nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet
az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
2015-04-01
2016-08-31
12
Jogszabály

16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet

az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Audi Hungária Motor Kft. nagyberuházásához kapcsolódóan, Győr Megyei Jogú város közigazgatási területén, az 5475/83 helyrajzi számú ingatlanon valósulnak meg.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)–(4)2

(5) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

3. §3 E rendeletnek az egyes magyarországi nagyberuházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 76/2011. (V. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit az R. hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4. §4 E rendeletnek az Audi Hungária Motor Kft. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 207/2011. (X. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R1.) megállapított rendelkezéseit az R1. hatálybalépésekor5 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §6 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését8 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

1. melléklet a 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelethez9

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek


A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Kiemelt nagyberuházásként gyártelepítés és
annak építményei, valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és építményei

Az 1. § (1) bekezdése szerinti terület

általános építésügyi hatósági
engedélyek

Győri Járási Hivatal

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás a természetvédelmi kiegyenlítő intézkedés végrehajtásához szükséges környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás kivételével

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

4.

természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás a természetvédelmi kiegyenlítő intézkedés végrehajtásához szükséges természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás kivételével

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

5.

természetvédelmi kiegyenlítő intézkedés előírására irányuló engedélyezési eljárás

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

6.

útügyi hatósági engedélyek

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

7.

vízügyi hatósági engedélyek

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

9.

földvédelmi hatósági eljárás

illetékes járási hivatal

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10.

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

illetékes járási hivatal

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

11.

telekalakítási hatósági eljárások

illetékes járási hivatal

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

12.

földmérési hatósági eljárások

illetékes járási hivatal

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

13.

erdészeti hatósági engedélyek

Vas Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

14.

hírközlési hatósági engedélyek

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

15.

bányahatósági engedélyek

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

16.

talajvédelmi hatósági engedélyek

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

17.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Győri Járási Hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

18.

vasúti hatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

19.

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

20.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

21.

a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

2. melléklet a 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelethez10

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Győri Járási Hivatal

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelem és természetvédelem

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

földtan

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

6.

közlekedés: közút

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

7.

közlekedés: Vasút

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

8.

közlekedés légi közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

9.

bányászat

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

10.

rendészet: a) gyorsforgalmi utak esetén

megyei rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

11.

rendészet: b) az egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Győri Rendőrkapitányság

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

12.

tűzvédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

13.

honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

14.

katasztrófavédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

15.

termőföldvédelem

illetékes járási hivatal

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

16.

talajvédelem

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

17.

erdővédelem

Vas Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

18.

régészet és műemlékvédelem

Győri Járási Hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

19.

egészségügy

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

20.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

21.

műszaki biztonság

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

22.

élelmiszer-egészségügy

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

23.

területrendezés

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!