nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
34/2011. (XII. 9.) BM utasítás
a befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak meghatározásáról
2015-07-01
2018-06-30
2
Jogszabály

34/2011. (XII. 9.) BM utasítás

a befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak meghatározásáról

A befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól szóló 55/2010. (III. 11.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltaknak megfelelően, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d)–h), az n), valamint q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva kiadom a következő utasítást:

1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) hivatali egységeire és az önálló belügyi szervekre.

2. § A befogadó nemzeti támogatással (a továbbiakban: BNT) kapcsolatos belügyi ágazati feladatok a NATO-vezetésű erők Magyar Köztársaság területén való elhelyezése, átvonulása, illetve alkalmazása esetén a NATO-szervezetek részére két- vagy többoldalú kötelezettségvállalás alapján nyújtott:

a) közbiztonság- és közrendvédelmi, határrendészeti, szállítmány- és útvonal-biztosítási;

b) a terrorcselekményekkel kapcsolatos megelőzési, terrorelhárítási, együttműködési;

c) a katasztrófamegelőzési és katasztrófaelhárítási;

d) a védelmi érdeket sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvések és tevékenységek felderítési és elhárítási, valamint

e) a titkosszolgálati eszközökkel történő információgyűjtési, -feldolgozási és információtovábbítási

szolgáltatások biztosításának előkészítésére, a szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült igények kielégítésének megszervezésére terjednek ki.

3. §1 A BNT belügyi ágazati feladatai végrehajtásának koordinációját a rendészeti államtitkár irányítja. A végrehajtás tervezésével, előkészítésével, és megszervezésével összefüggő feladatokat a belügyi ágazati feladatok teljesítésében érintett önálló belügyi szervek (a továbbiakban: biztonsági támogató szervek) hajtják végre. A végrehajtásba a miniszteri kabinetfőnök a BM érintett hivatali egységeit szükség szerint vonja be.

4. § A Kormány BNT-vel kapcsolatos döntésének ismeretében kell megkezdeni a végrehajtás megtervezését, a feltételek biztosítását és a végrehajtást.

5. § A belügyi ágazatok BNT-igények kielégítésével kapcsolatos tervező-előkészítő tevékenységére koordinációs munkacsoportot kell létrehozni.

6. §2 A koordinációs munkacsoport vezetőjét a rendészeti államtitkár jelöli ki.

7. §3 A koordinációs munkacsoport tagjait a gazdasági helyettes államtitkár, az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár, a rendészeti államtitkár és a biztonsági támogató szervek vezetői jelölik ki.

8. § A koordinációs munkacsoport feladata:

a) a beérkezett igények csoportosítása és szakterületenkénti elosztása,

b) a rendelkezésre álló képességek szakterületenkénti pontosítása,

c) az igények teljesíthetőségének vizsgálata,

d) a belügyi ágazatok BNT-vel összefüggő feladatainak végrehajtásához szükséges tervek elkészítése,

e) az ágazati feladatok kialakítása, véglegesítése, rögzítése,

f) közös helyszíni szemléken, a szövetséges erőkkel történő egyeztetéseken való részvétel,

g) javaslattétel a biztonsági támogató szervek felé a szükséges intézkedések kiadására,

h) a beérkezett jelentések feldolgozása és továbbítása az érintett biztonsági támogató szervek felé, valamint

i) a záró tervező konferencián való részvételhez szükséges felkészítő anyag elkészítése.

9. §4 A szolgáltatások biztosításával összefüggő tervezési feladat-végrehajtás érdekében a rendészeti államtitkár a koordinációs munkacsoport javaslata alapján:

a) meghatározza a képességkatalógus összeállításához szükséges adatszolgáltatók körét,

b) összeállítja a belügyi ágazatok BNT-vel összefüggő feladatainak végrehajtásához szükséges – az igények fogadásának és továbbításának rendjét is meghatározó – tervet és azt jóváhagyásra felterjeszti a belügyminiszter részére,

c) továbbítja a b) pont szerinti tervet a biztonsági támogató szervek részére, valamint

d) igény esetén összesített adatokat szolgáltat a honvédelmi miniszter által kijelölt központi adatbázisnak.

10. § (1) A belügyi ágazati feladatokkal összefüggő szolgáltatásokat a biztonsági támogató szervek biztosítják.

(2) A BNT-vel kapcsolatos belügyi ágazati feladatok tervezésébe, előkészítésébe és végrehajtásába az (1) bekezdésben meghatározott szervek mellett a belügyminiszter felkérhet:

a) más biztonsági szolgáltatást nyújtó nem állami gazdasági szervezetet és civil szervezetet, valamint

b) egészségügyi szolgáltatás biztosítását ellátó állami szervezetet is.

11. § A biztonsági támogató szervek gondoskodnak:

a) a saját képességek felméréséről, az erről szóló jelentés összeállításáról és továbbításáról a koordinációs munkacsoport felé,

b) az igények fogadásáról, feldolgozásáról, az igények és a lehetőségek összevetése után a szakterület válaszának megfogalmazásáról,

c) az igények csoportosításáról és a szakterületen belüli elosztásról,

d) az igénykielégítéshez a szabad kapacitások meghatározásáról, pontosításáról,

e) a szükséges tervdokumentációk elkészítéséről,

f) az igénybe vehető eszközökről, a készletekről és szolgáltatásokról, a kommunikációs és infrastrukturális feltételekről,

g) a kezelők vagy üzemeltetők adatait tartalmazó adatbázis kialakításához szükséges adatszolgáltatásról,

h) a helyszíni szemléken szakértők biztosításáról, valamint

i) jelentés összeállításáról és továbbításáról a koordinációs munkacsoport felé.

12. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

13. § Az utasítás hatálybalépését követő 15 napon belül a munkacsoport vezetőjét és tagjait ki kell jelölni.

14. § (1) Hatályát veszti a befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak meghatározásáról, a feladatmegoldással kapcsolatos teendőkről szóló 6/2007. (IK 5.) IRM utasítás.

(2) Hatályát veszti a NATO befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatai meghatározásáról, a feladatmegoldással kapcsolatos teendőkről szóló 13/2007. (BK 17.) ÖTM utasítás.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!