nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról
2011-11-30
2011-11-30
2
Jogszabály

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak
és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) értékesítői hődíj: a távhőszolgáltató által ténylegesen igénybe vett hőmennyiség után fizetendő, Ft/GJ-ban kifejezett díj,

b) értékesítői teljesítménydíj: a távhőszolgáltatónak értékesített távhő távhőszolgáltató által lekötött teljesítménye alapján fizetendő Ft/MW/év mértékegységben kifejezett díj,

c) távhővásárlási szerződés: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerinti értékesítő és a távhőszolgáltató közötti, távhővásárlásra irányuló szerződés,

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

2. § (1) A távhőszolgáltató a részére értékesített hőenergiáért az értékesítő részére – a távhővásárlási szerződésétől függően –

a) értékesítői teljesítménydíjat és értékesítői hődíjat vagy

b) értékesítői hődíjat

(a továbbiakban együtt: értékesítői díjak) fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjtételeken kívül más díjtételeket az értékesítő nem alkalmazhat.

(3) Az értékesítők megnevezését és az egyes értékesítőkhöz kapcsolódó – legmagasabb hatósági árnak minősülő – értékesítői díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A 2. melléklet szerinti értékesítő az 1. mellékletben meghatározott értékesítői díjat akkor alkalmazhatja, ha

a) a távhőszolgáltatónak értékesített hőmennyiségen belül a meghatározott kapcsolt technológiából származó hőmennyiség egy adott időszak hónapjaiban meglévő legkisebb aránya tekintetében a 2. melléklet A. pontja szerinti táblázatban, és

b) a kapcsolt berendezésekre vonatkozó összhatásfok egy adott időszak hónapjaiban elfogadható legkisebb mértéke tekintetében a 2. melléklet B. pontja szerinti táblázatban

rá vonatkozóan meghatározott feltételeknek eleget tesz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értékesítő az (1) bekezdésben hivatkozott feltételek teljesítéséről havonta, technológiánként a tárgyhót követően

a) a távhőszolgáltató részére a kiállított számla mellékleteként a 3. mellékletben foglaltak szerint nyilatkozik,

b) a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére adatot szolgáltat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti értékesítő a (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatot a távhőszolgáltató részére három példányban küldi meg.

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti értékesítő a távhőszolgáltatónak nem nyilatkozik, vagy arról nyilatkozik, hogy az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek a tárgyhóra vonatkozóan nem tett eleget, akkor az adott hónapra vonatkozóan értékesítői teljesítménydíj felszámítására nem jogosult, értékesítői hődíj felszámítására pedig kizárólag 3408 Ft/GJ egységáron jogosult.

(5) Ha a Hivatal megállapítja, hogy az értékesítő az (1) bekezdésben meghatározott feltételekről megalapozatlanul nyilatkozott, kötelezi az értékesítőt a jogosulatlanul alkalmazott ár felszámításából származó árbevétel és a 3408 Ft/GJ értékesítői hődíjjal számolt árbevétel közötti különbözet távhőszolgáltató számára történő visszafizetésére.

4. § A végfelhasználó a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató számára a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott – legmagasabb hatósági árnak minősülő – díjakat köteles fizetni.

5. §1

6. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. október 1. napján lép hatályba.

(2)2

(3)3 Az 5. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4) A Hivatal az 5. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzést első alkalommal a 2012. évre vonatkozóan készített éves beszámoló tekintetében folytatja le.

7. §4

1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

Az értékesítő díjak

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Település

Értékesítő megnevezése

Távhőszolgáltató megnevezése

Értékesítői teljesítménydíj
eFt/MW/év

Értékesítői hődíj
Ft/GJ

1.

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

Primer Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.

3 469

1 000

2.

Almásfüzitő

Füzitő GM Energiatermelő Kft.

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

0

4 530

3.

Baja

Bajatechnik Kft.

Baja Energetika Kft.

0

3 689

4.

Balatonfüred

Consorg-Energo Kft.

Füredhő Távhőszolgáltatási Kft.

0

3 650

5.

Bokod

Vértesi Erőmű Zrt.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

2 746

2 169

6.

Bonyhád

Dalkia Energia Zrt.

Fűtőmű Kft.

0

3 408

7.

Budaörs

Dalkia Energia Zrt.

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

0

3 408

8.

Budapest

Alpiq Csepel Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

2 705

1 868

9.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kelenföldi Erőmű – 1117 Budapest, Budafoki út 52.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 946

3 781

10.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kispesti Erőmű – 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 345

2 636

11.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Újpesti Erőmű – 1045 Budapest, Tó utca 7.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 574

2 761

12.

Budapest

Budapesti Rendőr-főkapitányság

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

2 427

13.

Budapest

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

2 705

1 868

14.

Budapest

CHP-Erőmű Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

4 499

15.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. – 1141 Budapest, Mogyoródi út 41–43.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 408

16.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. – 1184 Budapest, Lakatos utca 44/B

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 779

17.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. – 1097 Budapest,
Gyáli út 17–19.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 416

18.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. – 1142 Budapest,
Tatai út 95.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 638

19.

Budapest

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

1 000

20.

Budapest

Green-R Energetika Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

4 393

21.

Budapest

Magyar Telekom Nyrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 408

22.

Budapest

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

4 389

23.

Budapest

Sinergy Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 741

24.

Budapest

Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

4 834

25.

Csorna

Csornai Kogenerációs Erőmű Kft.

Csornai Hőszolgáltató Kft.

0

3 408

26.

Debrecen

Alföldi Nyomda Zrt.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

3 420

27.

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Szerviz, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

1 927

28.

Debrecen

E.ON Energiatermelő Kft. – Debrecen, Mikepércsi út 1.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

3 274

29.

Debrecen

E.ON Energiatermelő Kft. – Debrecen, Szabó Kálmán u. 1.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

3 408

30.

Dorog

Dorogi Erőmű Kft.

Promtávhő Kft.

14 190

1 835

31.

Dunakeszi

EETEK Holding Energiahatékonysági Zrt.

TERMIDOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

0

3 408

32.

Dunaújváros

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

0

2 775

33.

Dunaújváros

Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

2 782

2 559

34.

Dunaújváros

ISD Power Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft.

5 000

1 928

35.

Eger

EBT Energia Kft.

Evat Zrt.

0

3 408

36.

Eger

Energo - Holding Kft.

Evat Zrt.

0

3 408

37.

Érd

Dalkia Energia Zrt.

Érdhő Kft.

0

4 603

38.

Esztergom

Dorogi Erőmű Kft.

Promtávhő Kft.

14 190

1 835

39.

Gödöllő

Dalkia Energia Zrt.

Gödöllői Távhő Kft.

0

5 371

40.

Gyöngyös

Dalkia Energia Zrt.– Gyöngyös, Mérges út

Városgondozási Zrt.

0

3 408

41.

Gyöngyös

Dalkia Energia Zrt.– Gyöngyös,
Olimpia út 8.

Városgondozási Zrt.

0

3 408

42.

Győr

Győri Erőmű Kft.

Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.

9 351

2 216

43.

Hajdúnánás

Kaptár C Energetikai Szolgáltató Kft.

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.

0

3 408

44.

Hajdúszoboszló

Dalkia Energia Zrt.

Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.

0

3 408

45.

Kaposvár

E.ON Energiatermelő Kft.

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

0

4 183

46.

Kapuvár

Zöld Láng Energetikai Szolgáltató

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

0

2 670

47.

Kazincbarcika

Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.

Timpanon Kft.

8 860

2 896

48.

Kiskunfélegyháza

Dalkia Energia Zrt.

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

0

4 722

49.

Kiskunhalas

DÉL-ENERGO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Halas Távhő Kft.

0

4 370

50.

Kiskunhalas

Halas-T Kft.

Halas Távhő Kft.

0

4 336

51.

Kisvárda

Dalkia Energia Zrt.

„VÁRDA-TÁVHŐ” Kisvárdai Távhőszolgáltató Kft.

0

3 408

52.

Komárom

Komáromi Kogenerációs Erőmű Kft.

Komáromi Távhő Kft.

0

3 408

53.

Körmend

Thermo-Med Kft.

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

0

3 138

54.

Kőszeg

Heat Invest Kft.

Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.

0

3 919

55.

Mátészalka

Dalkia Energia Zrt.

Szalkatávhő Kft.

0

3 408

56.

Miskolc

MIFŰ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és
Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

3 621

57.

Miskolc

MIFŰ Kft. – Miskolc, Bánki Donát u. 17.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

4 264

58.

Miskolc

MIFŰ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

4 502

59.

Mosonmagyaróvár

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

0

4 585

60.

Nagykőrös

Perkons Kft.

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

0

4 511

61.

Nyíregyháza

E.ON Energiatermelő Kft. –
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92.

Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

4 808

3 093

62.

Nyíregyháza

E.ON Energiatermelő Kft. – Örökösföldi Erőmű – 4400 Nyíregyháza,
Belter. hrsz. 2843/6

Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

0

4 263

63.

Oroszlány

Vértesi Erőmű Zrt.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

2 841

1 520

64.

Ózd

Ózdi Erőmű Kft.

Ózdi Távhő Kft.

0

3 989

65.

Paks

Paksi Atomerőmű Zrt.

Duna Center Therm Kft.

2 767

894

66.

Pécs

Pannon Hőerőmű Zrt.

Pécsi Távfűtő Kft.

15 062

1 545

67.

Pétfürdő

Nitrogénművek Zrt.

Pétkomm Kft.

4 080

1 800

68.

Püspökladány

KISERŐMŰ PLD Kft.

Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft.

0

5 079

69.

Salgótarján

EETEK Holding Energiahatékonysági Zrt.

TARJÁNHŐ-Szolgáltató-Elosztó Kft.

0

2 914

70.

Salgótarján

Perkons Tarján Kft.

TARJÁNHŐ-Szolgáltató-Elosztó Kft.

0

4 441

71.

Sárbogárd

Perkons Kft.

Cothec Kft.

0

5 386

72.

Sárospatak

Sinergy Kft.

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

0

3 604

73.

Sárvár

Kiserőmű SRV 2005
Energiaszolgáltató Kft.

Sárvár Távhő Kft.

0

3 197

74.

Sárvár

Rábahő Kft.

Sárvár Távhő Kft.

0

3 408

75.

Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza

Cothec Kft.

0

2 914

76.

Siklós

Perkons SKL Kft.

Siklósi Távhő Nonprofit Kft.

0

3 693

77.

Sopron

Dalkia Energia Zrt.

Sopron Holding Zrt.

0

3 408

78.

Sopron

Soproni Erőmű Kft.

Sopron Holding Zrt.

4 432

3 132

79.

Százhalombatta

Dunamenti Erőmű Zrt.

SZÁKOM Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Kft.

2 679

3 126

80.

Szeged

ALFA-NOVA Kft. – 6723 Szeged,
Erős János u. 1.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

2 766

81.

Szeged

ALFA-NOVA Kft. – 6723 Szeged,
Temető u. 2.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

2 480

82.

Szeged

ALFA-NOVA Kft. – 6724 Szeged,
Fűtőmű u. 1.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

2 501

83.

Szeged

Szegedi Vízmű Zrt.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

1 000

84.

Székesfehérvár

Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

11 707

2 431

85.

Szekszárd

Pannon-Kogen Kft.

ALFA-NOVA Kft.

0

3 408

86.

Szentlőrinc

Szentlőrinci Geotermia Zrt.

Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft.

0

2 564

87.

Szigetszentmiklós

Dalkia Energia Zrt.

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

0

3 408

88.

Szolnok

ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató Kft.

ALFA-NOVA Kft.

0

2 859

89.

Szolnok

Dalkia Energia Zrt.

ALFA-NOVA Kft.

0

3 408

90.

Szombathely

Szombathelyi Erőmű Zrt.

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

0

4 574

91.

Tapolca

Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

0

5 036

92.

Tatabánya

Kórházi Energia Központ Kft. – Tatabánya Szent Borbála Kórház

Komtávhő Zrt.

2 619

3 289

93.

Tatabánya

Tatabánya Erőmű Kft.

Komtávhő Zrt.

12 381

2 567

94.

Tiszaújváros

Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft.

TiszaSzolg 2004 Kft.

10 263

2 846

95.

Vác

Dalkia Energia Zrt.

Váci Távhő Kft.

0

3 408

96.

Vác

GE Hungary Zrt.

Váci Távhő Kft.

0

3 408

97.

Vasvár

Vasi Triász Kft.

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

0

2 486

98.

Veszprém

Veszprém-Kogeneráció
Energiatermelő Zrt.

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt.

0

3 871

2. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

Az értékesítőkre vonatkozó követelmények

A.    Távhőszolgáltatónak értékesített hőmennyiségen belül a meghatározott kapcsolt technológiából származó hőmennyiség legkisebb aránya az értékesítők esetében egy adott időszak hónapjaiban

 

A

B

C

D

E

 

Sorszám

Település

Értékesítő megnevezése

Kapcsolt technológia megnevezése

Értékesítőnként a D oszlopban definiált típusú kapcsolt hőtermelésből
származó hő minimális aránya a távhőszolgáltatónak történő összes
értékesítésen belül az adott időszak hónapjaiban [%]

 

november–március

október és április

május–szeptember

 

1.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Újpesti Erőmű –
1045 Budapest, Tó utca 7.

kombinált ciklusú erőmű

55

86

91

 

2.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kispesti Erőmű –
1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

kombinált ciklusú erőmű

77

86

0

 

3.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kelenföldi Erőmű – 1117 Budapest, Budafoki út 52.

gázturbina hőhasznosítással

38

25

0

 

4.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kelenföldi Erőmű – 1117 Budapest, Budafoki út 52.

kondenzációs gőzturbina

31

23

0

 

5.

Budapest

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

gázturbina hőhasznosítással

90

80

0

 

6.

Dunaújváros

Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

belső égésű motor

50

70

82

 

7.

Kazincbarcika

Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.

belső égésű motor

25

45

99

 

8.

Kiskunhalas

Halas-T Kft.

belső égésű motor

100

100

100

 

9.

Miskolc

MIFŰ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és
Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

belső égésű motor

10

20

43

 

10.

Miskolc

MIFŰ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és
Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

kombinált ciklusú erőmű

34

9

0

 

11.

Mosonmagyaróvár

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

belső égésű motor

33

69

64

 

12.

Tiszaújváros

Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft.

belső égésű motor

27

38

99

B.    Az értékesítők meghatározott kapcsolt berendezéseire vonatkozó összhatásfok legkisebb elfogadható mértéke egy adott időszak hónapjaiban

 

A

B

C

D

E

 

Sorszám

Település

Értékesítő megnevezése

Kapcsolt berendezés technológiájának megnevezése

Berendezés minimális összhatásfoka az adott időszak hónapjaiban [%]

 

november–március

április–október

 

1.

Almásfüzitő

Füzitő GM Energiatermelő Kft.

belső égésű motor

75

65

 

2.

Baja

Bajatechnik Kft.

belső égésű motor

75

65

 

3.

Balatonfüred

Consorg-Energo Kft.

belső égésű motor

75

65

 

4.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kelenföldi Erőmű – 1117 Budapest, Budafoki út 52.

gázturbina hőhasznosítással

75

65

 

5.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kelenföldi Erőmű – 1117 Budapest, Budafoki út 52.

kondenzációs gőzturbina

80

70

 

6.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kispesti Erőmű –
1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

kombinált ciklusú erőmű

80

70

 

7.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Újpesti Erőmű –
1045 Budapest, Tó utca 7.

kombinált ciklusú erőmű

80

70

 

8.

Budapest

CHP-Erőmű Kft.

belső égésű motor

75

65

 

9.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. –
1184 Budapest, Lakatos utca 44/B.

belső égésű motor

75

65

 

10.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. –
1097 Budapest, Gyáli út 17–19.

belső égésű motor

75

65

 

11.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. –
1142 Budapest, Tatai út 95.

belső égésű motor

75

65

 

12.

Budapest

Green-R Energetika Zrt.

belső égésű motor

75

65

 

13.

Budapest

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

gázturbina hőhasznosítással

75

65

 

14.

Budapest

Sinergy Kft. – Rózsakert Fűtőerőmű

belső égésű motor

75

65

 

15.

Budapest

Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.

belső égésű motor

75

65

 

16.

Dunaújváros

Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

belső égésű motor

75

65

 

17.

Érd

Dalkia Energia Zrt.

belső égésű motor

75

65

 

18.

Gödöllő

Dalkia Energia Zrt.

belső égésű motor

75

65

 

19.

Kaposvár

E.ON Energiatermelő Kft.

belső égésű motor

75

65

 

20.

Kazincbarcika

Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.

belső égésű motor

75

65

 

21.

Kiskunfélegyháza

Dalkia Energia Zrt.

belső égésű motor

75

65

 

22.

Kiskunhalas

DÉL-ENERGO Kft.

belső égésű motor

75

65

 

23.

Kiskunhalas

Halas-T Kft.

belső égésű motor

75

65

 

24.

Kőszeg

Heat Invest Kft.

belső égésű motor

75

65

 

25.

Miskolc

MIFŰ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és
Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

belső égésű motor

75

65

 

26.

Miskolc

MIFŰ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és
Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

kombinált ciklusú erőmű

80

70

 

27.

Miskolc

MIFŰ Kft. – Miskolc, Bánki Donát u. 17.

belső égésű motor

75

65

 

28.

Miskolc

MIFŰ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21.

belső égésű motor

75

65

 

29.

Mosonmagyaróvár

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

belső égésű motor

75

65

 

30.

Nagykőrös

Perkons Kft.

belső égésű motor

75

65

 

31.

Nyíregyháza

E.ON Energiatermelő Kft. –
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92.

kondenzációs gőzturbina

80

70

 

32.

Nyíregyháza

E.ON Energiatermelő Kft. – Örökösföldi Erőmű – 4400 Nyíregyháza, Belter. hrsz. 2843/6

belső égésű motor

75

65

 

33.

Ózd

Ózdi Erőmű Kft.

belső égésű motor

75

65

 

34.

Püspökladány

Kiserőmű PLD Kft.

belső égésű motor

75

65

 

35.

Salgótarján

Perkons Tarján Kft.

belső égésű motor

75

65

 

36.

Sárbogárd

Perkons Kft.

belső égésű motor

75

65

 

37.

Sárospatak

Sinergy Kft.

belső égésű motor

75

65

 

38.

Siklós

Perkons SKL Energiatermelő Kft.

belső égésű motor

75

65

 

39.

Székesfehérvár

Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.

belső égésű motor

75

65

 

40.

Szombathely

Szombathelyi Erőmű Zrt.

belső égésű motor

75

65

 

41.

Tapolca

Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft.

belső égésű motor

75

65

 

42.

Tatabánya

Tatabánya Erőmű Kft.

belső égésű motor

75

65

 

43.

Tiszaújváros

Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft.

belső égésű motor

75

65

 

44.

Veszprém

Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt.

belső égésű motor

75

65

3. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

Az értékesítő nyilatkozata a távhőszolgáltató részére

A

B

C

D

E

F

Település

Szolgáltatónak hőt értékesítő megnevezése

Kapcsolt technológia megnevezése

Hónap

Az „C” oszlopban meghatározott típusú kapcsolt hőtermelésből
származó hő aránya a távhőszolgáltatónak történő összes értékesítésen
belül a „D” oszlop szerinti hónapban

A berendezés összhatásfoka a „D” oszlop szerinti hónapban

 

 

 

 

 

 

Alulírott ......................................................................., a ............................................................................... (cégnév) törvényes képviselője ezúton büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti táblázatba foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt.:

..................................................................

(cégszerű aláírás)

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!