nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
51/2011. (XII. 21.) BM rendelet
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról
2012-05-09
2016-10-13
2
Jogszabály

51/2011. (XII. 21.) BM rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §1 A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti hatóság részére az 1. mellékletben meghatározott, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) IV. Fejezetében és az R.-ben szabályozott egyes eljárásokért az abban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

2. § (1)2 Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárásnak az 1. melléklet szerinti megnevezését. A díjat telephelyenkénti eljárásonként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szerve 2. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell megfizetni.

(2) A díj megfizetését a hatóság számára az eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell.

(3) Amennyiben az ügyfél a díj megfizetését a hatósági eljárásra irányuló kérelmének előterjesztésével egyidejűleg nem igazolja, és a díj megfizetésére a hatóság figyelmeztetése alapján kerül sor, az átutalási megbízás közlemény rovatában az (1) bekezdésben foglalt adaton túl a hatósági felszólítás ügyazonosító számát is fel kell tüntetni.

(4) A díj az eljáró hatóság bevétele.

3. § A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

4. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2)–(3) bekezdését a díjfizetés tárgyára,

b) 86. §-át az elévülés tekintetében,

c) 73/A. §-át a díj meg nem fizetése kapcsán,

d) 32. §-át, valamint 79–81. §-át a díj visszatérítése vonatkozásában

értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon az eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságot, ahol illetéket említ, azon díjat kell érteni.

5. § Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.

1. melléklet az 51/2011. (XII. 21.) BM rendelethez

Tevékenység

Hivatkozás

Szolgáltatási
díj összege

1.

Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás új veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem építéséhez

Kat. 25.§ (1);

 

1.1

felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

R. 10. § (1)

285 000 Ft

1.2

alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

 

240 000 Ft

2.

Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény építéséhez

Kat. 25.§ (1);
R. 10. § (1)

240 000 Ft

3.

Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás veszélyes tevékenység végzéséhez

Kat. 25.§ (1);

 

3.1

felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

Kat. 28.§ (1)-(2);

335 000 Ft

3.2

alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

R. 10. § (1)

285 000 Ft

3.3

küszöbérték alatti üzem

Kat. 40.§ (1)-(3);
Kat. 27.§ (3) b);
Kat. 27.§ (4)
R. 35. § (1)

135 000 Ft

4.

Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás üzem jelentős változtatásához

Kat. 27.§ (3) b);
Kat. 27.§ (4)

285 000 Ft

5.

Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás veszélyes tevékenység ismételt folytatásához

Kat. 27.§ (3) a);
Kat. 27.§ (4)

145 000 Ft

6.

Biztonsági jelentés üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata

Kat. 28.§ (4);

115 000 Ft

7.

Biztonsági elemzés üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata

R. 11. § (3)

115 000 Ft

8.

Belső védelmi terv üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata

Kat. 38.§;
R. 20. § (3)

75 000 Ft

9.

Súlyos káresemény elhárítási terv üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata

Kat. 41.§ d);
R. 38. §

75 000 Ft

10.

Veszélyes tevékenység azonosítása

Kat. 40.§ (1);
R. 7. §;
R. 33. § (1)

100 000 Ft

2. melléklet az 51/2011. (XII. 21.) BM rendelethez3

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi szerveinek előirányzat-felhasználási keretszámla számai

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi szerveinek előirányzat-felhasználási keretszámla számai

Sorszám

Szervezet megnevezése

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma

1.

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10024003-00283559-00000000

2.

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10025004-00283566-00000000

3.

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10026005-00283573-00000000

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10027006-00283580-00000000

5.

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10028007-00283597-00000000

6.

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10029008-00283607-00000000

7.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10023002-00319566-00000000

8.

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10033001-00283614-00000000

9.

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10034002-00283621-00000000

10.

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10035003-00283638-00000000

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10045002-00283683-00000000

12.

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10036004-00283645-00000000

13.

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10037005-00283652-00000000

14.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10023002-00283669-00000000

15.

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10039007-00283762-00000000

16.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10044001-00283676-00000000

17.

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10046003-00283690-00000000

18.

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10047004-00283700-00000000

19.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10048005-00283717-00000000

20.

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10049006-00283724-00000000

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!