nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2011. évi CXXXVI. törvény
„Civitas Invicta” – Szigetvár, a leghősiesebb városról
2011-11-01
infinity
1

2011. évi CXXXVI. törvény

„Civitas Invicta” – Szigetvár, a leghősiesebb városról1

Az Országgyűlés fejet hajt Szigetvár lakóinak és védőinek az 1566-os támadás idején a város és hazánk hősies védelmében tanúsított bátor és önfeláldozó magatartása előtt, ezért az alábbi törvényt alkotja:

1. § Az Országgyűlés Szigetvár védőinek tántoríthatatlan bátorságát, a hazaszeretetből és áldozatvállalásból való példamutatását örök emlékezetül törvénybe iktatja.

2. § Az Országgyűlés Szigetvár városnak a „Leghősiesebb Város” („Civitas Invicta”) címet adományozza.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!