nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1032/2011. (II. 28.) Korm. határozat
a zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tétele érdekében végrehajtandó feladatokról
2011-02-28
infinity
1

1032/2011. (II. 28.) Korm. határozat

a zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tétele érdekében végrehajtandó feladatokról

A Kormány

1. elrendeli, hogy azon vendéglátó üzletekben, amelyekben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, műsoros előadás, tánc rendezhető, továbbá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék folytatható, a megyei kormányhivatalok közreműködésével összehangolt, fokozott hatósági ellenőrzéseket kell végrehajtani;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

nemzeti erőforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: megkezdésére: azonnal

végrehajtására: folyamatosan 2011. május 15-ig

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a belügyminisztert, valamint a nemzeti erőforrás minisztert, hogy az ellenőrzési feladatot ellátó hatóságok tapasztalatairól tájékoztassa a nyilvánosságot;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

nemzeti erőforrás miniszter

Határidő: folyamatosan

3. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti erőforrás minisztert, hogy vizsgálja meg a rendezvényszervezői kamara létrehozásának szükségességét, továbbá a rendezvényszervezők kötelező felelősségbiztosításának, a fiatalkorúak fokozott védelmének, az alkoholvásárlás ésszerű korlátok közé szorításának, és súlyosan jogsértő magatartások szigorúbb büntetőjogi megítélésének lehetőségét.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti erőforrás miniszter

Határidő: 2011. június 30.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!