nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozat
a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről
2013-01-31
2018-09-24
2
Jogszabály

1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozat

a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről

1. A Kormány az egészségügyi ellátórendszer működőképességének fenntarthatósága, a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében:

1.11 egyetért azzal, hogy az egészségügyi ellátórendszer átalakítása megközelítőleg 1–1,6 millió lakos ellátásáért felelős térségi egységekre épülő állami egészségszervezési intézményrendszer kiépítésével, valamint a népegészségügyi intézményrendszer átalakításával történjen;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2011. november 30.

1.2.2 egyetért azzal, hogy az egészségügyi emberi erőforrásokkal kapcsolatos válsághelyzet megoldása érdekében a Széll Kálmán Tervnek a gyógyszerkassza és a táppénz területén tervezett megtakarítás céljaitól független, azokat nem érintő – kifejezetten az egészségügyi rendszer átalakításából származó hatékonyságjavulás eredményeként felszabaduló – forrásokat az egészségügy hiányterületeire, különösképpen az egészségügyi dolgozók jövedelmének növelésére kell visszaforgatni;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

1.3.3 egyetért azzal, hogy az állami egészségszervezési rendszer bevezetése, az egészségügyi ellátó struktúra átalakítása az Új Széchenyi Tervben rendelkezésre álló forrásoknak a Semmelweis Tervben ütemezett, hatékonyabb felhasználásával valósuljon meg;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

1.4.4 egyetért azzal, hogy a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a) szervezeti egységeiként működő Állami Egészségszervezési Központ, továbbá térségi egészségszervezési központok jöjjenek létre az egészségügyi intézmények funkcionális együttműködési formáinak (szakmai kapcsolatok, háttérszolgáltatások, közös beszerzések) kialakítása és a területi egészségszervezési feladatok ellátása céljából, amelyek a megyei kormányhivatalokkal stratégiai együttműködésben tevékenykednek,

b) szervezeti egységeként működő Állami Egészségszervezési Központ az állami egészségügyi intézmények tekintetében az a) pontban foglaltak mellett – a honvédelemért felelős miniszter felügyelete alatt álló Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ kivételével – fenntartói és intézményfelügyeleti feladatokat is ellásson;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2011. november 30.

1.5.5 elrendeli koncepció kidolgozását a betegút-szervezés szervezeti modelljeire, a költségvetési lehetőségeket figyelembe vevő betegút-szervezési tevékenység ösztönzésének lehetséges technikáira, az érdekeltségi rendszer kialakítására, a betegút-szervezés, valamint az egészségügyi ellátó intézmények együttműködéséből származó hatékonyságjavító funkciók támogatására;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos, a teljes rendszer kialakítására 2012. június 30.

1.6.6 egyetért a teljesítményfinanszírozási rendszerek karbantartása, fejlesztése érdekében finanszírozási módszertani központ kialakításával a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet keretében, és elrendeli koncepció készítését a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók finanszírozási rendszerének fejlesztésére, átalakítására;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a módszertani központ kialakítására 2011. december 31.

a koncepció bevezetésére 2012. június 30.

1.7.7 egyetért a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló fekvőbeteg-ellátó egészségügyi intézmények állami tulajdonba vételével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a fővárosi fekvőbeteg-ellátó intézmények átvételének kezdeményezése azonnal

az átvételi folyamat megvalósítása 6-9 hónap

1.8.8 egyetért azzal, hogy a főváros és a vonzáskörzete egészségügyi ellátásának tervezett átalakításához szükséges fedezet biztosítása érdekében a költségvetési lehetőségek függvényében a korábban egészségügyi célt szolgáló, valamint a tervezett átalakítások során felszabaduló egészségügyi ingatlanok hasznosításából, esetleges értékesítéséből származó bevétel – az állami vagyongazdálkodásra vonatkozó jogszabályok keretei között – kizárólagosan egészségügyi beruházási célú forrásként felhasználható legyen, melynek törvényi feltételeit az emberi erőforrások minisztere, a nemzetgazdasági miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter együttes egyetértésével kell megteremteni, kivéve, ha az ingatlanok hasznosítása egyéb közcélt (pl. oktatási, kulturális, sport stb.) szolgál;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatosan

1.9.9 elrendeli a főváros és vonzáskörzete egészségügyi ellátásának átalakítására szolgáló koncepcióval összhangban

a)10 három budapesti sürgősségi centrum kialakítását megalapozó megvalósíthatósági tanulmány kidolgozását a fővárosi és Pest megyei önkormányzatok tulajdonában álló intézmények, az Emberi Erőforrás Minisztériuma irányítása alá tartozó fővárosi fekvőbeteg-ellátó egészségügyi intézmények, továbbá az egyházi tulajdonban álló fővárosi egészségügyi intézmények, illetve – speciális, valamint a rendvédelmi ágazatot érintő egészségügyi feladatainak a figyelembevételével – a honvédelemért felelős miniszter felügyelete alatt álló Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ egységes sürgősségi, illetve tervezett ellátást végző hálózatba történő integrálására, koncentrációjára, funkcionális átalakítására;

b) az új Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet megvalósíthatósági tanulmányának elkészítését, figyelemmel a magas biztonságú és elmemegfigyelő részleg kialakítására, egységben, de önálló intézményként az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (Budapest), a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl), valamint a Szegedi Fegyház és Börtön Krónikus Utókezelő Részleg (Nagyfa) modernizálásával, közös telephelyre integrálásával;

c) a sportegészségügyi ellátórendszer újjászervezési koncepciójának kidolgozását, különös tekintettel a londoni olimpiára való felkészülésre;

Felelős: az a)–c) feladatok tekintetében: emberi erőforrások minisztere

a b) feladat tekintetében: belügyminiszter

az a) feladat tekintetében: közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint

honvédelmi miniszter

Határidő: az a) és b) feladat tekintetében: 2011. december 31.

a c) feladat tekintetében: londoni felkészüléssel kapcsolatos intézkedések azonnal,

sportegészségügyi koncepció kidolgozása és egyes lépések bevezetése folyamatosan

1.10.11 egyetért az Országos Betegjogi és Dokumentációs Központ – központi hivatalként történő – létrehozásával az egykapus betegjogvédelem kialakítása, az egészségügyi műhibák és a megszűnt egészségügyi intézmények betegdokumentációjának kezelése érdekében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2011. december 31.

1.11.12 elrendeli az egészségügyi dolgozók humánerőforrás helyzetének – különös tekintettel az egészségügyi dolgozók normatív, teljesítmény- és speciális elemeken alapuló jövedelmezésére, a munkakörülményekre, a képzési és az életkörülményekre – áttekintését, és a vizsgálat eredményeképpen koncepció kidolgozását az egészségügyi dolgozók egységes életpályacsoportjaira vonatkozó humánerőforrás stratégiák megalapozására, a költségvetési források figyelembevételével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2011. szeptember 30.

1.12.13 elrendeli a népegészségügyi szűrési programok áttekintését és kiterjesztését a költségvetési források figyelembevételével, a működő szűrőprogramok hatékonyságának felülvizsgálatát;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2011. december 31.

1.13.14 egyetért az egységes egészségügyi ágazati informatikai fejlesztésekkel, nemzeti egészségügyi informatikai (e-Health) rendszer projektjeinek és programjainak megvalósításával, összhangban az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó rendelkezésekkel.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!