nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat
az Emberi Jogi Munkacsoportról
2014-08-29
2016-03-10
4
Jogszabály

1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat

az Emberi Jogi Munkacsoportról

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – a Kormány javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végző testületeként – létrehozza az Emberi Jogi Munkacsoportot (a továbbiakban: Munkacsoport).

2. A Munkacsoport feladata, hogy

a) figyelemmel kísérje az emberi jogok érvényesülését Magyarországon,

b) konzultációt folytasson az emberi jogok magyarországi érvényesülését vizsgáló civil szervezetekkel, valamint érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel,

c) konzultációt folytasson az emberi jogok magyarországi érvényesülését vizsgáló alkotmányos szervekkel,

d) áttekintse a nemzetközi egyezményekből, megállapodásokból és egyéb nemzetközi kötelezettségvállalásokból fakadó, az emberi jogok érvényesülésével kapcsolatos feladatokat,

e) figyelemmel kísérje az Egyesült Nemzetek Szervezete Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPR) Munkacsoportjának 11. ülésén Magyarország vonatkozásában tett és Magyarország által elfogadott és részben elfogadott ajánlások végrehajtását,

f) javaslatokat tegyen a Kormány és az érintett központi államigazgatási szervek részére a jogalkotás és a jogalkalmazás vonatkozásában az emberi jogok még szélesebb érvényesülését biztosító szabályozásra, működésre, figyelemmel kísérje ezek megvalósítását, és

g) elősegítse az emberi jogok magyarországi érvényesülésével kapcsolatos szakmai kommunikációt.

3.1 A Munkacsoport tagja

a) a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára,

b) az Emberi Erőforrások Minisztériumának

ba) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára,

bb) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára,

bc) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára,

bd) egészségügyért felelős államtitkára,

be) köznevelésért felelős államtitkára,

c) a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára,

d) az Igazságügyi Minisztérium

da) parlamenti államtitkára,

db) európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkára,

e) a Külgazdasági és Külügyminisztérium

ea) parlamenti államtitkára,

eb) európai uniós ügyekért felelős államtitkára,

ec) biztonságpolitikáért és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkára,

f) a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzésért és munkaerőpiacért felelős államtitkára, és

g) a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára.

4. A Munkacsoport tagjai Munkacsoportban végzett tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek.

5.2 A Munkacsoport tagját

a) ugyanazon minisztérium másik államtitkára vagy

b) a Munkacsoport tagjának irányítása alá tartozó, általa kijelölt helyettes államtitkár helyettesítheti.

6.3 A Munkacsoport elnöke az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a Munkacsoport alelnöke az Igazságügyi Minisztérium európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkára.

7.4 A Munkacsoport elnöke a Munkacsoport ülésére tanácskozási joggal, eseti jelleggel meghívhat a Munkacsoport feladatkörét érintő tevékenységet végző

a) állami vezetőt,

b) alkotmányos szerv képviselőjét, és

c) központi államigazgatási szerv vezetőjét.

8.5 A Munkacsoport szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal tart ülést. A Munkacsoport ülését a Munkacsoport elnöke hívja össze és vezeti, a Munkacsoport ülése vezetésében a Munkacsoport elnökét a Munkacsoport alelnöke helyettesíti. A Munkacsoport rendkívüli ülésének összehívását a Munkacsoport bármely tagja az indok egyértelmű megjelölésével kezdeményezheti a Munkacsoport elnökénél. A Munkacsoport ülése összehívásáról ebben az esetben a Munkacsoport elnöke dönt.

9. A Munkacsoport működésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg.

10. A Munkacsoport Emberi Jogi Kerekasztalt működtet. Az Emberi Jogi Kerekasztal működtetésének célja, hogy a Munkacsoport konzultációt folytasson az emberi jogok magyarországi érvényesülését vizsgáló civil szervezetekkel, érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel, továbbá ajánlásokat fogalmazzon meg a Munkacsoport tevékenységével, feladataival összefüggésben.

11. Az Emberi Jogi Kerekasztal tagjai

a) a Munkacsoport tagjai,

b) az alapvető jogok biztosa, az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, és

c)6 a Munkacsoport elnöke és alelnöke által együttesen felkért, a Munkacsoport feladatkörét érintő tevékenységet végző

ca) alkotmányos szerv képviselője, központi államigazgatási szerv vezetője,

cb) civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek és szakmai szervezetek képviselői.

12. Az Emberi Jogi Kerekasztal szükség szerint tart ülést. Az Emberi Jogi Kerekasztal ülését a Munkacsoport elnöke hívja össze és vezeti, az Emberi Jogi Kerekasztal ülése vezetésében a Munkacsoport elnökét a Munkacsoport alelnöke helyettesíti.

13. Az Emberi Jogi Kerekasztal működésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg.

14.7 A Munkacsoport és az Emberi Jogi Kerekasztal működésével összefüggő szakmai előkészítő és adminisztratív feladatok ellátásáról – a Munkacsoport elnöke irányításával működő titkárság biztosításával – az Igazságügyi Minisztérium gondoskodik.

15. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!