nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1067/2012. (III. 20.) Korm. határozat
a szociális szövetkezetekkel kapcsolatos egyes feladatokról
2012-03-21
2015-02-12
1
Jogszabály

1067/2012. (III. 20.) Korm. határozat

a szociális szövetkezetekkel kapcsolatos egyes feladatokról1

1. A Kormány felhívja

a) a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg a szociális szövetkezet személyesen közreműködő tagjának személyes közreműködéséért nem pénzben juttatott bevétel adó- és járulékmentességére vonatkozó szabályozás kialakításának lehetőségét;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2012. március 31.

b) a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (2) bekezdése alapján készítsen előterjesztést a Kormány számára a szociális szövetkezet személyesen közreműködő tagja részére fizetendő, 2012. július 1-jétől hatályos legkisebb munkabérről és az ahhoz kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettségről;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2012. július 1.

c) a vidékfejlesztési minisztert, hogy dolgozza ki a hazai forrásból támogatott szövetkezetek támogathatóságának, a forrás igénylésének szabályait, továbbá tegye lehetővé a szociális szövetkezetek Agrár Széchenyi Programból történő finanszírozhatóságát, összhangban a hasonló célra az Új Széchenyi Tervből biztosított pályázati forrással;

Felelős: vidékfejlesztési miniszter

Határidő: 2012. április 15.

d) a nemzetgazdasági minisztert, hogy az önfoglalkoztató jogi fogalmát dolgozza ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2012. július 1.

e) a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg a szociális szövetkezetek tevékenységében munkaviszony, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében személyesen közreműködő tagok milyen szabályok szerint fizessenek járulékot;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2012. március 31.

f) a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti erőforrás minisztert, hogy vizsgálja meg a foglalkoztatási szövetkezetben tagként részt vevő személyek foglalkoztatását helyettesítő támogatásra való jogosultságának jelenlegi szabályozási rendszerét, továbbá szükség esetén tegyen javaslatot a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény módosítására.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti erőforrás miniszter

Határidő: 2012. március 31.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!