nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1085/2012. (III. 30.) Korm. határozat
a termőföld tulajdonjogának megszerzését korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló szerződések felszámolásáról
2012-03-30
2015-02-12
1
Jogszabály

1085/2012. (III. 30.) Korm. határozat

a termőföld tulajdonjogának megszerzését korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló szerződések felszámolásáról1

1. A Kormány felhívja a vidékfejlesztési minisztert, a közigazgatási és igazságügyi minisztert, a belügyminisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a termőföld tulajdonjogának megszerzését korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló szerződések (a továbbiakban: zsebszerződések) feltárására és felszámolására tárcaközi operatív bizottságot hozzanak létre.

Felelős: vidékfejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi minisztert

belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

2. Az 1. pontban meghatározott tárcaközi operatív bizottság feladata a zsebszerződések feltárásához szükséges jogi, közgazdasági és adminisztratív eszközök kidolgozása, valamint a jogi tájékoztatás és a jogsegélyszolgálat igénybevétele rendszerének kialakítása. Erről – a további kormányzati intézkedésekről való döntés érdekében – a Kormány részére előterjesztést kell készíteni.

Felelős: vidékfejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi minisztert

belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

3. Az 1. pontban meghatározott miniszterek által felügyelt államigazgatási szerveknek – a hatáskörükbe tartozóan – a jogellenes szerződések feltárása érdekében ellenőrzéseket kell lefolytatni.

Felelős: vidékfejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi minisztert belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

4. A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt a szerződések semmisségének megállapítása érdekében történő hatékony intézkedésekre.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: azonnal

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!