nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
20/1991. (XI. 5.) FM—PM r. együttes rendelet
a lóversenyfogadás szabályairól
2019-10-03
infinity
4
Jogszabály

20/1991. (XI. 5.) FM—PM együttes rendelet

a lóversenyfogadás szabályairól

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 38. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következőket rendeljük:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed minden olyan ló- és lovasversenyre, amelyeken fogadás köthető (a továbbiakban: lóversenyek).

(2) Lóversenynek minősül:

a) galopp;

b) ügető;

c) gát;

d) akadály;

e) poroszka;

f) kocsi (egyes-, kettesfogatban);

g) díjlovagló;

h) díjugrató;

i) militari (háromnapos verseny);

j) öttusa lovaglószám;

k) kettes és négyes fogathajtó verseny;

l) magasugró verseny,

m) rodeó;

n) lovastorna;

o) bemutató jellegű egyéb versenyek

[a)f)-ig hagyományosan lóversenyek, g)o)-ig nem hagyományos lóversenyek.]

(3) Lóverseny fogadásnak minősül a (2) bekezdés szerinti versenyben résztvevőkre és eseményekre történő fogadás.

(4) A (2) bekezdés g), h), i), j) és k) pontjaiban foglalt versenyekre csak a Magyar Lovas Szövetség, illetve a Magyar Öttusa Szövetség előzetes írásbeli beleegyezésével — térítés ellenében — szervezhető fogadás.

2. §1

3. §2

4. §3

5. §4

6. §5

7. §6

8. §7

9. §8

10. §9

11. §10

Az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a versenyek tisztaságának ellenőrzésére, felügyeletére létrehozza a Lóversenyzést Felügyelő Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) és a versenyzsűrit (versenyintézőséget).

12. §

(1)11 A Bizottság 5—9 főből áll, elnöke a miniszter megbízottja, tagjait a miniszter kéri fel.

(2) A Bizottság tevékenysége a rendelet 1. §-ának (2) bekezdése a)e) pontjában foglaltakra terjed ki.

A Bizottság e feladatkörében:

a) kijelöli a versenyzsűri tagjait;

b) ellenőrzi a versenyzsűri tevékenységét,

c) kiadja a versenyek részvételi szabályzatait;

d) kiadja a működési, versenyzési engedélyeket (zsokék, hajtók, idomárok stb.).

(3) A Bizottság dönt a versenyzsűri döntései ellen benyújtott fellebbezések ügyében.

(4)12 A Bizottság tagjai és közeli hozzátartozóik nem köthetnek fogadást.

13. §

(1)13 A versenyzsűri (versenyintézőség 10 főből áll, tagjait a Bizottság egy naptári évre szóló versenyidényre kéri fel. A verseny megkezdéséhez a felkért zsűritagok közül legalább 3 főnek jelen kell lennie. Az ítélkező zsűri egyszerű szótöbbséggel dönt.

(2) A versenyzsűri feladata és hatásköre:

a) a versenyek szabályos lebonyolításának ellenőrzése;

b) a versenyek lefolyásának vizsgálata a verseny tisztasága szempontjából;

c) az óvások elbírálása;

d) a versenyek végeredményének (bírói ítélet) jóváhagyása és közzététele.

(3) A zsűri eljárást folytathat le, ha a vállalat valamely gyanús eredmény miatt ezt kéri.

(4)14 A zsűrinek nem lehet tagja olyan személy, aki bármilyen módon érdekelt a versenyek befolyásolásában, vagy a fogadásban, a zsűri tagjai és közeli hozzátartozóik nem köthetnek fogadást.

13/A. §15

Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 50. §-a szerinti teljesítményvizsgálat végzésével kapcsolatos tapasztalatairól a Bizottság tájékoztatja a minisztert.

14. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!