nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2012. évi CXXV. törvény
a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról
2012-10-02
2014-01-01
4

2012. évi CXXV. törvény

a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról1

1–3. §2

4. §3

5–9. §4

10. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § 2012. október 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!