nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
10/2013. (III. 13.) NGM rendelet
az elemi költségvetésről
2013-10-01
2013-12-31
4

10/2013. (III. 13.) NGM rendelet

az elemi költségvetésről1

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A költségvetési szerv elemi költségvetése magában foglalja

a) a kiadásokat, bevételeket és támogatásokat kiemelt előirányzatokon belül tételenként részletezve,

b) a költségvetési szerv személyi juttatásainak és létszámának összetételét.

2. § A fejezeti kezelésű előirányzat elemi költségvetése magában foglalja a kiadásokat, bevételeket és támogatásokat kiemelt előirányzatokon belül tételenként részletezve.

3. § A helyi önkormányzat elemi költségvetése magában foglalja

a) a kiadásokat, bevételeket és támogatásokat kiemelt előirányzatokon belül tételenként részletezve,

b) a helyi önkormányzat személyi juttatásainak és létszámának összetételét.

4. § A helyi nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetése magában foglalja

a) a kiadásokat, bevételeket és támogatásokat kiemelt előirányzatokon belül tételenként részletezve,

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat személyi juttatásainak és létszámának összetételét.

5. § Az országos nemzetiségi önkormányzatok elemi költségvetése magában foglalja

a) a kiadásokat, bevételeket és támogatásokat kiemelt előirányzatokon belül tételenként részletezve,

b) az országos nemzetiségi önkormányzat személyi juttatásainak és létszámának összetételét.

6. § A társulás elemi költségvetése magában foglalja

a) a kiadásokat, bevételeket és támogatásokat kiemelt előirányzatokon belül tételenként részletezve,

b) a társulás személyi juttatásainak és létszámának összetételét.

7. § A térségi fejlesztési tanács elemi költségvetése magában foglalja

a) a kiadásokat, bevételeket és támogatásokat kiemelt előirányzatokon belül tételenként részletezve,

b) a térségi fejlesztési tanács személyi juttatásainak és létszámának összetételét.

8. § Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, a fejezeti kezelésű előirányzatok, az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok, országos nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, valamint az általuk irányított költségvetési szervek elemi költségvetését az „A) Elemi költségvetés” megnevezésű nyomtatványgarnitúra 1. melléklet szerinti űrlapjainak kitöltésével kell elkészíteni.

9. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak elemi költségvetése magában foglalja

a) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ellátásainak fedezetére szolgáló bevételeket, a működési célú, továbbá a vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételeket,

b) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak ellátási kiadásait, a vagyongazdálkodással és egyéb kötelezettséggel járó kiadásokat, működésre fordított kiadásokat.

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak elemi költségvetését a „D) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak ellátási, elemi költségvetése”, a „G) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak konszolidált költségvetése (alaponként)”, továbbá a „H) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak konszolidált költségvetése” megnevezésű nyomtatványgarnitúrák 1. melléklet szerinti űrlapjainak kitöltésével kell elkészíteni.

10. § (1) Az elkülönített állami pénzalap elemi költségvetése magában foglalja

a) a kiadásokat és bevételeket az alap működését szabályozó törvényben meghatározott jogcímenként, a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított előirányzatok keretei között, valamint azokat részletezve,

b) a kiadásokat és a bevételeket a közgazdasági osztályozásnak megfelelő bontásban, részletes előirányzatonként,

c) az alap költségvetési évre vonatkozó finanszírozási tervét.

(2) Az elkülönített állami pénzalap elemi költségvetését az „ E) Elkülönített állami pénzalap költségvetése” megnevezésű nyomtatványgarnitúra 1. melléklet szerinti űrlapjainak kitöltésével kell elkészíteni.

11. § (1) Az elemi költségvetés 8. § szerinti A) nyomtatványgarnitúráját a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által közreadott számítástechnikai program segítségével kell elkészíteni, és arról a Kincstárnak elektronikus úton és papíralapon adatot szolgáltatni.

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak a 9. § (2) bekezdése szerinti D), G), H) nyomtatványgarnitúráját, valamint az elkülönített állami pénzalapok 10. § (2) bekezdése szerinti E) nyomtatványgarnitúráját a www.kormány.hu internetes oldalról letöltött formátumban kell elkészíteni és a Kincstár részére elektronikusan és papíralapon megküldeni.

(3)2 Az „A) Elemi költségvetés” elnevezésű nyomtatványgarnitúrák űrlapjainak kitöltését segítő útmutatót a Kincstár internetes honlapján közzéteszi.

12. § Az Áht. 108. § (2) bekezdése szerinti időközi költségvetési jelentés az alábbi űrlapok sorait tartalmazza:

a) 02. űrlap 09., 42., 48., 52., 54. sorai,

b) 03. űrlap 14., 18., 33., 34., 40., 45., 46., 47., 55., 57., 61., 66., 67., 68. sorai,

c)3 04. űrlap 01., 11., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 41., 52., 57., 59., 69., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 99., 100., 111., 112., 113., 114. sorai,

d) 05. űrlap 06., 15., 16., 17. sorai,

e) 06. űrlap 01., 03., 04., 07., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 19., 21., 22., 23., 24., 29., 34. sorai,

f) 07. űrlap 06., 07., 12., 18., 21., 22. sorai,

g) 08. űrlap 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. sorai,

h)4 09. űrlap 23., 24., 25., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 57., 68., 79., 80., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 103., 112., 123., 134., 144. sorai,

i) 10. űrlap 01., 03., 04., 07., 09., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 38. sorai,

j) 12. űrlap 10., 17., 20., 28., 32., 49. sorai,

k) 16. űrlap 01., 02., 03., 04., 05., 07., 08., 09., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 24., 25. sorai,

l) 80. űrlap 86., 87., 88., 89. sorai.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. §5

1. melléklet a 10/2013. (III. 13.) NGM rendelethez6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejezeti jellemző adatok

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati jellemző adatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fejezet

 

cím/alcím

 

 

 

 

 

 

 

 

megye

 

pénzügyi körzet

 

település-
típus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejezet megnevezése, székhelye:

 

 

 

 

 

 

 

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................................

 

 

 

 

...........................................................................

 

 

 

 

...........................................................................

 

 

 

 

...........................................................................

 

 

 

 

...........................................................................

 

 

 

 

...........................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerv számjele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIR-törzsszám

 

szektor

 

szakágazat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szerv megnevezése, székhelye:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Irányító szerrv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.. évi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A)

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................., .............év..............................................hó..............nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................

 

 

 

 

.................................................................................

 

 

a szerv gazdasági vezetője

 

 

 

 

 

 

 

a szerv vezetője

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

 

 

 

 

 

 

 

 

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................( név)

 

 

 

 

.............................................................................(név)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................(telefon)

 

 

 

 

.....................................................................(telefon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK AZ "A" ŰRLAPGARNITÚRÁHOZ

 

A) Űrlapok

Jelzés

száma

megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Személyi juttatások a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

 

03

Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

 

04

Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése

 

05

Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

 

06

Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

 

07

Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

 

08

Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése

 

09

Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

 

10

Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

 

12

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

 

16

Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

 

34

Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatásai

 

36

A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

 

80

Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

 

98

Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejezet megnevezése, székhelye:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

számjel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIR-törzsszám

 

szektor

 

fejezet

 

cím/alcím

 

szakágazat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

 

 

 

 

..................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………................

 

 

 

 

..................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.. évi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI

ALAPJAINAK ELLÁTÁSI, ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................., ..........év.......................................hó.............nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................

 

 

 

 

a költségvetés elkészítéséért kijelölt felelős személy

 

 

 

 

 

a szerv vezetője

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................(név)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................(telefon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK A „D” ŰRLAPGARNITÚRÁHOZ

 

D) Űrlapok

Jelzés

száma

megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadásainak előirányzata és teljesítése

 

62

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek előirányzata és teljesítése

 

63

Kiadások és bevételek összesített előirányzata és teljesítése

 

66

Gyógyító-megelőző ellátások kiadásai előirányzata és teljesítése

 

67

Gyógyító-megelőző ellátások kiadásainak közgazdasági osztályozás szerinti

 

 

előirányzata/teljesítése

 

69

Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásainak

 

 

és bevételeinek előirányzata/teljesítése

 

99

Üres űrlapok jegyzéke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alap felett rendelkező megnevezése

 

 

Alapkezelő megnevezése, székhelye

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

számjel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIR-törzsszám

 

szektor

 

fejezet

 

cím

 

szakágazat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ALAP megnevezése:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.. évi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAP

 

 

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyom:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………..

 

 

………………………………………………………..

 

az Alap felett rendelkező miniszter / bizottság tagjai

 

 

az Alapot kezelő szerv vezetője

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a költségvetés elkészítéséért felelős

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regisztrációs szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................(név)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................(telefon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK AZ "E" ŰRLAPGARNITÚRÁHOZ

 

 

 

 

 

 

E) Űrlapok

Jelzés

űrlap
száma

megnevezése

 

 

 

 

14

Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint

X

15

Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint

X

18 *

Nemzeti Foglalkoztatási Alap bevételei és kiadásai jogcímenként

X

19 *

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap bevételei és kiadásai jogcímenként

20 *

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap bevételei

és kiadásai jogcímenként

28 *

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap bevételei és kiadásai jogcímenként

40 *

Bethlen Gábor Alap bevételei és kiadásai jogcímenként

73 *

Nemzeti Kulturális Alap bevételei és kiadásai jogcímenként

*

Minden Alap a saját űrlapját tölti ki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejezet megnevezése, székhelye:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

számjel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIR-törzsszám

 

szektor

 

fejezet

 

cím/alcím

 

szakágazat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

...........................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

...........................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.. évi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI
ALAPJAINAK
KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE (ALAPONKÉNT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................, ..........év.....................................hó............nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................

 

 

 

 

 

....................................................................

 

a költségvetés elkészítéséért kijelölt felelős személy

 

 

 

 

 

a szerv vezetője

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: