nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2013. évi XLVIII. törvény
az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról
2013-05-01
infinity
2

2013. évi XLVIII. törvény

az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról1

1. §2

2. § (1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 335. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„335. § Aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vöröscsillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet a köznyugalom megzavarására alkalmas – különösen az önkényuralmi rendszerek áldozatainak emberi méltóságát vagy kegyeleti jogát sértő – módon

a) terjeszt,

b) nagy nyilvánosság előtt használ, vagy

c) közszemlére tesz,

ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő.”

(2) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 333. §-át megelőző alcímében és 333. §-ában a „nemzeti szocialista” szövegrész a „nemzetiszocialista” szöveggel lép hatályba.

3. § (1)–(2)3

(3) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 316. §-ának az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 73. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése a „nemzeti szocialista” szövegrész helyett a „nemzetiszocialista” szöveggel lép hatályba.

(4) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény

a) 1. mellékletének az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 1. számú melléklet B:74 mezőjét és D:74 mezőjét megállapító rendelkezése,

b) 2. mellékletének az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 12. számú melléklet B:75 mezőjét és D:75 mezőjét megállapító rendelkezése,

c) 3. mellékletének az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 15. számú melléklet B:5 mezőjét és D:5 mezőjét megállapító rendelkezése

a „nemzeti szocialista” szövegrész helyett a „nemzetiszocialista” szöveggel lép hatályba.

4. § Ez a törvény 2013. április 30-án lép hatályba.

5. § E törvény 3. § (1) és (3) bekezdése az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!