nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
13/2013. (V. 2.) BM rendelet
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelöléséről
2013-05-03
2015-01-31
1

13/2013. (V. 2.) BM rendelet

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelöléséről1

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 54. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 42. § (1) bekezdés a) pontja és 42. § (5) bekezdése szerinti közigazgatási feladatok első fokon történő ellátására az építésügyért felelős miniszter a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája működése törvényességének helyreállításáig a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamarát jelöli ki.

2. § Az e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarájának titkára a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara titkárának jegyzőkönyvben rögzítve átadja az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, 1. § szerinti ügyek iratait, az iratok kezelésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő bontásban.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!