nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet
az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
2017-01-01
2017-03-31
9
Jogszabály

132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet

az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt településeken, valamint a TIOP 3.3.1/A-12/2 azonosító számú pályázatokban és a TIOP 3.2.1.-12/1-2012-0001 azonosító számú projektben szereplő helyszíneken a kormányablakok, illetve az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fizikai kialakítását célzó beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben az 1. mellékletben meghatározott hatóságok járnak el.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságok járnak el.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni azokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és a működés megkezdéséhez közvetlenül szükségesek.

2. §1 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként az 1. mellékletben meghatározott,

1. Békés megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

2. Baranya megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Tolna Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

3. Bács-Kiskun megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

5. Csongrád megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

6. Fejér megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

7. Győr-Moson-Sopron megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

8. Hajdú-Bihar megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

9. Heves megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

10. Jász-Nagykun-Szolnok megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

11. Komárom-Esztergom megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

12. Nógrád megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

13. Pest megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat,

14. Somogy megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

16. Tolna megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

17. Vas megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

18. Veszprém megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

19. Zala megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Somogy Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

20. Budapest területén megvalósuló beruházások tekintetében a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat

jelöli ki.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható, előzetes szakhatósági hozzájárulást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság eljárására az ügyintézési határidő 8 nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a hatóság eljárására az ügyintézési határidő – az építésügyi hatóság kivételével – 15 nap.

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) ügyekben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(5) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(6)2 Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §3 E rendeletnek az egyes kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 1. mellékletét a Módr. hatálybalépésekor4 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §5 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor6 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését7 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. §8 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr3. hatálybalépését10 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez11

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok az egyes megyékben és Budapesten

1. BÉKÉS MEGYE

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Battonya,
Békés,
Békéscsaba,
Dévaványa,
Elek, Füzesgyarmat, Gyomaendrőd, Gyula, Mezőberény, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza,
Orosháza,
Sarkad,
Szarvas,
Szeghalom, Tótkomlós,
Vésztő

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

2. BARANYA MEGYE

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Bóly,
Harkány, Komló,
Mohács,
Pécs,
Pécsvárad,
Sásd,
Sellye,
Siklós, Szentlőrinc,
Szigetvár,
Villány

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala

Tolna Megyei Kormányhivatal

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala

Tolna Megyei Kormányhivatal

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala

Tolna Megyei Kormányhivatal

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

3. BÁCS-KISKUN MEGYE

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Bácsalmás,
Baja,
Dunavecse,
Izsák,
Jánoshalma, Kalocsa,
Kecel,
Kecskemét, Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza,
Kiskunhalas,
Kiskunmajsa,
Kunszentmiklós, Lajosmizse,
Solt,
Soltvadkert, Szabadszállás, Tiszakécske, Tompa

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrád Megyei Kormányhivatal

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrád Megyei Kormányhivatal

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrád Megyei Kormányhivatal

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

4. BORSOD-ABAÚJ-
ZEMPLÉN MEGYE

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Abaújszántó, Borsodnádasd, Cigánd,
Edelény,
Emőd,
Encs,
Felsőzsolca, Gönc, Kazincbarcika, Krasznokvajda, Mezőcsát,
Mezőkövesd, Miskolc,
Ózd,
Putnok, Sajószentpéter,
Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szendrő, Szerencs, Szikszó, Tiszaújváros, Tokaj

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala

Heves Megyei Kormányhivatal

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala

Heves Megyei Kormányhivatal

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala

Heves Megyei Kormányhivatal

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

5. CSONGRÁD MEGYE

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Csongrád,
Hódmezővásárhely,
Kistelek,
Makó,
Mindszent,
Mórahalom,
Sándorfalva,
Szeged,
Szentes,
Üllés

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

Békés Megyei Kormányhivatal

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

Békés Megyei Kormányhivatal

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

Békés Megyei Kormányhivatal

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

6. FEJÉR MEGYE

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Aba,
Adony,
Bicske,
Dunaújváros, Enying,
Ercsi,
Gárdony,
Martonvásár,
Mór,
Polgárdi,
Sárbogárd,
Székesfehérvár

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

7. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Csorna,
Fertőd,
Győr, Jánossomorja, Kapuvár,
Mosonmagyaróvár,
Pannonhalma, Sopron,
Tét

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala

Vas Megyei Kormányhivatal

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala

Vas Megyei Kormányhivatal

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala

Vas Megyei Kormányhivatal

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Balmazújváros, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Debrecen, Derecske, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás,
Hajdúszoboszló, Komádi, Létavértes, Nádudvar, Nyíradony,
Polgár, Püspökladány,
Téglás,
Tiszacsege, Vámospércs

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

9. HEVES MEGYE

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Bélapátfalva, Eger,
Füzesabony, Gyöngyös, Hatvan,
Heves, Lőrinci, Pétervására

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala

Nógrád Megyei Kormányhivatal

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala

Nógrád Megyei Kormányhivatal

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala

Nógrád Megyei Kormányhivatal

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

10. JÁSZ-NAGYKUN-
SZOLNOK MEGYE

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény,
Jászfényszaru, Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunszentmárton, Martfű,
Mezőtúr,
Szolnok, Tiszaföldvár, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Túrkeve,
Újszász

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Bábolna,
Dorog,
Esztergom,
Kisbér,
Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány,
Tata,
Tatabánya

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala

Veszprém Megyei Kormányhivatal

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala

Veszprém Megyei Kormányhivatal

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala

Veszprém Megyei Kormányhivatal

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

12. NÓGRÁD MEGYE

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó,
Rétság, Salgótarján, Szécsény

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

13. PEST MEGYE I.

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Budakeszi,
Budaörs,
Dunaharaszti, Dunakeszi,
Érd,
Göd,
Gyál,
Pilisvörösvár,
Pomáz,
Ráckeve, Százhalombatta, Szentendre,
Szigetszentmiklós,
Szob,
Tahitótfalu,
Tárnok,
Tököl,
Vác,
Visegrád

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

14. PEST MEGYE II.

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Abony,
Aszód,
Cegléd,
Dabas,
Gödöllő,
Gyömrő,
Monor,
Nagykáta,
Nagykőrös,
Nagymaros,
Ócsa,
Pécel,
Tura,
Vecsés,
Veresegyház

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Fővárosi Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

15. SOMOGY MEGYE

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Balatonboglár,
Balatonföldvár,
Balatonlelle,
Barcs,
Csurgó,
Fonyód,
Kaposvár, Lengyeltóti, Marcali, Nagyatád, Nagybajom,
Siófok,
Tab

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

Baranya Megyei Kormányhivatal

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

Baranya Megyei Kormányhivatal

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

Baranya Megyei Kormányhivatal

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

16. SZABOLCS-SZATMÁR-
BEREG MEGYE

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Baktalórántháza, Balkány,
Csenger,
Demecser,
Dombrád,
Fehérgyarmat, Ibrány, Kemecse,
Kisvárda, Máriapócs,
Mátészalka,
Nagyecsed, Nagyhalász, Nagykálló, Nyírbátor, Nyíregyháza,
Nyírlugos, Rakamaz, Tiszalök, Tiszavasvári,
Újfehértó, Vásárosnamény, Záhony

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

17. TOLNA MEGYE

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Bátaszék, Bonyhád,
Dombóvár, Dunaföldvár, Paks, Simontornya,
Szekszárd, Tamási,
Tolna

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Fejér Megyei Kormányhivatal

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Fejér Megyei Kormányhivatal

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Fejér Megyei Kormányhivatal

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

18. VAS MEGYE

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Celldömölk,
Csepreg, Körmend, Kőszeg,
Őriszentpéter, Répcelak, Sárvár, Szentgotthárd, Szombathely, Vasvár

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala

Zala Megyei Kormányhivatal

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala

Zala Megyei Kormányhivatal

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala

Zala Megyei Kormányhivatal

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

19. VESZPRÉM MEGYE

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Ajka, Balatonalmádi,
Balatonfüred, Balatonfűzfő,
Berhida, Devecser, Herend, Pápa, Sümeg, Tapolca, Várpalota,
Veszprém, Zirc

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

20. ZALA MEGYE

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett település

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

Hévíz, Keszthely,
Lenti, Letenye, Nagykanizsa, Pacsa, Zalaegerszeg, Zalakaros, Zalalövő,
Zalaszentgrót

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala

Somogy Megyei Kormányhivatal

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala

Somogy Megyei Kormányhivatal

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala

Somogy Megyei Kormányhivatal

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

21. BUDAPEST

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházással érintett fővárosi kerület

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek felújítása

I. kerület,
II. kerület,
III. kerület,
IV. kerület,
V. kerület,
VI. kerület,
VII. kerület,
VIII. kerület,
IX. kerület,
X. kerület,
XI. kerület,
XII. kerület,
XIII. kerület,
XIV. kerület,
XV. kerület,
XVI. kerület,
XVII. kerület,
XVIII. kerület,
XIX. kerület,
XX. kerület,
XXI. kerület,
XXII. kerület,
XXIII. kerület

Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

3.

Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

kulturális örökség védelméért felelős miniszter

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

5.

Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

nincs

6.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

7.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10.

Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

2. melléklet a 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez12

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

1. BÉKÉS MEGYE

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelem, természetvédelem

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

közlekedésért felelős miniszter

6.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Debreceni Rendőrkapitányság

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

műszaki biztonság

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

egészségügy

illetékes járási hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11.

területrendezés

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

12.

régészet és műemlékvédelem

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

2. BARANYA MEGYE

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala

Tolna Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelem és természetvédelem

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Tolna Megyei Kormányhivatal

közlekedésért felelős miniszter

6.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Szekszárdi Rendőrkapitányság

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

műszaki biztonság

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

egészségügy

illetékes járási hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11.

területrendezés

Fejér Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

12.

régészet és műemlékvédelem

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

3. BÁCS-KISKUN MEGYE

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrád Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelem és természetvédelem

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Csongrád Megyei Kormányhivatal

közlekedésért felelős miniszter

6.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Szegedi Rendőrkapitányság

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

műszaki biztonság

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

egészségügy

illetékes járási hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11.

területrendezés

Csongrád Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

12.

régészet és műemlékvédelem

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala

Heves Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelem és természetvédelem

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Heves Megyei Kormányhivatal

közlekedésért felelős miniszter

6.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Egri Rendőrkapitányság

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

műszaki biztonság

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

egészségügy

illetékes járási hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11.

területrendezés

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

12.

régészet és műemlékvédelem

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

5. CSONGRÁD MEGYE

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

Békés Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelem és természetvédelem

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Békés Megyei Kormányhivatal

közlekedésért felelős miniszter

6.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Békéscsabai Rendőrkapitányság

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

műszaki biztonság

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

egészségügy

illetékes járási hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11.

területrendezés

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

12.

régészet és műemlékvédelem

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

6. FEJÉR MEGYE

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelem és természetvédelem

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

közlekedésért felelős miniszter

6.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Tatabányai Rendőrkapitányság

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

műszaki biztonság

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

egészségügy

illetékes járási hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11.

területrendezés

Budapest Főváros Kormányhivatala

területrendezésért felelős miniszter

12.

régészet és műemlékvédelem

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

7. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala

Vas Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelem és természetvédelem

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Vas Megyei Kormányhivatal

közlekedésért felelős miniszter

6.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Szombathelyi Rendőrkapitányság

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

műszaki biztonság

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

egészségügy

illetékes járási hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11.

területrendezés

Fejér Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

12.

régészet és műemlékvédelem

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelem és természetvédelem

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

közlekedésért felelős miniszter

6.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Nyíregyházi Rendőrkapitányság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

műszaki biztonság

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

egészségügy

illetékes járási hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11.

területrendezés

Csongrád Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

12.

régészet és műemlékvédelem

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

9. HEVES MEGYE

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala

Nógrád Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelem és természetvédelem

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Nógrád Megyei Kormányhivatal

közlekedésért felelős miniszter

6.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Salgótarjáni Rendőrkapitányság

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

8.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

műszaki biztonság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

egészségügy

illetékes járási hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11.

területrendezés

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

12.

régészet és műemlékvédelem

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelem és természetvédelem

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

közlekedésért felelős miniszter

6.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Kecskeméti Rendőrkapitányság

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

műszaki biztonság

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

egészségügy

illetékes járási hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11.

területrendezés

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

12.

régészet és műemlékvédelem

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala

Veszprém Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelem és természetvédelem

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Veszprém Megyei Kormányhivatal

közlekedésért felelős miniszter

6.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Veszprémi Rendőrkapitányság

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

műszaki biztonság

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

egészségügy

illetékes járási hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11.

területrendezés

Somogy Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

12.

régészet és műemlékvédelem

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

12. NÓGRÁD MEGYE

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelem és természetvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

közlekedésért felelős miniszter

6.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Szolnoki Rendőrkapitányság

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

műszaki biztonság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

egészségügy

illetékes járási hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11.

területrendezés

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

12.

régészet és műemlékvédelem

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

13. PEST MEGYE (az 1. melléklet 13. pontja szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben)

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

környezetvédelem és természetvédelem

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

nincs

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Budapest Főváros Kormányhivatala

közlekedésért felelős miniszter

6.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

I. Kerületi Rendőrkapitányság

Budapesti Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

műszaki biztonság

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

egészségügy

illetékes fővárosi kerületi hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11.

területrendezés

Budapest Főváros Kormányhivatala

területrendezésért felelős miniszter

12.

régészet és műemlékvédelem

Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

14. PEST MEGYE (az 1. melléklet 14. pontja szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben)

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

környezetvédelem és természetvédelem

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

nincs

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Budapest Főváros Kormányhivatala

közlekedésért felelős miniszter

6.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

V. Kerületi Rendőrkapitányság

Budapesti Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

műszaki biztonság

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

egészségügy

illetékes fővárosi kerületi hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11.

területrendezés

Budapest Főváros Kormányhivatala

területrendezésért felelős miniszter

12.

régészet és műemlékvédelem

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

15. SOMOGY MEGYE

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

Baranya Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelem és természetvédelem

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Baranya Megyei Kormányhivatal

közlekedésért felelős miniszter

6.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Pécsi Rendőrkapitányság

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

műszaki biztonság

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

egészségügy

illetékes járási hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11.

területrendezés

Baranya Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

12.

régészet és műemlékvédelem

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelem és természetvédelem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

közlekedésért felelős miniszter

6.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Miskolci Rendőrkapitányság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

műszaki biztonság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

egészségügy

illetékes járási hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11.

területrendezés

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

12.

régészet és műemlékvédelem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

17. TOLNA MEGYE

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Fejér Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelem és természetvédelem

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Fejér Megyei Kormányhivatal

közlekedésért felelős miniszter

6.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Székesfehérvári Rendőrkapitányság

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

műszaki biztonság

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

egészségügy

illetékes járási hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11.

területrendezés

Fejér Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

12.

régészet és műemlékvédelem

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

18. VAS MEGYE

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala

Zala Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelem és természetvédelem

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Zala Megyei Kormányhivatal

közlekedésért felelős miniszter

6.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Zalaegerszegi Rendőrkapitányság

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

műszaki biztonság

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

egészségügy

illetékes járási hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11.

területrendezés

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

12.

régészet és műemlékvédelem

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

19. VESZPRÉM MEGYE

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelem és természetvédelem

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Győr-Moson-Sopron Kormányhivatal

közlekedésért felelős miniszter

6.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Győri Rendőrkapitányság

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

műszaki biztonság

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

egészségügy

illetékes járási hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11.

területrendezés

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

12.

régészet és műemlékvédelem

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

20. ZALA MEGYE

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala

Somogy Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelem és természetvédelem

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Somogy Megyei Kormányhivatal

közlekedésért felelős miniszter

6.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Kaposvári Rendőrkapitányság

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

műszaki biztonság

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

egészségügy

illetékes járási hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11.

területrendezés

Somogy Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

12.

régészet és műemlékvédelem

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

21. BUDAPEST

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelem és természetvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Pest Megyei Kormányhivatal

közlekedésért felelős miniszter

6.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Érdi Rendőrkapitányság

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9.

műszaki biztonság

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

nincs

10.

egészségügy

illetékes járási hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11.

területrendezés

Pest Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

12.

régészet és műemlékvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

13.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!