nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
16/2013. (V. 28.) BM utasítás
a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési követelményeinek megállapításáról
2015-07-01
2016-09-01
4

16/2013. (V. 28.) BM utasítás

a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési követelményeinek megállapításáról1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a közúti közlekedés biztonságának javítása, valamint a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók ismereteinek egységes fejlesztése érdekében kiadom a következő utasítást:

1. § Az utasítás hatálya kiterjed a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szerveknél (a továbbiakban: belügyi szervek) foglalkoztatott,

a) szolgálati gépjárművet (a továbbiakban: gépjármű) főfoglalkozásban vezető személyekre (a továbbiakban: főfoglalkozású gépjárművezetők),

b) azon személyekre, akiket a főfoglalkozásukban ellátott feladataik mellett a belügyi szerv vezetője gépjármű vezetésére feljogosít [az a)–b) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: gépjárművezetők], valamint

c) gépjárművezetést oktató személyekre.

2. § (1) Gépjárművet az vezethet, aki az utasításban meghatározott képzésben részt vett, és az utasításban, valamint a képzési tematikában előírt követelményeknek megfelelt.

(2) Főfoglalkozású gépjárművezető esetében a megfelelő szintű képzés eredményes teljesítése a munkakör megtartásának feltétele. A nem főfoglalkozású gépjárművezetőt a munkáltatói jogkört gyakorló vezető javaslata alapján kell a képzésre beiskolázni.

3. § (1) A gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési kategóriái:

a) alapszintű: gépjármű vezetésére felkészítő 10 tanórás képzés;

b) emelt szintű: megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetésére felkészítő 40 tanórás képzés;

c) emelt szintű engedélymegújító továbbképzés: megkülönböztető jelzést használó gépjárművezetők ötévente kötelező 16 tanórás továbbképzése;

d) motoros tanfolyam: szolgálati motorkerékpár vezetésére felkészítő 80 tanórás képzés;

e) motoros engedélymegújító továbbképzés: szolgálati motorkerékpárt vezetők évente kötelező 20 tanórás továbbképzése;

f) speciális: a belügyi szervek igényei alapján egyes sajátos gépjármű-vezetői beosztások betöltéséhez szükséges, az adott gépjárműre elkészített egyedi képzési tematika alapján végrehajtott képzés, típusismereti továbbképzés;

g) oktatói: az alapszintű képzés oktatói és vizsgáztatási feladatainak ellátására, valamint az emelt szintű képzés és emelt szintű engedélymegújító továbbképzés segédoktatói feladatainak ellátására felkészítő 160 tanórás képzés;

h) vezetőoktatói: az emelt szintű képzés, valamint emelt szintű engedélymegújító továbbképzés oktatói és vizsgáztatási feladatainak ellátására felkészítő 40 tanórás képzés;

i) motoros oktatói: a motoros tanfolyam és motoros engedélymegújító továbbképzés oktatói és vizsgáztatási feladatainak ellátására felkészítő, egy éven át tartó gyakorlati hospitálási formában teljesítendő képzés.

(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél már legalább öt éve készenléti szereket vezető, valamint különleges szerkezelői beosztásban lévő főfoglalkozású gépjárművezetők emelt szintű képzése 16 tanórában történik.

4. § A képzésben való részvétel feltételei képzési kategóriánként:

a) alapszintű:

aa) érvényes – nem kezdő – „B” kategóriás vezetői engedély és

ab) érvényes 1. csoportú egészségi alkalmasság, főfoglalkozású gépjárművezetők esetén érvényes 2. csoportú egészségi alkalmasság;

b) emelt szintű:

ba) érvényes „B” kategóriás vezetői engedély,

bb) alapszintű gépjármű-vezetői képzésben való korábbi részvétel, megfelelés a követelményeknek, majd ezt követően szerzett legalább 6 hónap vezetési gyakorlat,

bc) érvényes 2. csoportú egészségi alkalmasság és

bd) közlekedéspszichológiai alkalmasság;

c) emelt szintű engedélymegújító továbbképzés:

ca) érvényes „B” kategóriás vezetői engedély,

cb) emelt szintű gépjármű-vezetői képzésben való korábbi részvétel, megfelelés a követelményeknek,

cc) érvényes 2. csoportú egészségi alkalmasság és

cd) közlekedéspszichológiai alkalmasság;

d) motoros tanfolyam:

da) érvényes – nem kezdő – „A” kategóriás vezetői engedély,

db) emelt szintű gépjármű-vezetői képzésben való korábbi részvétel, megfelelés a követelményeknek,

dc) érvényes 2. csoportú egészségi alkalmasság,

dd) közlekedéspszichológiai alkalmasság,

de) motoros előválogatón megfelelő minősítés megszerzése és

df) motoros beosztásba történő tervezés;

e) motoros engedélymegújító továbbképzés:

ea) érvényes „A” kategóriás vezetői engedély,

eb) motoros tanfolyamon való korábbi részvétel, megfelelés a követelményeknek,

ec) érvényes 2. csoportú egészségi alkalmasság és

ed) közlekedéspszichológiai alkalmasság;

f) speciális:

fa) adott gépjármű-kategóriára érvényes vezetői engedély,

fb) alap- vagy emelt szintű gépjármű-vezetői képzésben való korábbi részvétel, megfelelés a követelményeknek,

fc) érvényes 2. csoportú egészségi alkalmasság és

fd) közlekedéspszichológiai alkalmasság;

g) oktatói:

ga) érvényes „B” kategóriás vezetői engedély,

gb) emelt szintű gépjármű-vezetői képzésben való korábbi részvétel, megfelelés a követelményeknek,

gc) érvényes 2. csoportú egészségi alkalmasság,

gd) közlekedéspszichológiai alkalmasság és

ge) oktatói tanfolyam előválogatóján megfelelő minősítés megszerzése;

h) vezetőoktatói:

ha) érvényes „B” kategóriás vezetői engedély,

hb) oktatói képzésben való korábbi részvétel, megfelelés a követelményeknek,

hc) évente kötelező továbbképzés teljesítése,

hd) legalább 160 tanórás, igazolt oktatói gyakorlat,

he) érvényes 2. csoportú egészségi alkalmasság,

hf) közlekedéspszichológiai alkalmasság és

hg) vezetőoktatói tanfolyam előválogatóján megfelelő minősítés megszerzése;

i) motoros oktatói:

ia) vezetőoktatói és motoros tanfolyamon való korábbi részvétel, megfelelés a követelményeknek,

ib) érvényes „A” kategóriás vezetői engedély,

ic) érvényes 2. csoportú egészségi alkalmasság és

id) közlekedéspszichológiai alkalmasság.

5. § A képzést záró vizsgakövetelmények kategóriánként:

a) alapszintű: a tematika elméleti tananyagának megismerése, a tematika szerinti gyakorlati tananyag alapján összeállított tanpálya teljesítése meghatározott szintidőn belül, valamint vizsgapálya meghatározott szintidőn belüli, limitált büntetőidőkkel számított végrehajtása;

b) emelt szintű: a tematika szerinti elméleti tananyag megismerése, elsajátítása, a tananyag alapján összeállított írásbeli feladatsor eredményes megoldása, a tematika szerinti gyakorlati tananyag alapján összeállított vizsgafeladatok közúton, tanpályán történő sikeres végrehajtása, valamint vizsgapálya meghatározott szintidőn belüli, limitált büntetőidőkkel számított végrehajtása;

c) emelt szintű engedélymegújító továbbképzés: a tematika szerinti elméleti tananyag megismerése, elsajátítása, a tananyag alapján összeállított írásbeli feladatsor eredményes megoldása, a tematika szerinti gyakorlati tananyag alapján összeállított vizsgafeladatok tanpályán történő sikeres végrehajtása, valamint vizsgapálya meghatározott szintidőn belüli, limitált büntetőidőkkel számított végrehajtása;

d) motoros tanfolyam: a tematika szerinti elméleti tananyag megismerése, elsajátítása, a tananyag alapján összeállított írásbeli feladatsor eredményes megoldása, az összeállított vizsgafeladatok közúton, tanpályán történő sikeres végrehajtása, valamint vizsgapálya meghatározott szintidőn belüli, limitált büntetőidőkkel számított végrehajtása;

e) motoros engedélymegújító továbbképzés: a tematika szerinti elméleti tananyag megismerése, elsajátítása, a tananyag alapján összeállított írásbeli feladatsor eredményes megoldása, az összeállított vizsgafeladatok tanpályán történő sikeres végrehajtása, valamint vizsgapálya meghatározott szintidőn belüli, limitált büntetőidőkkel számított végrehajtása;

f) speciális: az adott gépjárműre elkészített egyedi képzési tematika szerinti elméleti tananyag megismerése, elsajátítása, a tananyag alapján összeállított írásbeli feladatsor eredményes megoldása, az összeállított gyakorlati vizsgafeladatok sikeres teljesítése;

g) oktatói: a tematika szerinti elméleti tananyag megismerése, elsajátítása, a tananyag alapján összeállított írásbeli feladatsor eredményes megoldása, oktatási gyakorlati feladat végrehajtása, a képzési elemek gyakorlati végrehajtása, a tematika szerinti gyakorlati tananyag alapján összeállított vizsgafeladatok közúton, tanpályán történő sikeres végrehajtása, valamint vizsgapálya meghatározott szintidőn belüli, limitált büntetőidőkkel számított végrehajtása;

h) vezetőoktatói: a tematika szerinti elméleti tananyag megismerése, elsajátítása, a tananyag alapján összeállított írásbeli feladatsor eredményes megoldása, oktatási gyakorlati feladat végrehajtása, a tematika szerinti gyakorlati tananyag alapján összeállított vizsgafeladatok közúton, tanpályán történő sikeres végrehajtása, valamint vizsgapálya meghatározott szintidőn belüli, limitált büntetőidőkkel számított végrehajtása;

i) motoros oktatói: a tematika szerinti elméleti tananyag megismerése, elsajátítása, a tananyag alapján összeállított írásbeli feladatsor eredményes megoldása, oktatási gyakorlati feladat végrehajtása, a tematika gyakorlati tananyaga alapján összeállított vizsgafeladatok közúton, tanpályán történő hibátlan, készségszintű teljesítése.

6. § (1) A 3. § (1) bekezdés a)–c) pontokban meghatározott kategóriák a belügyi szervek között képzési átjárhatóságot biztosítanak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átjárhatóság a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vonatkozásában nem alkalmazható.

7. § (1) Az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek Kiképző Központ (a továbbiakban: ORFK RSZKK) – a belügyi szervekkel együttműködve – elkészíti a 3. § (1) bekezdés szerinti képzési kategóriák tematikáját.

(2) A speciális képzési kategória tematikájához az érintett belügyi szerv kiegészítő tematikát készít.

(3)2 A képzési tematikákat a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság főigazgatója hagyja jóvá.

8. § A gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzését és vizsgáztatását – a 9. §-ra figyelemmel – az ORFK RSZKK végzi a belügyi szervekkel együttműködésben elkészített éves képzési programterv alapján.

9. § (1) A saját állománya tekintetében ellátja a gépjárművezetők képzését és vizsgáztatását

a) a Terrorelhárítási Központ a 3. § (1) bekezdés a)–c) és f),

b) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a 3. § (1) bekezdés a)–c) és f),

c) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a 3. § (1) bekezdés a),

d) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a 3. § (1) bekezdés a)–f)

pontokban meghatározott kategóriákban.

(2) Az ORFK RSZKK előzetes igények alapján biztosítja saját objektumában a képzésekhez szükséges szimulátorokat.

10. § A gépjárművezetést oktatóknak évente, az ORFK RSZKK által szervezett 24 tanórás továbbképzésen kell részt venniük. Aki a kötelező továbbképzésen nem vesz részt, annak képzési, vizsgáztatási jogosultságát az ORFK RSZKK visszavonja.

11. § (1) A gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzésének és vizsgáztatásának költsége az érintett belügyi szervet terheli.

(2) Az ORFK RSZKK által végzett képzés és vizsgáztatás költségeit az érintett belügyi szerv az ORFK részére megtéríti.

12. § (1) A képzés eredményes teljesítéséről, valamint a 10. § szerinti továbbképzésen való részvételről az érintett részére 8 napon belül képzési igazolást kell kiadni.

(2) A gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzéséről és a vizsgakövetelmények teljesítéséről, valamint a gépjárművezetést oktatók 10. § szerinti továbbképzésen való részvételéről a képzést, továbbképzést folytató szervnél és a gépjárművezetők, gépjárművezetést oktatók szolgálati helye szerint illetékes személyügyi szervénél naprakész nyilvántartást kell vezetni.

13. § A belügyi szervek vezetői szolgálati érdekből legfeljebb 6 hónapig érvényes, ideiglenes ügyintézői igazolványt adhatnak ki, amennyiben a képzés ütemezéséből adódó esetleges késedelem ezt indokolttá teszi.

14. § (1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) A 9. § (1) bekezdés c) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba.

15. § A belügyi szerv vezetője az utasítás hatálybalépését követő 60 napon belül belső szabályzatban határozza meg az utasítás végrehajtásából adódó, vezetése alá tartozó szervezetre háruló feladatokat.

16. § (1) Az a büntetés-végrehajtási szervezetnél, az Alkotmányvédelmi Hivatalnál, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál és az Országos Vízügyi Főigazgatóságon foglalkoztatott gépjárművezető, aki az utasítás hatálybalépését megelőzően gépjármű vezetésére jogosult volt, és önhibás balesetet nem okozott, a gépjárművezetéshez szükséges alapszintű vagy emelt szintű képzés teljesítése nélkül 2016. december 31-ig vezethet gépjárművet.

(2) Az a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél foglalkoztatott gépjárművezető, aki az utasítás hatálybalépését megelőzően gépjármű vezetésére jogosult volt, és önhibás balesetet nem okozott, a gépjárművezetéshez szükséges alapszintű vagy emelt szintű képzés teljesítése nélkül 2018. december 31-ig vezethet gépjárművet.

17. § A belügyi gépjárművezetők képzési, továbbképzési követelményeinek megállapításáról szóló 28/2002. (BK 18.) BM utasítás szerinti képzéseket teljesítők korábban szerzett engedélyei az utasítás hatálybalépését követően is érvényesek.

18. §3

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!