nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
25/2013. (V. 31.) NFM rendelet
az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról
2020-03-15
infinity
14
Jogszabály

25/2013. (V. 31.) NFM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a)–c) pontjában,

a 6–14. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pont 2–5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 1. alcím, valamint a 6–14. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. Az útdíj mértéke

1. §1 (1) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott díjkategóriába tartozó, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény alapján az egyes útdíjköteles elemi útszakaszok használatáért fizetendő útdíj részét képező infrastruktúra díj (a továbbiakban: infrastruktúra díj) alapmértékét a (2)–(5) bekezdés tartalmazza.

(2) A Vhr. szerint J2 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra alapmértéke – ha e rendelet másként nem rendelkezik –:

a) gyorsforgalmi úton 57,32 forint,

b) főúton 24,38 forint.

(3) A Vhr. szerint J3 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra alapmértéke – ha e rendelet másként nem rendelkezik –:

a) gyorsforgalmi úton 80,42 forint,

b) főúton 42,22 forint.

(4) A Vhr. szerint J4 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra alapmértéke – ha e rendelet másként nem rendelkezik –:

a) gyorsforgalmi úton 124,49 forint,

b) főúton 77,65 forint.

(5) A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági termelő részére terményszállítás esetében a rá irányadó betakarítási időszakban – ellentétben az 1. mellékletben foglaltakkal – az infrastruktúra díj alapja 0 forint.

2. §2 A Vhr.-ben meghatározott díjkategóriába tartozó, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény alapján fizetendő útdíj részét képező külsőköltség díj alapmértékét 0 forintban állapítom meg.

2/A. §3 Az egyes útdíjköteles elemi útszakaszok használatáért fizetendő díj mértékét – a Vhr.-ben meghatározott díj- és környezetvédelmi kategória figyelembevételével – az útdíjköteles elemi útszakaszok 1. mellékletben meghatározott hosszának és az 1–2. §-ban meghatározott alapmérték szorzataként kell meghatározni két tizedes pontossággal.

3. §4 Az 1. mellékletben meghatározott infrastruktúra díjat az útdíjköteles gépjárművek környezetvédelmi besorolásának figyelembe vételével kell megfizetni. Az útdíjköteles gépjárművek díjszedési környezetvédelmi kategóriába sorolása és az infrastruktúra-díj mértéknek módosítása azok környezetvédelmi osztályba tartozása alapján történik, a Vhr.-ben rögzített értékek és az 1. mellékletben meghatározott infrastruktúra díjtételek alapján.

2. Az útdíjköteles utak

4. § (1)5 A díjfizetési kötelezettséggel érintett utakat és az azokat alkotó útdíjköteles elemi útszakaszokat – az 5. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. mellékletben felsorolt útdíjköteles főúti útszakaszok lakott területen belüli, valamint útdíjköteles elem útszakaszként meg nem határozott szakaszai nem minősülnek az útdíjköteles úthálózat részének.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–4. §, a 6. §, a 7. §, a 9–14. §, valamint az 1. melléklet 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3)6

6–7. §7

8. §8

9–14. §9

15. § Ez a rendelet

1. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló, 1999. június 17-i 1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62 EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

3. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 2011/76/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 25/2013. (V. 31.) NFM rendelethez10

Díjfizetési kötelezettséggel érintett út száma

ED ID

Díjfizetési kötelezettséggel érintett díjköteles elemi útszakasz kezdő szelvénye

Díjfizetési kötelezettséggel érintett díjköteles elemi útszakasz végszelvénye

ED szakasz hossz (m)

Díjszint

1

M0

M0u30k779m

30 + 779

33 + 830

3066

gyorsforgalmi

2

M0

M0u33k830m

33 + 830

36 + 098

2271

gyorsforgalmi

3

M0

M0u36k098m

36 + 098

41 + 155

5049

gyorsforgalmi

4

M0

M0u41k155m

41 + 155

44 + 355

3204

gyorsforgalmi

5

M0

M0u44k355m

44 + 355

48 + 255

3892

gyorsforgalmi

6

M0

M0u48k255m

48 + 255

51 + 618

3380

gyorsforgalmi

7

M0

M0u51k618m

51 + 618

54 + 185

2544

gyorsforgalmi

8

M0

M0u54k185m

54 + 185

55 + 052

872

gyorsforgalmi

9

M0

M0u55k052m

55 + 052

57 + 652

2519

gyorsforgalmi

10

M0

M0u57k652m

57 + 652

59 + 467

1889

gyorsforgalmi

11

M0

M0u59k467m

59 + 467

65 + 350

5876

gyorsforgalmi

12

M0

M0u65k350m

65 + 350

68 + 194

2843

gyorsforgalmi

13

M0

M0u68k194m

68 + 194

69 + 210

1014

gyorsforgalmi

14

M0

M0u69k210m

69 + 210

71 + 171

1967

gyorsforgalmi

15

M0

M0u71k171m

71 + 171

72 + 702

1530

gyorsforgalmi

16

M0

M0u72k702m

72 + 702

74 + 043

1339

gyorsforgalmi

17

M1

M1u12k359m

12 + 359

13 + 235

992

gyorsforgalmi

18

M1

M1u13k235m

13 + 235

15 + 701

2455

gyorsforgalmi

19

M1

M1u15k701m

15 + 701

17 + 647

1942

gyorsforgalmi

20

M1

M1u17k647m

17 + 647

21 + 695

4050

gyorsforgalmi

21

M1

M1u21k695m

21 + 695

26 + 112

4416

gyorsforgalmi

22

M1

M1u26k112m

26 + 112

38 + 609

12512

gyorsforgalmi

23

M1

M1u38k609m

38 + 609

43 + 271

4594

gyorsforgalmi

24

M1

M1u43k271m

43 + 271

56 + 000

12760

gyorsforgalmi

25

M1

M1u56k0m

56 + 000

60 + 800

4803

gyorsforgalmi

26

M1

M1u60k800m

60 + 800

64 + 489

3725

gyorsforgalmi

27

M1

M1u64k489m

64 + 489

66 + 795

2300

gyorsforgalmi

28

M1

M1u66k795m

66 + 795

84 + 945

18154

gyorsforgalmi

29

M1

M1u84k945m

84 + 945

93 + 931

8984

gyorsforgalmi

30

M1

M1u93k931m

93 + 931

100 + 533

6570

gyorsforgalmi

31

M1

M1u100k533m

100 + 533

105 + 886

5380

gyorsforgalmi

32

M1

M1u105k886m

105 + 886

111 + 366

5434

gyorsforgalmi

33

M1

M1u111k366m

111 + 366

115 + 043

3638

gyorsforgalmi

34

M1

M1u115k43m

115 + 043

118 + 539

3557

gyorsforgalmi

35

M1

M1u118k539m

118 + 539

122 + 834

4274

gyorsforgalmi

36

M1

M1u122k834m

122 + 834

128 + 980

6174

gyorsforgalmi

37

M1

M1u128k980m

128 + 980

142 + 301

13294

gyorsforgalmi

38

M1

M1u142k301m

142 + 301

159 + 145

16847

gyorsforgalmi

39

M1

M1u159k145m

159 + 145

165 + 902

6749

gyorsforgalmi

40

M1

M1u165k902m

165 + 902

167 + 597

1700

gyorsforgalmi

41

M1

M1u167k597m

167 + 597

171 + 046

3452

gyorsforgalmi

42

M1

M1u171k46m

171 + 046

171 + 1414

1342

gyorsforgalmi

43

M2

M2u17k300m

17 + 300

20 + 801

3557

gyorsforgalmi

44

M2

M2u20k801m

20 + 801

22 + 703

1949

gyorsforgalmi

45

M2

M2u22k703m

22 + 703

24 + 922

2123

gyorsforgalmi

46

M2

M2u24k922m

24 + 922

28 + 496

3514

gyorsforgalmi

47

M2

M2u28k496m

28 + 496

34 +343

5898

gyorsforgalmi

48

M2

M2u34k343m

34 + 343

36 + 227

1885

gyorsforgalmi

49

M2

M2u36k227m

36 + 227

38 + 820

2569

gyorsforgalmi

50

M2

M2u38k820m

38 + 820

42 + 309

3442

gyorsforgalmi

51

M2

M2u42k309m

42 + 309

47 + 448

5216

gyorsforgalmi

52

M2

M2u47k448m

47 + 448

48 + 011

618

gyorsforgalmi

53

M3

M3u10k120m

10 + 120

12 + 078

1913

gyorsforgalmi

54

M3

M3u12k078m

12 + 078

12 + 940

904

gyorsforgalmi

55

M3

M3u12k940m

12 + 940

19 + 133

6201

gyorsforgalmi

56

M3

M3u19k133m

19 + 133

22 + 445

3311

gyorsforgalmi

57

M3

M3u22k445m

22 + 445

26 + 375

3935

gyorsforgalmi

58

M3

M3u26k375m

26 + 375

39 + 092

12655

gyorsforgalmi

59

M3

M3u39k92m

39 + 092

50 + 821

11707

gyorsforgalmi

60

M3

M3u50k821m

50 + 821

54 + 551

3797

gyorsforgalmi

61

M3

M3u54k551m

54 + 551

58 + 559

4006

gyorsforgalmi

62

M3

M3u58k559m

58 + 559

69 + 928

11378

gyorsforgalmi

63

M3

M3u69k928m

69 + 928

77 + 851

8006

gyorsforgalmi

64

M3

M3u77k851m

77 + 851

89 + 435

11527

gyorsforgalmi

65

M3

M3u89k435m

89 + 435

103 + 209

13799

gyorsforgalmi

66

M3

M3u103k209m

103 + 209

113 + 355

10090

gyorsforgalmi

67

M3

M3u113k355m

113 + 355

127 + 649

14389

gyorsforgalmi

68

M3

M3u127k649m

127 + 649

138 + 127

10467

gyorsforgalmi

69

M3

M3u138k127m

138 + 127

150 + 523

12309

gyorsforgalmi

70

M3

M3u150k523m

150 + 523

155 + 770

5150

gyorsforgalmi

71

M3

M3u155k770m

155 + 770

164 + 242

8410

gyorsforgalmi

72

M3

M3u164k242m

164 + 242

174 + 981

10984

gyorsforgalmi

73

M3

M3u174k981m

174 + 981

186 + 000

10923

gyorsforgalmi

74

M3

M3u186k0m

186 + 000

202 + 825

16919

gyorsforgalmi

75

M3

M3u202k825m

202 + 825

220 + 920

17992

gyorsforgalmi

76

M3

M3u220k920m

220 + 920

226 + 544

5623

gyorsforgalmi

77

M3

M3u226k544m

226 + 544

233 + 690

7145

gyorsforgalmi

78

M3

M3u233k690m

233 + 690

234 + 883

1197

gyorsforgalmi

79

M3

M3u234k883m

234 + 883

253 + 882

18996

gyorsforgalmi

80

M3

M3u253k882m

253 + 882

267 + 078

13197

gyorsforgalmi

81

M3

M3u267k078m

267 + 078

279 + 823

12751

gyorsforgalmi

82

M4

M4u19k550m

19 + 550

20 + 518

955

gyorsforgalmi

83

M4

M4u20k518m

20 + 518

24 + 046

3531

gyorsforgalmi

84

M4

M4u24k46m

24 + 046

24 + 930

887

gyorsforgalmi

85

M4

M4u24k930m

24 + 930

29 + 288

4372

gyorsforgalmi

86

M4

M4u29k288m

29 + 288

34 + 288

5002

gyorsforgalmi

87

M4

M4u34k288m

34 + 288

40 + 697

6408

gyorsforgalmi

88

M4

M4u40k697m

40 + 697

48 + 530

7826

gyorsforgalmi

89

M4

M4u48k530m

48 + 530

55 + 332

6806

gyorsforgalmi

90

M4

M4u55k332m

55 + 332

62 + 950

7616

gyorsforgalmi

91

M4

M4u62k950m

62 + 950

66 + 076

3124

gyorsforgalmi

92

M4

M4u66k76m

66 + 076

72 + 440

6364

gyorsforgalmi

93

M4

M4u72k440m

72 + 440

80 + 430

7990

gyorsforgalmi

94

M4

M4u80k430m

80 + 430

92 + 669

12238

gyorsforgalmi

95

M4

M4u211k25m

211 + 025

214 + 763

3738

gyorsforgalmi

96

M5

M5u13k0m

13 + 000

13 + 635

641

gyorsforgalmi

97

M5

M5u13k635m

13 + 635

14 + 460

841

gyorsforgalmi

98

M5

M5u14k460m

14 + 460

16 + 500

2011

gyorsforgalmi

99

M5

M5u16k500m

16 + 500

21 + 686

5197

gyorsforgalmi

100

M5

M5u21k686m

21 + 686

22 + 058

374

gyorsforgalmi

101

M5

M5u22k58m

22 + 058

30 + 132

8081

gyorsforgalmi

102

M5

M5u30k132m

30 + 132

35 + 618

5491

gyorsforgalmi

103

M5

M5u35k618m

35 + 618

43 + 504

7880

gyorsforgalmi

104

M5

M5u43k504m

43 + 504

52 + 685

9183

gyorsforgalmi

105

M5

M5u52k685m

52 + 685

67 + 265

14580

gyorsforgalmi

106

M5

M5u67k265m

67 + 265

73 + 698

6433

gyorsforgalmi

107

M5

M5u73k698m

73 + 698

80 + 159

6461

gyorsforgalmi

108

M5

M5u80k159m

80 + 159

85 + 405

5240

gyorsforgalmi

109

M5

M5u85k405m

85 + 405

90 + 433

5028

gyorsforgalmi

110

M5

M5u90k433m

90 + 433

108 + 241

17814

gyorsforgalmi

111

M5

M5u108k241m

108 + 241

113 + 794

5555

gyorsforgalmi

112

M5

M5u113k794m

113 + 794

139 + 065

25272

gyorsforgalmi

113

M5

M5u139k65m

139 + 065

146 + 596

7529

gyorsforgalmi

114

M5

M5u146k596m

146 + 596

159 + 275

12675

gyorsforgalmi

115

M5

M5u159k275m

159 + 275

165 + 504

6236

gyorsforgalmi

116

M5

M5u165k504m

165 + 504

172 + 464

7005

gyorsforgalmi

117

M5

M5u172k464m

172 + 464

173 + 896

1390

gyorsforgalmi

118

M6

M6u14k148m

14 + 148

17 + 081

2949

gyorsforgalmi

119

M6

M6u17k81m

17 + 081

19 + 231

2158

gyorsforgalmi

120

M6

M6u19k231m

19 + 231

21 + 626

2382

gyorsforgalmi

121

M6

M6u21k626m

21 + 626

24 + 287

2852

gyorsforgalmi

122

M6

M6u24k287m

24 + 287

28 + 350

4096

gyorsforgalmi

123

M6

M6u28k350m

28 + 350

33 + 642

5309

gyorsforgalmi

124

M6

M6u33k642m

33 + 642

43 + 607

9909

gyorsforgalmi

125

M6

M6u43k607m

43 + 607

49 + 253

5584

gyorsforgalmi

126

M6

M6u49k253m

49 + 253

54 + 478

5333

gyorsforgalmi

127

M6

M6u54k478m

54 + 478

61 + 456

6904

gyorsforgalmi

128

M6

M6u61k456m

61 + 456

66 + 691

5273

gyorsforgalmi

129

M6

M6u66k691m

66 + 691

69 + 713

3013

gyorsforgalmi

130

M6

M6u69k713m

69 + 713

74 + 754

5039

gyorsforgalmi

131

M6

M6u74k754m

74 + 754

82 + 503

7719

gyorsforgalmi

132

M6

M6u82k503m

82 + 503

86 + 026

3558

gyorsforgalmi

133

M6

M6u86k26m

86 + 026

97 + 225

11275

gyorsforgalmi

134

M6

M6u97k225m

97 + 225

105 + 349

8036

gyorsforgalmi

135

M6

M6u105k349m

105 + 349

113 + 395

8055

gyorsforgalmi

136

M6

M6u113k395m

113 + 395

123 + 139

9736

gyorsforgalmi

137

M6

M6u123k139m

123 + 139

130 + 642

7505

gyorsforgalmi

138

M6

M6u130k642m

130 + 642

137 + 576

6901

gyorsforgalmi

139

M6

M6u137k576m

137 + 576

141 + 737

4211

gyorsforgalmi

140

M6

M6u141k737m

141 + 737

146 + 288

4534

gyorsforgalmi

141

M6

M6u146k288m

146 + 288

150 + 689

4487

gyorsforgalmi

142

M6

M6u150k689m

150 + 689

162 + 073

11378

gyorsforgalmi

143

M6

M6u162k73m

162 + 073

172 + 493

10392

gyorsforgalmi

144

M6

M6u172k493m

172 + 493

189 + 867

17545

gyorsforgalmi

145

M7

M7u7k681m

7 + 681

9 + 254

1529

gyorsforgalmi

146

M7

M7u9k254m

9 + 254

10 + 312

1071

gyorsforgalmi

147

M7

M7u10k312m

10 + 312

12 + 646

2073

gyorsforgalmi

148

M7

M7u12k646m

12 + 646

13 + 557

1121

gyorsforgalmi

149

M7

M7u13k557m

13 + 557

15 + 501

1946

gyorsforgalmi

150

M7

M7u15k501m

15 + 501

17 + 631

2107

gyorsforgalmi

151

M7

M7u17k631m

17 + 631

23 + 000

5385

gyorsforgalmi

152

M7

M7u23k0m

23 + 000

30 + 148

7139

gyorsforgalmi

153

M7

M7u30k148m

30 + 148

33 + 852

3700

gyorsforgalmi

154

M7

M7u33k852m

33 + 852

41 + 600

7767

gyorsforgalmi

155

M7

M7u41k600m

41 + 600

44 + 594

2955

gyorsforgalmi

156

M7

M7u44k594m

44 + 594

50 + 331

5735

gyorsforgalmi

157

M7

M7u50k331m

50 + 331

56 + 334

6038

gyorsforgalmi

158

M7

M7u56k334m

56 + 334

59 + 117

2720

gyorsforgalmi

159

M7

M7u59k117m

59 + 117

63 + 678

4634

gyorsforgalmi

160

M7

M7u63k678m

63 + 678

69 + 886

6194

gyorsforgalmi

161

M7

M7u69k886m

69 + 886

79 + 964

10092

gyorsforgalmi

162

M7

M7u79k964m

79 + 964

90 + 000

9961

gyorsforgalmi

163

M7

M7u90k0m

90 + 000

97 + 743

7801

gyorsforgalmi

164

M7

M7u97k743m

97 + 743

105 + 048

7364

gyorsforgalmi

165

M7

M7u105k48m

105 + 048

111 + 696

6577

gyorsforgalmi

166

M7

M7u111k696m

111 + 696

114 + 239

2562

gyorsforgalmi

167

M7

M7u114k239m

114 + 239

120 + 259

6014

gyorsforgalmi

168

M7

M7u120k259m

120 + 259

125 + 192

4922

gyorsforgalmi

169

M7

M7u125k192m

125 + 192

129 + 104

3988

gyorsforgalmi

170

M7

M7u129k104m

129 + 104

134 + 185

5074

gyorsforgalmi

171

M7

M7u134k185m

134 + 185

142 + 341

8161

gyorsforgalmi

172

M7

M7u142k341m

142 + 341

145 + 157

2885

gyorsforgalmi

173

M7

M7u145k157m

145 + 157

150 + 048

4876

gyorsforgalmi

174

M7

M7u150k48m

150 + 048

159 + 868

9754

gyorsforgalmi

175

M7

M7u159k868m

159 + 868

170 + 142

10268

gyorsforgalmi

176

M7

M7u170k142m

170 + 142

174 + 741

4601

gyorsforgalmi

177

M7

M7u174k741m

174 + 741

182 + 865

8062

gyorsforgalmi

178

M7

M7u182k865m

182 + 865

190 + 223

7420

gyorsforgalmi

179

M7

M7u190k223m

190 + 223

206 + 050

15838

gyorsforgalmi

180

M7

M7u206k50m

206 + 050

210 + 511

4445

gyorsforgalmi

181

M7

M7u210k511m

210 + 511

218 + 467

7911

gyorsforgalmi

182

M7

M7u218k467m

218 + 467

224 + 082

5646

gyorsforgalmi

183

M7

M7u224k82m

224 + 082

231 + 617

7540

gyorsforgalmi

184

M7

M7u231k617m

231 + 617

234 + 272

2642

gyorsforgalmi

185

M8

M8u75k142m

75 + 142

77 + 853

2667

gyorsforgalmi

186

M8

M8u77k853m

77 + 853

82 + 591

4777

gyorsforgalmi

187

M9

M9u0k0m

0 + 000

0 + 390

431

gyorsforgalmi

188

M9

M9u0k390m

0 + 390

3 + 421

2931

gyorsforgalmi

189

M9

M9u3k421m

3 + 421

7 + 533

4169

gyorsforgalmi

190

M9

M9u7k533m

7 + 533

20 + 539

12947

gyorsforgalmi

191

M15

M15u0k708m

0 + 708

1 + 938

1553

gyorsforgalmi

192

M15

M15u1k938m

1 + 938

13 + 241

11328

gyorsforgalmi

193

M15

M15u13k241m

13 + 241

14 + 504

1239

gyorsforgalmi

194

M19

M19u0k0m

0 + 000

5 + 490

6974

gyorsforgalmi

195

M19

M19u5k490m

5 + 490

7 + 144

1635

gyorsforgalmi

196

M19

M19u7k144m

7 + 144

9 + 682

2618

gyorsforgalmi

197

M25

M25u15k384m

15 + 384

18 + 976

3594

gyorsforgalmi

198

M30

M30u1k550m

1 + 550

5 + 683

4577

gyorsforgalmi

199

M30

M30u5k683m

5 + 683

13 + 511

7836

gyorsforgalmi

200

M30

M30u13k511m

13 + 511

20 + 899

7385

gyorsforgalmi

201

M30

M30u20k899m

20 + 899

23 + 390

2497

gyorsforgalmi

202

M30

M30u23k390m

23 + 390

28 + 892

5461

főúti

203

M30

M30u28k892m

28 + 892

29 + 450

534

főúti

204

M30

M30u29k450m

29 + 450

29 + 1065

600

főúti

205

M31

M31u0k0m

0 + 000

8 + 605

9388

gyorsforgalmi

206

M31

M31u8k605m

8 + 605

12 + 398

3443

gyorsforgalmi

207

M35

M35u0k550m

0 + 550

14 + 041

13563

gyorsforgalmi

208

M35

M35u14k41m

14 + 041

24 + 082

10047

gyorsforgalmi

209

M35

M35u24k82m

24 + 082

35 + 1658

12494

gyorsforgalmi

210

M35

M35u35k1658m

35 + 1658

38 + 085

1434

gyorsforgalmi

211

M35

M35u38k85m

38 + 085

39 + 700

1619

gyorsforgalmi

212

M35

M35u39k700m

39 + 700

43 + 866

4442

gyorsforgalmi

213

M35

M35u43k866m

43 + 866

48 + 562

4696

gyorsforgalmi

214

M35

M35u48k562m

48 + 562

59 + 134

10572

gyorsforgalmi

215

M35

M35u59k134m

59 + 134

67 + 790

9451

gyorsforgalmi

216

M43

M43u0k800m

0 + 800

3 + 174

3315

gyorsforgalmi

217

M43

M43u3k174m

3 + 174

7 + 319

4061

gyorsforgalmi

218

M43

M43u7k319m

7 + 319

10 + 620

3380

gyorsforgalmi

219

M43

M43u10k620m

10 + 620

19 + 212

8594

gyorsforgalmi

220

M43

M43u19k212m

19 + 212

23 + 569

4354

gyorsforgalmi

221

M43

M43u23k569m

23 + 569

34 + 600

11246

gyorsforgalmi

222

M43

M43u34k600m

34 + 600

46 + 402

11590

gyorsforgalmi

223

M43

M43u46k402m

46 + 402

54 + 225

7823

gyorsforgalmi

224

M43

M43u54k225m

54 + 225

57 + 724

3506

gyorsforgalmi

225

M44

M44u38k955m

38 + 955

49 + 222

10268

gyorsforgalmi

226

M44

M44u49k222m

49 + 222

71 + 092

21875

gyorsforgalmi

227

M44

M44u71k092m

71 + 092

83 + 258

12162

gyorsforgalmi

228

M44

M44u83k258m

83 + 258

95 + 162

11904

gyorsforgalmi

229

M44

M44u95k162m

95 + 162

100 + 565

5403

gyorsforgalmi

230

M51

M51u25k0m

25 + 000

28 + 607

3599

gyorsforgalmi

231

M60

M60u0k0m

0 + 000

6 + 132

7867

gyorsforgalmi

232

M60

M60u6k132m

6 + 132

25 + 232

19124

gyorsforgalmi

233

M60

M60u25k232m

25 + 232

29 + 324

4139

gyorsforgalmi

234

M60

M60u29k324m

29 + 324

30 + 868

1638

gyorsforgalmi

235

M70

M70u0k200m

0 + 200

2 + 356

2147

gyorsforgalmi

236

M70

M70u2k356m

2 + 356

10 + 380

7980

gyorsforgalmi

237

M70

M70u10k380m

10 + 380

18 + 156

7824

gyorsforgalmi

238

M70

M70u18k156m

18 + 156

21 + 264

3107

gyorsforgalmi

239

M85

M85u0k0m

0 + 000

7 + 300

7370

gyorsforgalmi

240

M85

M85u7k300m

7 + 300

9 + 965

2672

gyorsforgalmi

241

M85

M85u9k965m

9 + 965

16 + 100

6239

gyorsforgalmi

242

M85

M85u16k100m

16 + 100

20 + 600

4403

gyorsforgalmi

243

M85

M85u20k600m

20 + 600

22 + 500

2063

gyorsforgalmi

244

M85

M85u22k500m

22 + 500

26 + 800

4415

gyorsforgalmi

245

M85

M85u26k800m

26 + 800

31 + 390

4590

gyorsforgalmi

246

M86

M86u80k950m

80 + 950

85 + 872

4917

gyorsforgalmi

247

M86

M86u85k872m

85 + 872

93 + 270

7426

gyorsforgalmi

248

M86

M86u93k270m

93 + 270

96 + 768

3494

gyorsforgalmi

249

M86

M86u96k768m

96 + 768

105 + 000

8219

gyorsforgalmi

250

M86

M86u105k0m

105 + 000

115 + 610

10617

gyorsforgalmi

251

M86

M86u115k610m

115 + 610

123 + 550

7943

gyorsforgalmi

252

M86

M86u123k550m

123 + 550

132 + 705

9150

gyorsforgalmi

253

M86

M86u132k705m

132 + 705

139 + 422

6631

gyorsforgalmi

254

M86

M86u139k422m

139 + 422

142 + 324

2902

gyorsforgalmi

255

M86

M86u147k0m

147 + 000

149 + 600

2675

gyorsforgalmi

256

1

1u7k976m

7 + 976

8 + 753

754

főúti

257

1

1u8k753m

8 + 753

9 + 410

660

főúti

258

1

1u9k410m

9 + 410

10 + 325

868

főúti

259

1

1u10k325m

10 + 325

10 + 795

292

főúti

260

1

1u10k795m

10 + 795

12 + 063

1249

főúti

261

1

1u12k63m

12 + 063

12 + 987

951

főúti

262

1

1u12k987m

12 + 987

13 + 805

833

főúti

263

1

1u13k805m

13 + 805

16 + 673

2895

főúti

264

1

1u16k673m

16 + 673

20 + 902

4249

főúti

265

1

1u20k902m

20 + 902

26 + 619

5718

főúti

266

1

1u26k619m

26 + 619

29 + 214

2580

főúti

267

1

1u29k214m

29 + 214

31 + 379

2158

főúti

268

1

1u31k379m

31 + 379

33 + 470

2115

főúti

269

1

1u33k470m

33 + 470

35 + 159

1699

főúti

270

1

1u35k159m

35 + 159

35 + 820

644

főúti

271

1

1u35k820m

35 + 820

41 + 149

5333

főúti

272

1

1u41k149m

41 + 149

44 + 654

3458

főúti

273

1

1u44k654m

44 + 654

44 + 764

103

főúti

274

1

1u44k764m

44 + 764

47 + 315

2605

főúti

275

1

1u47k315m

47 + 315

47 + 434

118

főúti

276

1

1u49k283m

49 + 283

50 + 921

1640

főúti

277

1

1u50k921m

50 + 921

51 + 820

897

főúti

278

1

1u51k820m

51 + 820

56 + 793

4955

főúti

279

1

1u57k946m

57 + 946

58 + 680

736

főúti

280

1

1u60k383m

60 + 383

62 + 290

1896

főúti

281

1

1u67k136m

67 + 136

67 + 779

638

főúti

282

1

1u67k779m

67 + 779

70 + 390

2585

főúti

283

1

1u70k390m

70 + 390

74 + 415

4038

főúti

284

1

1u74k415m

74 + 415

74 + 612

197

főúti

285

1

1u76k721m

76 + 721

80 + 154

3426

főúti

286

1

1u89k195m

89 + 195

90 + 205

1002

főúti

287

1

1u90k205m

90 + 205

93 + 567

3357

főúti

288

1

1u93k567m

93 + 567

96 + 944

3362

főúti

289

1

1u96k944m

96 + 944

108 + 177

11425

főúti

290

1

1u108k177m

108 + 177

108 + 349

172

főúti

291

1

1u110k517m

110 + 517

111 + 630

1149

főúti

292

1

1u111k630m

111 + 630

113 + 137

1502

főúti

293

1

1u113k137m

113 + 137

115 + 179

2024

főúti

294

1

1u115k179m

115 + 179

119 + 074

3874

főúti

295

1

1u119k74m

119 + 074

121 + 423

2394

főúti

296

1

1u121k423m

121 + 423

122 + 441

1016

főúti

297

1

1u122k441m

122 + 441

123 + 603

1199

főúti

298

1

1u127k1161m

127 + 1161

129 + 928

1787

főúti

299

1

1u129k928m

129 + 928

131 + 085

1217

főúti

300

1

1u131k85m

131 + 085

132 + 732

1608

főúti

301

1

1u135k402m

135 + 402

137 + 749

2356

főúti

302

1

1u140k219m

140 + 219

145 + 159

4937

főúti

303

1

1u145k159m

145 + 159

146 + 914

1755

főúti

304

1

1u146k914m

146 + 914

148 + 103

1189

főúti

305

1

1u148k103m

148 + 103

152 + 928

4824

főúti

306

1

1u152k928m

152 + 928

153 + 171

244

főúti

307

1

1u153k171m

153 + 171

159 + 216

6055

főúti

308

1

1u165k111m

165 + 111

165 + 779

667

főúti

309

1

1u165k779m

165 + 779

168 + 039

2289

főúti

310

1

1u169k354m

169 + 354

171 + 047

1694

főúti

311

1

1u171k47m

171 + 047

172 + 091

1040

főúti

312

1

1u174k620m

174 + 620

176 + 492

1850

főúti

313

1

1u176k492m

176 + 492

177 + 031

521

főúti

314

2

2u14k774m

14 + 774

16 + 652

1836

főúti

315

2

2u16k652m

16 + 652

17 + 001

379

főúti

316

2

2u20k569m

20 + 569

21 + 554

978

főúti

317

2

2u21k625m

21 + 625

21 + 939

446

főúti

318

2

2u27k45m

27 + 045

27 + 334

289

főúti

319

2

2u29k208m

29 + 208

31 + 632

2424

főúti

320

2

2u37k300m

37 + 300

39 + 659

2360

főúti

321

2

2u39k659m

39 + 659

40 + 162

518

főúti

322

2

2u40k162m

40 + 162

43 + 394

3235

főúti

323

2

2u43k394m

43 + 394

43 + 615

221

főúti

324

2

2u44k340m

44 + 340

45 + 090

734

főúti

325

2

2u46k70m

46 + 070

48 + 654

2581

főúti

326

2

2u48k654m

48 + 654

48 + 961

310

főúti

327

2

2u48k961m

48 + 961

52 + 524

3553

főúti

328

2

2u52k524m

52 + 524

53 + 580

1072

főúti

329

2

2u53k580m

53 + 580

53 + 777

181

főúti

330

2

2u53k777m

53 + 777

54 + 195

429

főúti

331

2

2u56k10m

56 + 010

57 + 200

1162

főúti

332

2

2u57k200m

57 + 200

61 + 390

4101

főúti

333

2

2u62k550m

62 + 550

64 + 070

1694

főúti

334

2

2u66k980m

66 + 980

72 + 090

5108

főúti

335

2

2u72k90m

72 + 090

73 + 270

1173

főúti

336

2

2u73k270m

73 + 270

75 + 151

1882

főúti

337

2

2u75k151m

75 + 151

77 + 256

1890

főúti

338

2

2u77k256m

77 + 256

78 + 583

1643

főúti

339

3

3u17k534m

17 + 534

18 + 428

883

főúti

340

3

3u22k810m

22 + 810

25 + 058

2248

főúti

341

3

3u25k058m

25 + 058

25 + 636

560

főúti

342

3

3u25k636m

25 + 636

27 + 430

1768

főúti

343

3

3u27k469m

27 + 430

27 + 797

364

főúti

344

3

3u32k851m

32 + 851

33 + 244

396

főúti

345

3

3u33k244m

33 + 244

34 + 789

1546

főúti

346

3

3u34k789m

34 + 789

35 + 477

688

főúti

347

3

3u35k477m

35 + 477

36 + 846

1373

főúti

348

3

3u36k846m

36 + 846

37 + 321

475

főúti

349

3

3u37k321m

37 + 321

38 + 077

756

főúti

350

3

3u38k077m

38 + 077

39 + 190

1113

főúti

351

3

3u39k190m

39 + 190

41 + 092

1903

főúti

352

3

3u41k092m

41 + 092

41 + 377

288

főúti

353

3

3u44k729m

44 + 729

46 + 618

1887

főúti

354

3

3u46k618m

46 + 618

53 + 672

7057

főúti

355

3

3u53k672m

53 + 672

55 + 438

1766

főúti

356

3

3u60k734m

60 + 734

61 + 580

840

főúti

357

3

3u61k580m

61 + 580

65 + 136

3549

főúti

358

3

3u68k087m

68 + 087

68 + 232

145

főúti

359

3

3u68k232m

68 + 232

72 + 988

4757

főúti

360

3

3u72k988m

72 + 988

73 + 620

633

főúti

361

3

3u73k620m

73 + 620

77 + 056

3433

főúti

362

3

3u77k056m

77 + 056

78 + 991

1933

főúti

363

3

3u78k991m

78 + 991

79 + 804

811

főúti

364

3

3u79k804m

79 + 804

80 + 087

284

főúti

365

3

3u82k866m

82 + 866

83 + 392

525

főúti

366

3

3u83k392m

83 + 392

84 + 700

1314

főúti

367

3

3u84k700m

84 + 700

89 + 348

4641

főúti

368

3

3u89k348m

89 + 348

90 + 283

937

főúti

369

3

3u90k283m

90 + 283

93 + 201

2918

főúti

370

3

3u93k201m

93 + 201

93 + 956

755

főúti

371

3

3u93k956m

93 + 956

97 + 906

3960

főúti

372

3

3u97k906m

97 + 906

99 + 571

1670

főúti

373

3

3u99k571m

99 + 571

108 + 502

8931

főúti

374

3

3u108k502m

108 + 502

109 + 425

924

főúti

375

3

3u110k910m

110 + 910

118 + 187

7282

főúti

376

3

3u119k011m

119 + 011

120 + 449

1436

főúti

377

3

3u120k449m

120 + 449

123 + 912

3459

főúti

378

3

3u123k912m

123 + 912

127 + 100

3187

főúti

379

3

3u127k100m

127 + 100

130 + 338

3233

főúti

380

3

3u131k899m

131 + 899

136 + 243

4346

főúti

381

3

3u136k243m

136 + 243

137 + 653

1415

főúti

382

3

3u137k653m

137 + 653

138 + 986

1331

főúti

383

3

3u138k986m

138 + 986

140 + 212

1226

főúti

384

3

3u140k212m

140 + 212

142 + 426

2218

főúti

385

3

3u142k426m

142 + 426

146 + 054

3634

főúti

386

3

3u146k054m

146 + 054

148 + 857

2797

főúti

387

3

3u148k857m

148 + 857

152 + 317

3460

főúti

388

3

3u153k186m

153 + 186

153 + 338

155

főúti

389

3

3u153k338m

153 + 338

157 + 755

4425

főúti

390

3

3u157k755m

157 + 755

158 + 493

731

főúti

391

3

3u159k621m

159 + 621

163 + 866

4245

főúti

392

3

3u165k730m

165 + 730

166 + 540

809

főúti

393

3

3u166k540m

166 + 540

171 + 320

4730

főúti

394

3

3u172k429m

172 + 429

173 + 005

576

főúti

395

3

3u173k005m

173 + 005

173 + 910

904

főúti

396

3

3u175k881m

175 + 881

176 + 451

569

főúti

397

3

3u176k451m

176 + 451

179 + 410

2960

főúti

398

3

3u189k214m

189 + 214

189 + 709

496

főúti

399

3

3u189k709m

189 + 709

190 + 370

642

főúti

400

3

3u190k370m

190 + 370

191 + 521

1119

főúti

401

3

3u191k521m

191 + 521

193 + 831

2307

főúti

402

3

3u193k831m

193 + 831

195 + 004

1173

főúti

403

3

3u195k004m

195 + 004

198 + 354

3355

főúti

404

3

3u198k354m

198 + 354

198 + 815

456

főúti

405

3

3u198k815m

198 + 815

199 + 655

840

főúti

406

3

3u199k655m

199 + 655

200 + 671

1013

főúti

407

3

3u202k728m

202 + 728

204 + 524

1798

főúti

408

3

3u205k134m

205 + 134

208 + 563

3430

főúti

409

3

3u208k563m

208 + 563

212 + 120

3572

főúti

410

3

3u213k719m

213 + 719

215 + 197

1479

főúti

411

3

3u215k197m

215 + 197

218 + 776

3578

főúti

412

3

3u220k990m

220 + 990

221 + 860

863

főúti

413

3

3u221k860m

221 + 860

221 + 969

109

főúti

414

3

3u221k969m

221 + 969

225 + 864

3893

főúti

415

3

3u225k864m

225 + 864

229 + 051

3159

főúti

416

3

3u229k51m

229 + 051

233 + 109

4051

főúti

417

3

3u233k109m

233 + 109

234 + 161

1069

főúti

418

3

3u234k161m

234 + 161

240 + 710

6536

főúti

419

3

3u240k710m

240 + 710

245 + 973

5263

főúti

420

3

3u245k973m

245 + 973

246 + 843

869

főúti

421

4

4u22k654m

22 + 654

25 + 372

2717

főúti

422

4

4u28k870m

28 + 870

29 + 258

388

főúti

423

4

4u29k258m

29 + 258

31 + 174

1914

főúti

424

4

4u31k174m

31 + 174

33 + 746

2572

főúti

425

4

4u35k111m

35 + 111

35 + 320

209

főúti

426

4

4u35k320m

35 + 320

36 + 631

1310

főúti

427

4

4u36k631m

36 + 631

40 + 126

3495

főúti

428

4

4u40k126m

40 + 126

41 + 852

1721

főúti

429

4

4u43k374m

43 + 374

44 + 662

1288

főúti

430

4

4u44k662m

44 + 662

45 + 557

894

főúti

431

4

4u47k200m

47 + 200

50 + 500

3305

főúti

432

4

4u50k500m

50 + 500

50 + 875

370

főúti

433

4

4u54k136m

54 + 136

57 + 676

3534

főúti

434

4

4u60k540m

60 + 540

67 + 574

7032

főúti

435

4

4u71k970m

71 + 970

80 + 771

8807

főúti

436

4

4u80k771m

80 + 771

84 + 542

3767

főúti

437

4

4u88k801m

88 + 801

93 + 703

4902

főúti

438

4

4u93k703m

93 + 703

98 + 558

6982

főúti

439

4

4u98k558m

98 + 558

101 + 950

3516

főúti

440

4

4u101k950m

101 + 950

103 + 1880

3067

főúti

441

4

4u103k1880m

103 + 1880

105 + 470

2647

főúti

442

4

4u105k470m

105 + 470

107 + 875

2426

főúti

443

4

4u107k875m

107 + 875

112 + 317

4466

főúti

444

4

4u112k317m

112 + 317

113 + 117

779

főúti

445

4

4u113k117m

113 + 117

120 + 1006

7877

főúti

446

4

4u120k1006m

120 + 1006

123 + 547

2540

főúti

447

4

4u123k547m

123 + 547

126 + 180

2633

főúti

448

4

4u128k511m

128 + 511

128 + 716

205

főúti

449

4

4u128k716m

128 + 716

129 + 357

643

főúti

450

4

4u129k357m

129 + 357

138 + 484

9146

főúti

451

4

4u140k441m

140 + 441

141 + 265

894

főúti

452

4

4u141k265m

141 + 265

151 + 191

9937

főúti

453

4

4u151k191m

151 + 191

156 + 013

4049

főúti

454

4

4u156k13m

156 + 013

163 + 592

7537

főúti

455

4

4u163k592m

163 + 592

165 + 035

1439

főúti

456

4

4u165k35m

165 + 035

174 + 889

9886

főúti

457

4

4u174k889m

174 + 889

179 + 426

4494

főúti

458

4

4u179k426m

179 + 426

181 + 016

1589

főúti

459

4

4u181k16m

181 + 016

183 + 295

2282

főúti

460

4

4u183k295m

183 + 295

184 + 231

936

főúti

461

4

4u184k231m

184 + 231

184 + 771

480

főúti

462

4

4u184k771m

184 + 771

188 + 192

3480

főúti

463

4

4u188k192m

188 + 192

190 + 278

2092

főúti

464

4

4u190k278m

190 + 278

190 + 636

358

főúti

465

4

4u190k636m

190 + 636

192 + 996

2358

főúti

466

4

4u192k996m

192 + 996

194 + 165

1170

főúti

467

4

4u194k165m

194 + 165

197 + 968

3803

főúti

468

4

4u197k968m

197 + 968

200 + 660

2692

főúti

469

4

4u200k660m

200 + 660

204 + 995

4329

főúti

470

4

4u204k995m

204 + 995

209 + 2818

6872

főúti

471

4

4u209k2818m

209 + 2818

211 + 932

3682

főúti

472

4

4u211k932m

211 + 932

216 + 775

4866

főúti

473

4

4u216k775m

216 + 775

219 + 707

2910

főúti

474

4

4u219k707m

219 + 707

221 + 794

2080

főúti

475

4

4u228k385m

228 + 385

229 + 257

886

főúti

476

4

4u229k257m

229 + 257

231 + 079

1822

főúti

477

4

4u231k79m

231 + 079

232 + 883

1787

főúti

478

4

4u232k883m

232 + 883

233 + 318

451

főúti

479

4

4u233k318m

233 + 318

235 + 439

2104

főúti

480

4

4u235k439m

235 + 439

237 + 453

2053

főúti

481

4

4u239k120m

239 + 120

241 + 208

2085

főúti

482

4

4u241k208m

241 + 208

243 + 044

1904

főúti

483

4

4u243k44m

243 + 044

243 + 738

691

főúti

484

4

4u243k738m

243 + 738

246 + 429

2694

főúti

485

4

4u246k429m

246 + 429

253 + 312

6870

főúti

486

4

4u253k312m

253 + 312

258 + 409

5116

főúti

487

4

4u260k2m

260 + 002

261 + 568

1554

főúti

488

4

4u261k568m

261 + 568

265 + 510

3859

főúti

489

4

4u265k510m

265 + 510

266 + 715

1201

főúti

490

4

4u266k715m

266 + 715

268 + 140

1447

főúti

491

4

4u268k140m

268 + 140

268 + 762

621

főúti

492

4

4u268k762m

268 + 762

270 + 624

1876

főúti

493

4

4u277k822m

277 + 822

281 + 285

3505

főúti

494

4

4u281k285m

281 + 285

282 + 792

1493

főúti

495

4

4u282k792m

282 + 792

285 + 210

2473

főúti

496

4

4u286k755m

286 + 755

287 + 405

612

főúti

497

4

4u287k405m

287 + 405

290 + 327

2914

főúti

498

4

4u290k327m

290 + 327

292 + 766

2491

főúti

499

4

4u292k766m

292 + 766

295 + 464

2482

főúti

500

4

4u295k464m

295 + 464

296 + 495

1020

főúti

501

4

4u296k495m

296 + 495

298 + 426

1935

főúti

502

4

4u298k426m

298 + 426

300 + 483

1746

főúti

503

4

4u300k483m

300 + 483

304 + 028

3579

főúti

504

4

4u304k28m

304 + 028

306 + 441

2420

főúti

505

4

4u306k441m

306 + 441

313 + 010

6482

főúti

506

4

4u313k10m

313 + 010

316 + 456

3446

főúti

507

4

4u316k456m

316 + 456

319 + 471

3033

főúti

508

4

4u319k471m

319 + 471

321 + 201

1712

főúti

509

4

4u321k201m

321 + 201

323 + 400

2215

főúti

510

4

4u323k400m

323 + 400

327 + 599

4179

főúti

511

4

4u327k599m

327 + 599

328 + 618

1053

főúti

512

4

4u328k618m

328 + 618

332 + 351

3745

főúti

513

4

4u332k351m

332 + 351

333 + 121

758

főúti

514

4

4u333k121m

333 + 121

336 + 780

3665

főúti

515

4

4u336k780m

336 + 780

340 + 637

3873

főúti

516

4

4u340k637m

340 + 637

340 + 784

140

főúti

517

4

4u341k626m

341 + 626

341 + 988

602

főúti

518

5

5u19k250m

19 + 250

23 + 145

4010

főúti

519

5

5u25k906m

25 + 906

28 + 516

2573

főúti

520

5

5u28k516m

28 + 516

31 + 606

3138

főúti

521

5

5u31k606m

31 + 606

36 + 417

4777

főúti

522

5

5u36k417m

36 + 417

36 + 722

325

főúti

523

5

5u37k945m

37 + 945

41 + 948

3973

főúti

524

5

5u42k1224m

42 + 1224

45 + 034

1831

főúti

525

5

5u45k34m

45 + 034

47 + 745

2715

főúti

526

5

5u47k745m

47 + 745

49 + 468

1717

főúti

527

5

5u49k468m

49 + 468

49 + 905

443

főúti

528

5

5u49k905m

49 + 905

51 + 983

2049

főúti

529

5

5u54k603m

54 + 603

57 + 986

3375

főúti

530

5

5u59k212m

59 + 212

61 + 909

2679

főúti

531

5

5u62k085m

62 + 085

66 + 368

4283

főúti

532

5

5u70k168m

70 + 168

74 + 044

3986

főúti

533

5

5u74k44m

74 + 044

80 + 850

6741

főúti

534

5

5u80k850m

80 + 850

82 + 006

1127

főúti

535

5

5u90k848m

90 + 848

91 + 583

735

főúti

536

5

5u91k583m

91 + 583

93 + 153

1570

főúti

537

5

5u93k153m

93 + 153

96 + 500

3339

főúti

538

5

5u96k500m

96 + 500

98 + 335

1960

főúti

539

5

5u98k335m

98 + 335

101 + 300

2965

főúti

540

5

5u101k300m

101 + 300

103 + 046

1731

főúti

541

5

5u103k46m

103 + 046

103 + 789

737

főúti

542

5

5u103k789m

103 + 789

104 + 415

621

főúti

543

5

5u104k415m

104 + 415

105 + 352

962

főúti

544

5

5u105k352m

105 + 352

106 + 501

1152

főúti

545

5

5u106k501m

106 + 501

108 + 521

1950

főúti

546

5

5u108k521m

108 + 521

108 + 772

243

főúti

547

5

5u108k772m

108 + 772

110 + 321

1547

főúti

548

5

5u110k321m

110 + 321

110 + 932

610

főúti

549

5

5u115k146m

115 + 146

121 + 802

6648

főúti

550

5

5u121k802m

121 + 802

125 + 150

3348

főúti

551

5

5u125k150m

125 + 150

131 + 568

6300

főúti

552

5

5u131k568m

131 + 568

133 + 586

3421

főúti

553

5

5u133k586m

133 + 586

138 + 777

5200

főúti

554

5

5u142k105m

142 + 105

146 + 410

4323

főúti

555

5

5u147k490m

147 + 490

152 + 732

5234

főúti

556

5

5u152k732m

152 + 732

155 + 851

3129

főúti

557

5

5u155k851m

155 + 851

158 + 865

3017

főúti

558

5

5u158k865m

158 + 865

159 + 975

1101

főúti

559

5

5u159k975m

159 + 975

161 + 465

1499

főúti

560

5

5u161k465m

161 + 465

162 + 612

1078

főúti

561

5

5u162k612m

162 + 612

164 + 054

1450

főúti

562

5

5u164k54m

164 + 054

165 + 074

1019

főúti

563

5

5u173k593m

173 + 593

174 + 851

1250

főúti

564

5

5u174k851m

174 + 851

178 + 674

3830

főúti

565

5

5u178k674m

178 + 674

181 + 786

3126

főúti

566

5

5u181k786m

181 + 786

183 + 369

1598

főúti

567

5

5u183k369m

183 + 369

183 + 724

354

főúti

568

5

5u183k724m

183 + 724

184 + 430

863

főúti

569

5

5u184k430m

184 + 430

185 + 401

1088

főúti

570

6

6u18k12m

18 + 012

18 + 609

598

főúti

571

6

6u19k677m

19 + 677

20 + 318

647

főúti

572

6

6u20k432m

20 + 432

22 + 619

2213

főúti

573

6

6u22k619m

22 + 619

22 + 959

323

főúti

574

6

6u22k959m

22 + 959

23 + 896

1224

főúti

575

6

6u23k896m

23 + 896

25 + 487

1588

főúti

576

6

6u25k487m

25 + 487

29 + 522

4074

főúti

577

6

6u29k522m

29 + 522

34 + 120

4718

főúti

578

6

6u36k530m

36 + 530

37 + 110

578

főúti

579

6

6u37k110m

37 + 110

48 + 282

11165

főúti

580

6

6u48k282m

48 + 282

50 + 199

1914

főúti

581

6

6u50k199m

50 + 199

51 + 408

1212

főúti

582

6

6u51k408m

51 + 408

59 + 023

7605

főúti

583

6

6u59k23m

59 + 023

60 + 617

1599

főúti

584

6

6u60k617m

60 + 617

62 + 050

1311

főúti

585

6

6u62k50m

62 + 050

65 + 637

3627

főúti

586

6

6u65k637m

65 + 637

68 + 028

2391

főúti

587

6

6u68k28m

68 + 028

68 + 992

966

főúti

588

6

6u68k992m

68 + 992

70 + 455

1451

főúti

589

6

6u70k455m

70 + 455

72 + 1060

2389

főúti

590

6

6u72k1060m

72 + 1060

76 + 233

3562

főúti

591

6

6u76k233m

76 + 233

77 + 324

1172

főúti

592

6

6u77k324m

77 + 324

81 + 302

4077

főúti

593

6

6u81k302m

81 + 302

85 + 130

3866

főúti

594

6

6u85k130m

85 + 130

87 + 080

2011

főúti

595

6

6u87k80m

87 + 080

88 + 058

1059

főúti

596

6

6u89k413m

89 + 413

89 + 547

137

főúti

597

6

6u89k547m

89 + 547

90 + 041

528

főúti

598

6

6u90k41m

90 + 041

97 + 476

7401

főúti

599

6

6u97k476m

97 + 476

104 + 260

6777

főúti

600

6

6u104k260m

104 + 260

105 + 050

804

főúti

601

6

6u105k50m

105 + 050

107 + 850

2781

főúti

602

6

6u108k962m

108 + 962

111 + 560

2606

főúti

603

6

6u111k560m

111 + 560

120 + 273

8709

főúti

604

6

6u120k273m

120 + 273

123 + 900

3605

főúti

605

6

6u123k900m

123 + 900

130 + 679

6801

főúti

606

6

6u130k679m

130 + 679

131 + 974

1282

főúti

607

6

6u131k974m

131 + 974

135 + 539

3682

főúti

608

6

6u135k539m

135 + 539

135 + 861

230

főúti

609

6

6u135k861m

135 + 861

137 + 300

1474

főúti

610

6

6u137k300m

137 + 300

139 + 086

1757

főúti

611

6

6u139k86m

139 + 086

139 + 1049

938

főúti

612

6

6u139k1049m

139 + 1049

140 + 256

364

főúti

613

6

6u140k256m

140 + 256

140 + 764

386

főúti

614

6

6u140k764m

140 + 764

142 + 792

2280

főúti

615

6

6u142k792m

142 + 792

149 + 783

6999

főúti

616

6

6u150k764m

150 + 764

156 + 982

6221

főúti

617

6

6u157k616m

157 + 616

159 + 928

2327

főúti

618

6

6u159k928m

159 + 928

162 + 072

2116

főúti

619

6

6u162k72m

162 + 072

163 + 107

1110

főúti

620

6

6u163k331m

163 + 331

166 + 840

3448

főúti

621

6

6u166k840m

166 + 840

167 + 541

697

főúti