nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2013. évi LXXII. törvény
egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításáról
2013-08-02
2016-07-01
4

2013. évi LXXII. törvény

egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításáról1

1–8. §2

9. §3

10–12. §4

13. §5

14–25. §6

26. § (1)–(2)7

(3)–(4)8

(5)9

27. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–25. §, a 26. § (3)–(4) bekezdése, a 28. § az e törvény kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

28. §10

29. § Az 1–5. §, a 9–20. §, a 22. §., a 23. §, a 28. §-a és az 1. számú melléklet az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2013. évi LXXII. törvényhez11

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!