nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2013. évi LXXVI. törvény
egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról
2014-07-02
infinity
7

2013. évi LXXVI. törvény

egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról1

1–28.2

1–118. §

29. Záró rendelkezések

119. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2013. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 85. § 2014. március 15-én lép hatályba.

(3) A 6. §, a 9–12. §, a 18–20. §, a 28. §, a 29. §, a 35. §, a 40. §, a 42. §, a 46. §, a 47. §, az 50. §, az 52. §, az 55. §, a 63. §, a 66. §, a 68. §, a 76. §, a 79. §, a 84. §, a 86–107. §, a 117. § és az 1. melléklet 2014. július 1-jén lép hatályba.

(4) Az 1–28. alcím 2014. július 2-án hatályát veszti.

120. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 2014. július 1-jén lép hatályba.

30. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

121. § A 93. § a) pontja az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2013. évi LXXVI. törvényhez3

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!