nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1331/2013. (VI. 13.) Korm. határozat
az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad kiemelt fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról és igénybevételeinek fejlesztéséről
2013-06-13
infinity
1

1331/2013. (VI. 13.) Korm. határozat

az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad kiemelt fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról és igénybevételeinek fejlesztéséről

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad (a továbbiakban: ÁMGSZ) kiemelt fejlesztés előkészítő szakasz forrásának biztosításához 181,0 millió forint 1. számú melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 4. Állami Ménesgazdaság cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére,

Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében:

Felelős: vidékfejlesztési miniszter

Határidő: 2014. április 30.

2. felhívja az államháztartásért felelős minisztert, hogy a 2014. évi központi költségvetés tervezése során gondoskodjon az ÁMGSZ fejlesztés befejező szakaszához szükséges 1470,7 millió forint, illetve az előkészítő szakasz eredményeképpen meghatározásra kerülő forrás Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetben történő biztosításáról,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: Magyarország 2014. évi központi költségvetésének tervezése

3. felhívja az érintett minisztereket, hogy az ÁMGSZ kiemelt fejlesztésének kivitelezéséhez szükséges földterületek biztosítása érdekében tárgyalásokat kezdeményezzenek az érintett ingatlanok tulajdonosaival és vagyonkezelői jogosultjaival, az Egererdő Zrt. tulajdonában lévő Szilvásvárad 448/4, 455, Szilvásvárad Község Önkormányzata tulajdonában lévő 438/1, 441/3, 447/2, 457/1, 590/1, valamint az ÁMGSZ vagyonkezelésében lévő Szilvásvárad 441/1, 452/2, 453, 454/1, 454/2 helyrajzi számú földrészletek vonatkozásában.

Egererdő Zrt. tulajdonában lévő földrészletek tekintetében:

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

Szilvásvárad Község Önkormányzata és az ÁMGSZ tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő földrészletek tekintetében:

Felelős: vidékfejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1331/2013. (VI. 13.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

Előir.
csop.
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.

 

 

 

 

 

 

Vidékfejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004338

 

4

 

 

 

 

 

 

Állami Ménesgazdaság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

181,0

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297102

 

7

 

 

 

 

 

 

Rendkívüli kormányzati intézkedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-181,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

Előir.
csop.
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

Előir.
csop.
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.

 

 

 

 

 

 

Vidékfejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004338

 

4

 

 

 

 

 

 

Állami Ménesgazdaság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezet

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

egyéb:

 

azonnal

181,0

 

 

181,0

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!