nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2013. évi CVIII. törvény
az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról
2013-10-01
2013-10-02
3

2013. évi CVIII. törvény

az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról1

1–2. §2

3. § (1)3

(2) Az Átv. 45/A. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Nem szabható ki állattenyésztési bírság, ha az (1) bekezdés g) pontja szerinti jogsértést ebfajta vonatkozásában követték el.”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § (2) bekezdése 2013. október 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!