nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1577/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
2013-08-28
2014-05-05
2

1577/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról1

A Kormány

1. megállapítja az 1. melléklet szerint a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 4. prioritását,

2.2

1. melléklet az 1577/2013. (VIII. 27.) Korm. határozathoz

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve

4. prioritás – Pénzügyi eszközök

I. Prioritás bemutatása

1. Prioritás tartalma

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Cél a bankokkal hitelviszonyban nem álló, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozott KKV-k fejlesztése a finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás lehetőségeinek fejlesztésével. Garanciavállalással a ténylegesen nyújtott összeg sokszorosát lehetséges piaci hitelek útján megmozgatni. A tőkealapok számára a holdingalap kezelő társfinanszírozást tesz lehetővé, a magánbefektetőket a költségek és hozamok nem arányos megosztásával ösztönözzük a kisebb cégekbe történő befektetésekre.

2. A prioritás célkitűzései

Indikátor megnevezése

Indikátor mérték-egysége

Indikátor típusa

Bázisérték

Célérték

2015

A hitellel, ill. faktoring szolgáltatással nem rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások arányának csökkenése a 4. prioritás hatására

%pont

eredmény

76,8 (2004)

12,80

A pénzügyi közvetítés mélysége a kkv-szektor tekintetében (hitelállomány/BHÉ)

%pont

eredmény

25,70

10,00

A teljesen vagy részben magántőke részvételével működő intézményi befektetők által kihelyezett tőke állománya a kkv-szektor által megtermelt BHÉ arányában

%pont

eredmény

0,60

1,40

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2007–2013

Összesen

203,6

203,6

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):    nem releváns

KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):    nem releváns

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2007–2013

Összesen

203,6

203,6

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)*

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 2011–2013 meghirdethető összes kerete (Mrd Ft)

Konstrukció célja

4.1

Hitel program mikrofinanszírozó szervezetek és hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások részvételével

103,2

A kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozott mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése kedvezményes kamatozású hitelek nyújtásával.

4.2

Garancia program hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások részvételével

14,4

Mikro-, kis- és középvállalkozások hitelei mögé garancianyújtása.

4.3

Közösen létrehozott kockázati tőkealapok

86,0

A korai (magvető és induló), valamint növekedési életszakaszban lévő innovatív mikro-, kis- és középvállalkozások tartós forráshoz juttatása.

4.

Prioritás

203,6

 

* A támogatási konstrukciók tartalmazzák a holding alap működésére felhasználható költségtérítést. Az uniós előírások alapján Forráskezelő Szervezet részére nyújtható költségtérítés mértéke a mindenkori pénzügyi eszközök finanszírozási keretéből (hitel programok, a garancia programok és a kockázati tőke programok kereteiből) a programszámlákra összesen lehívott összegek maximum 2%-a lehet. A programszámlákra lehívott összegek alatt kizárólag az unió felé elszámolt kiadások értendők. A költségtérítés összege a hatályos Finanszírozási Szerződésben kerül meghatározásra.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!