nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2013. évi CLII. törvény
a Magyarország és Japán között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
2014-01-01
infinity
2
Jogszabály

2013. évi CLII. törvény

a Magyarország és Japán között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről1

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és Japán között a szociális biztonságról szóló Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó jegyzékváltások (a továbbiakban együtt: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. §2 Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. §3 Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

MHKT_1.PDF

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 32. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.4

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.5

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!