nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2013. évi CCXIII. törvény
az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról
2014-03-16
2014-12-31
6

2013. évi CCXIII. törvény

az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról1

1. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítása

1. §2

2. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

2. § (1)3

(2)–(6)4

(7)–(8)5

(9)–(10)6

(11)7

(12)8

(13)–(14)9

(15)10

(16)11

(17)12

(18)13

(19)14

(20)–(22)15

(23)16

3. § (1) Az Szftv.

a)–e)17

f)18

g)–i)19

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Szftv.

a)20

b)21

c)22

3. A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény módosítása

4. §23

4. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása

5. §24

5. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosítása

6. §25

6. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

7–10. §26

11. § (1)–(2)27

(3)–(6)28

(7)29

(8)–(9)30

(10)31

12. §32

13–14. §33

15. § (1)34

(2)35

16. § (1)36

(2)–(3)37

(4)38

a)39

b)40

(5)41

7. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

17. §42

8. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2)–(6), (9)–(10), (13)–(14), (16), (18), (20)–(22) bekezdése, a 3. § (2) bekezdés b) pontja, a 11. § (1), (2), (7), (10) bekezdése és a 16. § (4) bekezdés b) és c) pontja 2014. január 1. napján lép hatályba.

(3) A 4. §, a 6–10. §, a 11. § (3)–(6) bekezdése, a 15. § (2) bekezdése és a 16. § (1) bekezdése, a (4) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése 2014. március 15. napján lép hatályba.

(4) A 2. § (1), (7), (8), (12), (15), (19) bekezdése, a 3. § (1) bekezdés f) pontja, a (2) bekezdés c) pontja és a 12. § 2015. január 1. napján lép hatályba.

19. § E törvény 15. § (2) bekezdése a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló 2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelv 12. cikk (1) bekezdés b) pontjának való megfelelést szolgálja.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!