nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet
az „art” mozivá minősítés feltételeiről
2014-01-02
2016-12-31
2
Jogszabály

78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet

az „art” mozivá minősítés feltételeiről

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A mozgóképszakmai hatóság a mozi üzemeltetőjének kérelmére „art” minősítést az alábbi feltételeknek megfelelő mozinak vagy moziteremnek ad:

a) a mozi üzemeltetője a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 28. §-a szerint nyilvántartásba vett személy vagy szervezet;

b) a mozi vagy az „art”minősítést igénylő moziterem (a továbbiakban: „art” terem) rendelkezik a következő műszaki-technikai követelményekkel:

ba) legalább 30 fő befogadására alkalmas egységes nézőtér,

bb) a mozi és termei, valamint az „art” terem befogadóképességének megfelelő fűtés, hűtés és légcsere,

bc) folyamatos vetítésre alkalmas legalább 1.3 K felbontású projektor vagy blue-ray lejátszó vagy legalább 2048Ű1080 felbontású, JPEG 2000 tömörítési formátumú, DCI kompatibilis projektor és szerver vagy 35 mm-es vetítőgép,

bd) legalább 3 méter átmérőjű és legalább 80 lux megvilágítású vetítővászon,

be) „sztereo-surround” hangtechnika, valamint

bf) az Mktv. 25/B. § (2) bekezdése szerinti adattartalomnak megfelelő napi internetes adatszolgáltatás;

c) a mozi legfeljebb 5 moziteremmel rendelkezik;

d) a mozi vagy „art” terem nem a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 3. pontja szerinti bevásárlóközpontban működik;

e) a mozi negyedévente és „art” termenként legalább 80 – belépőjegyes – előadást hirdet meg nyilvánosan – az elektronikus és a nyomtatott médiában, illetve egyéb hirdetési felületen egymással érdemében megegyező tartalommal; valamint

f) kizárólag „art” teremmel vagy termekkel működő mozi esetében a mozi összes előadásainak, míg „art” teremmel vagy termekkel is rendelkező mozi esetében az „art” terem vagy termek előadásainak Budapesten legalább 60%-ában vagy vidéken legalább 50%-ában 14–22 órai kezdéssel olyan filmalkotást vetít, amely

fa) „art” besorolású,

fb) az Mktv. 2. §-a szerinti magyar, magyar részvételű vagy egyéb magyar részvételű,

fc) a nemzeti filmvagyonba tartozó,

fd) a moziban megrendezésre kerülő, nemzetközi egyezmény vagy szakmai szervezet által szervezett filmnap, filmhét vagy filmfesztivál programjába tartozó,

fe) a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézettől kölcsönzött, vagy

ff) nemzetközileg elismert, a mozgóképszakmai hatóság által közzétett jegyzékben meghatározott nemzetközi filmfesztivál verseny- vagy versenyen kívüli valamely programjában szerepel.

(2) Rövidfilmeket – ideértve a kisjáték-, dokumentum-, animációs, tudományos ismeretterjesztő és kísérleti filmet – tartalmazó összeállítás akkor tekinthető az (1) bekezdés e) pontja szerinti előadásnak, ha időtartama legalább 60 perc.

(3) A mozgóképszakmai hatóság az (1) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott feltételek alól indokolt esetben meghatározott időtartamra felmentést adhat. Felmentési oknak minősül különösen a bejelentett műszaki ok, az előre nem tervezhető felújítási munkálat, vagy ha a mozi vagy „art” terem egyéb kulturális programnak ad helyszínt.

2. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

3. § (1) E rendelet hatálybalépése nem érinti az „art” mozik minősítésének és a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről szóló 46/2007. (XII. 29.) OKM rendelet alapján megszerzett „art” minősítést.

(2) Mentesül a mozi vagy az „art” terem az 1. § (1) bekezdés c) és d) pontjaiban foglalt követelmény alól az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott azon időtartam alatt, mely alatt a támogatással fejleszteni kívánt mozit vagy „art” termet a fejlesztést követően „art” moziként vagy „art” minősítésű moziteremként kell működtetni.

4. §1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!