nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
83/2013. (XII. 29.) NFM rendelet
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatban egyes miniszteri rendeletek eltérő alkalmazásáról
Nem ismert
Nem ismert
t

83/2013. (XII. 29.) NFM rendelet

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatban egyes miniszteri rendeletek eltérő alkalmazásáról

A Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CCXLVIII. törvény 11. § (2) bekezdésének a)–f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A repülésmeteorológiai szolgáltatás rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 17/1997. (VI. 25.) KTM–KHVM–HM együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) melléklet 3. pontját a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás 3. cikkében és Mellékletében meghatározott légtér (a továbbiakban: KFOR szektor) tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az nem terjed ki az MH Meteorológiai Szolgálatra és a repülőtér üzemben tartókra.

(2) Az R1. melléklet 6., 11. és 12. pontja a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.

2. § (1) A Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R2.) a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a Budapest Repüléstájékoztató Körzetre (Flight Information Region, a továbbiakban: FIR) vonatkozó rendelkezések is alkalmazandók, kivéve, ha e rendelet másként rendelkezik.

(2) Az R2. melléklet 2.1.10. pontja azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a közepes és nehéz kategóriájú, személyzet nélküli ballonoknak a KFOR szektorba történő berepülése nem megengedett.

(3) Az R2. melléklet 2.1.11. pontját követő megjegyzés a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.

(4) Az R2. melléklet 2.3.1.2. pontja a KFOR szektor tekintetében a c) és i) alpont, valamint az R2. melléklet 2.3.1.2. pont utolsó mondata kivételével alkalmazandó.

(5) Az R2. melléklet 2.6.3.1.2. pontjában a KFOR szektor tekintetében FIR határ alatt a KFOR szektor határát kell érteni.

(6) Az R2. melléklet 2.12.1. pontját a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a rádióösszeköttetést ellenőrzött légtérben angol nyelven kell tartani.

(7) Az R2. melléklet 2.12.4. pontját a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a KFOR szektor légtér oldalhatárát csak az erre kijelölt pontokon szabad átrepülni.

(8) Az R2. melléklet 3.1.1. pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a KFOR szektorban felhőrepülés nem hajtható végre.

(9) Az R2. „B” Függelék 4.5. pontját követő megjegyzés a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazható.

(10) Az R2. „D” Függelék 5.1.2. pontját a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a felbocsátási tervet a HungaroControl AIS egység részére kell megküldeni és a közzétételről a HungaroControl AIS egység gondoskodik.

(11) Az R2. „F” Függeléke a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.

(12) Az R2. „R” Függelék 20. pontja a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy belföldi repülés a légtér oldalhatárát nem keresztező repülés.

3. § (1) A légiforgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R3.) a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a Budapest FIR-re vonatkozó rendelkezések a KFOR szektor tekintetében is alkalmazandók, kivéve, ha e rendelet másként rendelkezik.

(2) Az R3.-ben Magyarországra külön szabályt megállapító rendelkezések a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandók, kivéve, ha e rendelet másként rendelkezik.

(3) Ahol az R3. az államok légiforgalmi szolgálati egységeit említi, ott a KFOR szektor tekintetében érintett légiforgalmi szolgálati egységeket kell érteni.

(4) Az R3. 1. melléklet 1.8.2., valamint 1.10. pontja a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.

(5) Az R3. 1. melléklet 1.15.1.1. pont a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a két állam légiforgalmi szolgálati egységei alatt az érintett légiforgalmi szolgálati egységeket kell érteni.

(6) Az R3. 1. melléklet 1.15.1.1.1. pontját a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az érintett államok saját jogszabályai helyett az érintett ATS egységekre vonatkozó szabályokat kell érteni.

(7) Az R3. 1. melléklet 1.15.1.3. pontja a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a LoA-t nem kell véleménykérés céljából megküldeni a közlekedésért felelős miniszternek.

(8) Az R3. 1. melléklet 1.17. és 1.18. pontja a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.

(9) Az R3. 1. melléklet 1.20. pont első mondatában szereplő megjegyzés, valamint az 1.20.1. pont b) és c) alpontja a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.

(10) Az R3. 1. melléklet 1.22. pontja a KFOR szektor tekintetében is alkalmazandó.

(11) Az R3. 1. melléklet 2.1. pontot követő megjegyzés a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.

(12) Az R3. 1. melléklet 2.5.2.1. pontja a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazható.

(13) Az R3. 1. melléklet 2.6.1.3. pontja a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a szomszédos FIR-ek ATS egységei alatt szomszédos ATS egységeket kell érteni.

(14) Az R3. 1. melléklet 4.2.3., 5.2.2., valamint 6.1.2.2. pont a KFOR szektor vonatkozásában nem alkalmazandó.

(15) Az R3. 2. melléklet 2.1. pontja a KFOR szektor tekintetében is alkalmazandó.

(16) Az R3. 2. melléklet 2.4.1.2. pont azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a KFOR szektor tekintetében a kijelölt ATS egység meglévő eseményjelentési rendszerét kell alkalmazni.

(17) Az R3. 2. melléklet 3.1.5.1. pont a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a rugalmas légtérfelhasználást nem a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló miniszteri rendelet előírásain alapulva kell biztosítani.

(18) Az R3. 2. melléklet 3.2.1.1. pontját a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a légiforgalmi áramlásszervező szolgálatot a KFOR szektorral összefüggő feladatok végrehajtására is biztosítani kell.

(19) Az R3. 2. melléklet 3.2.1.2. pont második mondata a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.

(20) Az R3. 2. melléklet 4.3.1.1. pont első mondata a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.

(21) Az R3. 2. melléklet 4.3.1.3. pontjában a KFOR szektor tekintetében a szomszédos FIR-ek ATS egységei alatt szomszédos ATS egységeket kell érteni.

(22) Az R3. 2. melléklet 4.3.3. pont a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ebben a pontban meghatározott feladatokról az érintett ATS egységek együttműködési megállapodást kötnek.

(23) Az R3. 2. melléklet 4.5.6.2.1. pont a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy GAT szabályok szerint üzemelő légijárműnek hangsebesség feletti repülésre vonatkozó engedély nem adható.

(24) Az R3. 2. melléklet 4.10. pontja, 8.5.2.2.1. pontját követő megjegyzések, valamint 8.8.4. pontja a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.

(25) Az R3. 2. melléklet 15.5.2.1. f) alpont a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a szomszédos ATS egységeket kell tájékoztatni, ha úgy tűnik, hogy a légijármű ezek illetékességi légteréből lépett be.

(26) Az R3. 2. melléklet 16.1. 16.2.1–16.2.3., 16.3.2. pontja, valamint 4. függeléke a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.

4. § A gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet 3. §-a, valamint 5–8. §-a a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.

5. § A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet 19. §-át a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Magyar Honvédség előzetes egyetértését nem kell kérni.

6. § (1) A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendeletet (a továbbiakban: R4.) azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 31. § (4) bekezdésében Budapest FIR alatt a KFOR szektort is érteni kell.

(2) Az R4. 1. melléklet 2.6. pontját a KFOR szektor tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkahelyi gyakorlati képzést a légiközlekedési hatóság által az adott képzésre engedélyezett szimulátoron kell végrehajtani.

7. § Ez a rendelet a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás hatálybalépésének időpontjában lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!