nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
510/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatban egyes kormányrendeletek eltérő alkalmazásáról
Nem ismert
Nem ismert
t

510/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatban egyes kormányrendeletek eltérő alkalmazásáról

A Kormány

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CCXLVIII. törvény 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 1. § (3)–(5) bekezdése, 1/A. §-a, 2. § (5)–(6) bekezdése, 3–4. §-a, 6–8/B. §-a a Koszovó felett kijelölt légtér (a továbbiakban: KFOR szektor) tekintetében nem alkalmazandó.

2. § A bajba jutott légijárművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról szóló 267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet a KFOR szektor tekintetében nem alkalmazandó.

3. § (1) A léginavigációs szolgálatok akkor nyújthatók a KFOR szektorban, ha a szolgálatok nyújtója a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról, valamint a 482/2008/EK és a 691/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. október 17-ei 1035/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklet 7. pontjával összhangban, eseményenként, legalább halálesetre, testi sérülésre és a vagyonban felmerült tényleges kárra kiterjedő, megfelelő felelősségbiztosítási fedezettel rendelkezik.

(2) A légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése, 3. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének b) pontja, 5. § (2) bekezdése, és 6. §-a alkalmazandó a léginavigációs szolgálatok nyújtására a KFOR szektor tekintetében.

4. § Ez a rendelet a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás hatálybalépésének időpontjában lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!