nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
37/2013. (XII. 30.) KIM rendelet
a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról
2015-03-01
2016-06-29
4

37/2013. (XII. 30.) KIM rendelet

a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról1

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Ezt a rendeletet kell alkalmazni a választási irodák országos és helyi népszavazás kezdeményezésével kapcsolatos feladatainak végrehajtására.

2. § A Nemzeti Választási Iroda a választások hivatalos honlapján, más választási iroda a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra a benyújtott kérdést, a benyújtás időpontját, valamint a szervező nevét.

3. § A választási iroda a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ívet személyesen átadja vagy postai úton megküldi a kezdeményezőnek.

4. § A választási iroda az aláírásgyűjtő ívek benyújtásakor gondoskodik a benyújtott aláírásgyűjtő ívek átvételéről és biztonságos megőrzéséről. Az átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az aláírások benyújtójának az aláírások számára vagy az aláírásgyűjtő ívek számára vonatkozó nyilatkozatát.

5. § (1) A helyi – megyei szintű népszavazás esetén a területi – választási iroda tájékoztatja a Nemzeti Választási Irodát

a) az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának benyújtásáról, és az azon szereplő kérdésről,

b) a választási bizottság hitelesítéssel kapcsolatos döntéséről, a hitelesítést megtagadó döntés esetén annak indokáról,

c) a választási bizottság hitelesítő döntése elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásáról,

d) a választási bizottság hitelesítő döntése elleni felülvizsgálati kérelemről hozott döntésről,

e) az aláírások benyújtását követően az aláírások ellenőrzésének eredményéről,

f) a képviselő-testületnek a helyi népszavazás elrendelésével kapcsolatos döntéséről, valamint

g) a helyi népszavazás kitűzéséről szóló határozatról.

(2) A Nemzeti Választási Iroda az (1) bekezdés g) pontja szerinti tájékoztatás alapján a választások hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza a helyi népszavazás időpontját és a helyi népszavazásra feltett kérdést.

6. §2 Az országos népszavazási kezdeményezés személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló aláírásgyűjtő ívének mintáját az 1. melléklet, az országos népszavazási kezdeményezés személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló aláírásgyűjtő ívének mintáját a 2. melléklet, a helyi népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintáját a 3. melléklet állapítja meg.

7. § (1) Ez a rendelet az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása kitűzésének napján lép hatályba.3

(2)4

1. melléklet a 37/2013. (XII. 30.) KIM rendelethez5

Országos népszavazás aláírásgyűjtő íve személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok számára

2. melléklet a 37/2013. (XII. 30.) KIM rendelethez6

Országos népszavazás aláírásgyűjtő íve személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok számára

3. melléklet a 37/2013. (XII. 30.) KIM rendelethez7

Helyi népszavazás aláírásgyűjtő íve

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!