nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2042/2013. (XII. 30.) Korm. határozat
a falugazdász-hálózatnak a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által történő átvételével kapcsolatos intézkedésekről
2013-12-30
2013-12-30
0

2042/2013. (XII. 30.) Korm. határozat

a falugazdász-hálózatnak a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által történő átvételével kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy 2014. január 1-jével a jelenleg a megyei kormányhivatalok járási állat-egészségügyi hivatalaihoz delegált falugazdász-hálózat által ellátott feladat- és hatáskörök, valamint az ahhoz tartozó, összesen 467 fős falugazdász-hálózat a megyei kormányhivataloktól a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához (a továbbiakban: NAK) kerüljön;

2. felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges ágazati jogalkotási feladatok elvégzéséről gondoskodjon;

Felelős: vidékfejlesztési miniszter

Határidő: 2013. december 31.

3. egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében a NAK és a megyei kormányhivatalok külön megállapodásban rendelkezzenek az átadással kapcsolatos részletkérdésekről, különösen az átvett feladatokhoz tartozó létszám, ingó- és ingatlan-eszközállomány tekintetében;

Felelős: a megyei kormányhivatalok tekintetében a közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2013. december 31.

4. egyetért azzal, hogy az átvételre kerülő falugazdászok ideiglenes elhelyezésében a megyei kormányhivatalok segítséget nyújtsanak a NAK részére, illetve az önkormányzati tulajdonban lévő irodákat használó falugazdászok ideiglenes elhelyezésének biztosítása érdekében a kormánymegbízottak közreműködjenek a települési önkormányzatokkal történő tárgyalások során;

Felelős: a megyei kormányhivatalok tekintetében a közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: azonnal

5. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a vidékfejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a falugazdász létszám átadásával összefüggő, 1652,46 millió Ft átcsoportosításáról a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezettől a NAK közfeladat ellátásának támogatását szolgáló költségvetési előirányzat javára.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidő: 2014. január 15.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!