nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2/2014. (I. 22.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek korrupció megelőzési feladatáról
2014-02-01
infinity
1

2/2014. (I. 22.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek korrupció megelőzési feladatáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva – tekintettel a korrupció elleni kormányzati intézkedésekről és a Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programjának elfogadásáról szóló 1104/2012. (IV. 6.) Korm. határozat 17. pontjára – a korrupció megelőzésével kapcsolatban a következő utasítást adom ki:

1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Belügyminisztériumra, valamint a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás 4. függelék A) és B) táblázatában – annak 13. pontja kivételével –, valamint az E) táblázatában felsorolt belügyi szervekre (a továbbiakban: védett szervek), az azokkal hivatásos szolgálati viszonyban, valamint közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban állókra.

2. § A Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója a megbízhatósági vizsgálatokat követő büntetőeljárásokat lezáró jogerős, korrupciós tevékenységhez kapcsolódó marasztalást tartalmazó bírósági ítéleteket megküldi a védett szervek vezetőinek a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül.

3. § A védett szervek vezetői intézkednek arra vonatkozóan, hogy személyi állományuk részére az illetékes parancsnok által megszabott körben és gyakorisággal, személyes adatok nélkül ismertetésre kerüljenek a 2. § alapján megküldött bírósági ítéletben foglaltak.

4. § Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!