nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2014. évi XI. törvény
a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2014-04-02
2014-07-31
6
Jogszabály

2014. évi XI. törvény

a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról1

1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

1–3. §2

2. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

4–5. §3

3. A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény módosítása

6. §4

4. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

7–9. §5

5. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

10–13. §6

6. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

14. §7

7. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása

15–17. §8

8. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

18. §9

9. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

19. §10

10. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosítása

20. §11

21. §12

22. §13

23–24. §14

11. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

25. §15

12. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

26. §16

27. §17

28. §18

29–31. §19

13. Hatályba léptető rendelkezések

32. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 25. § az e törvény kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

(3) A 20. § 2014. április 1-jén lép hatályba.

(4) A 27. § 2014. augusztus 1-jén lép hatályba.

(5) A 21. § 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

(6) A 7–13. §, 19. §, 22. § és 33. § 2014. október 1-jén lép hatályba.

(7) A 28. § 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.

14. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

33. §20

1–12. melléklet a 2014. évi XI. törvényhez21

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!