nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
5/2014. (II. 27.) BM OKF utasítás
a Tűzoltás-taktikai Szabályzat kiadásáról
2014-03-01
2016-06-25
2

5/2014. (II. 27.) BM OKF utasítás

a Tűzoltás-taktikai Szabályzat kiadásáról1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 23. § (2) bekezdése és a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 24/A. § i) pontja alapján a tűzoltás-taktikai tevékenységek részletes szabályozása érdekében kiadom az alábbi utasítást.

1. Az utasítás hatálya kiterjed a hivatásos katasztrófavédelmi szervekre, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságokra (a továbbiakban együtt: tűzoltóság), továbbá azon önkéntes tűzoltó egyesületekre, amelyek alapszabályukban vállalták a tűzoltási és a műszaki mentési tevékenységet, és a működési terület szerinti hivatásos tűzoltósággal együttműködési megállapodást kötöttek.

2. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) Tűzoltás-taktikai Szabályzatát az utasítás melléklete2 tartalmazza.

3.3 Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!