nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1091/2014. (II. 28.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány egy részének átcsoportosításáról, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség közötti előirányzat átcsoportosításról
2015-09-24
infinity
6

1091/2014. (II. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány egy részének átcsoportosításáról, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség közötti előirányzat átcsoportosításról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 14. A kőszegi Jurisics vár felújításának támogatása címmel, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezet címrendjének 9. Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont címmel és 10. Magyar Nyelvstratégiai Intézet címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: azonnal

2.1 az Áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli

a) 82,3 millió forint egyszeri átcsoportosítását, továbbá

b) 3461,4 millió forint egyszeri átcsoportosítását elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel

a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár, külügyminiszter, nemzeti fejlesztési miniszter, emberi

erőforrások minisztere a fejezetüket érintő átcsoportosítások tekintetében

Határidő: 2015. január 30.; a XI. Miniszterelnökség fejezet, 10. Magyar Nyelvstratégiai Intézet cím részére átcsoportosított 100,0 millió forint tekintetében 2015. június 30., a XVIII. Külügyminisztérium cím, 1. Külügyminisztérium központi igazgatása alcím részére átcsoportosított 10,0 millió forint és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 13. Sportintézmények cím, 2. Nemzeti Sportközpontok alcím részére átcsoportosított 50,0 millió forint és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások jogcímcsoport részére a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója kapcsán átcsoportosított 50,0 millió forint tekintetében 2015. december 31., a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások jogcímcsoport részére a győri Nagyboldogasszony székesegyház belső felújítása kapcsán átcsoportosított 50,0 millió forint tekintetében 2016. január 30., a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Kiemelt célú beruházások támogatása alcím, 2. Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások jogcímcsoport javára átcsoportosított 350,0 millió forint tekintetében 2016. június 30.

3. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont létrehozása érdekében

a) 250 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 4. Egyéb kulturális intézmények cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 9. Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont cím javára a 2. melléklet szerint,

b) 74 342 ezer forint tartós átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 4. Egyéb kulturális intézmények cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 9. Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont cím javára a 3. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

4. a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1030/2014. (II. 3.) Korm. határozat szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére visszahagyott 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 4. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

5. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél 10,0 millió forint 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználását engedélyezi;

6. a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 90,0 millió forint összegű költségvetési maradványnak az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 4. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el;

7. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter – az emberi erőforrások miniszterének egyetértésével – a Kvtv. helyi önkormányzatok támogatásait tartalmazó költségvetési fejezetéből a kőszegi Jurisics vár felújításának érdekében nyújtandó támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről 2014. március 10-ig támogatási megállapodást köt Kőszeg Város Önkormányzatával;

8. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a támogatást – a 7. pont szerinti megállapodás megkötését követően, legkésőbb 2015. december 15-ig történő elszámolási kötelezettséggel – folyósítsa Kőszeg Város Önkormányzata számára;

9. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy készítsen jelentést a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, valamint az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont első félévi tevékenységéről, a feladatellátás végrehajtásáról és a rendelkezésre álló források felhasználásáról, a második félévi feladatokról és azok forrásigényéről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: 2014. július 31.

10. A 2. b) pontban meghatározott többletforrások közül az Egyéb kulturális intézmények cím részére biztosított összegből 383,4 millió forint, valamint az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont cím részére biztosított összeg az intézmény többletfeladatainak ellátásához tartósan szükséges, ezért a Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2015. évi költségvetés tervezése során gondoskodjon a fenti összegnek a fejezet részére történő biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: 2015. évi költségvetés tervezése során

11. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a győri Nagyboldogasszony székesegyház belső felújításához és a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciójához szükséges további források ütemezett 2014–2016. évi rendelkezésre állásáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2014. évi ütemhez: 2014. július 31.

2015–2016. évi ütemhez: az éves költségvetések tervezése során

1. melléklet az 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

XI. Miniszterelnökség

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

XVIII. Külügyminisztérium

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

Millió forintban, egy tizedessel

Államház-tartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346595

 

14

 

 

 

 

 

A kőszegi Jurisics vár felújításának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

82,3

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346606

 

9

 

 

 

 

 

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

146,5

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

39,5

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

365,4

 

 

346617

 

10

 

 

 

 

 

Magyar Nyelvstratégiai Intézet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

21,5

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

15,0

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

Kiemelt célú beruházások támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302679

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

350,0

 

 

 

XVIII.

 

 

 

 

 

Külügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004107

 

1

 

 

 

 

 

Külügyminisztérium központi igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278967

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Külföldi magyar emlékek megőrzése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016357

 

4

 

 

 

 

 

Egyéb kulturális intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

64,7

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

533,5

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Sportintézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298224

 

 

2

 

 

 

 

 

Nemzeti Sportközpontok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

25,0

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

18,3

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

263212

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 200,0

 

 

 

XXXIII.

 

 

 

 

 

Magyar Tudományos Akadémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281734

 

 

8

 

 

 

 

 

Lendület Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

315,0

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

85,0

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297102

 

17

 

 

 

 

 

Rendkívüli kormányzati intézkedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-3 543,7

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Millió forintban, egy tizedessel

Államház-tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

Millió forintban, egy tizedessel

Államház-tartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346606

 

9

 

 

 

 

 

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

 

 

 

 

 

 

 

 

551,4

 

 

346617

 

10

 

 

 

 

 

Magyar Nyelvstratégiai Intézet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

Kiemelt célú beruházások támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302679

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

350,0

 

 

 

XVIII.

 

 

 

 

 

Külügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004107

 

1

 

 

 

 

 

Külügyminisztérium központi igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278967

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Külföldi magyar emlékek megőrzése

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016357

 

4

 

 

 

 

 

Egyéb kulturális intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,0

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Sportintézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298224

 

 

2

 

 

 

 

 

Nemzeti Sportközpontok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

263212

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

1 200,0

 

 

 

XXXIII.

 

 

 

 

 

Magyar Tudományos Akadémia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281734

 

 

8

 

 

 

 

 

Lendület Program

 

 

 

 

 

 

 

 

400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezetet irányító szerv

1 példány

 

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

 

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

3 543,7

 

 

 

 

 

 

 

 

3 543,7

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

Ezer forintban

Államház-
tartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346606

 

9

 

 

 

 

 

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

16 000

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

4 400

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

229 600

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016357

 

4

 

 

 

 

 

Egyéb kulturális intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

-16 000

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

-4 400

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-229 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Ezer forintban

Államház-
tartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

Ezer forintban

Államház-
tartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346606

 

9

 

 

 

 

 

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

 

 

 

 

 

 

 

 

250 000

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016357

 

4

 

 

 

 

 

Egyéb kulturális intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-250 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezetet irányító szerv

1 példány

 

 

időarányos

250 000

 

 

 

 

 

 

 

 

62 500

62 500

62 500

62 500

Állami Számvevőszék

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

3. melléklet az 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

Ezer forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346606

 

9

 

 

 

 

 

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

55 256

18 419

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

14 919

4 973

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

4 167

833

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016357

 

4

 

 

 

 

 

Egyéb kulturális intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

-55 256

-18 419

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

-14 919

-4 973

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 167

-833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) következő évi költségvetésbe beépülő

Ezer forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

 

Ezer forintban

Államház-
tartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346606

 

9

 

 

 

 

 

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

 

 

 

 

 

 

 

 

74 342

24 225

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016357

 

4

 

 

 

 

 

Egyéb kulturális intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-74 342

-24 225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) következő évi költségvetésbe beépülő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezetet irányító szerv

1 példány

 

 

időarányos

74 342

 

 

 

 

 

 

 

 

18 586

18 586

18 586

18 585

Állami Számvevőszék

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

4. melléklet az 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozathoz

A 2013. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

Ezer forintban

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Alcím-
szám

Jogcím-
csop.-
szám

Jogcím-
szám

Kiemelt
előir.-
szám

Fejezet-
név

Cím-név

Alcím-
név

Jogcím-
csop.-
név

Jogcím-
név

Kiemelt előirányzat neve

Átcsoportosítás
(+/-)

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

45 789

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 412 691

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Egyéb kulturális intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-45 789

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-1 412 691

 

16

 

 

 

 

 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-90 000

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

2

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Felhalmozási jellegű kiadások

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

 

 

 

 

 

 

K7

 

 

 

 

 

Felújítások

90 000

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!