nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1098/2014. (III. 4.) Korm. határozat
a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről
2014-03-05
infinity
1

1098/2014. (III. 4.) Korm. határozat

a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről

1. A Kormány egyetért a magyar nyelvi örökség föltárása, a nyelv és azzal összefüggésben a kultúra mind mélyebb megismerésére, ápolására, gondozására és fejlesztésére és egyes állami feladatok ellátására hivatott Magyar Nyelvstratégiai Intézet (a továbbiakban: Intézet) 2014. április 1-jei hatállyal történő létrehozásával.

2. A Kormány felhívja

a) a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az Intézet alapító okiratát készítse elő;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: 2014. április 1.

b) a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető államtitkárral együttműködve – az Intézet 2014. évi működéséhez szükséges költségvetési forrás biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: 2014. április 1.

c) a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvény előkészítése során gondoskodjanak arról, hogy az Intézet 2015. évi működéséhez szükséges forrás a Miniszterelnökség fejezetben, külön költségvetési cím alatt rendelkezésre álljon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: a 2015. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg

d) a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozatban az Intézet 20 fős létszámát 2014. április 1. napjától a Miniszterelnökség létszáma tartalmazza.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2014. április 1.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!