nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
6/2014. (III. 7.) BM OKF utasítás
a katasztrófavédelmi szervek és a tűzoltóságok tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének adatszolgáltatási rendjéről
2014-03-09
infinity
2

6/2014. (III. 7.) BM OKF utasítás

a katasztrófavédelmi szervek és a tűzoltóságok tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének adatszolgáltatási rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 24/A. § b) pontja alapján kiadom az alábbi utasítást.

1. Az utasítás hatálya a hivatásos katasztrófavédelmi szervekre, az önkormányzati tűzoltóságokra, a létesítményi tűzoltóságokra, valamint a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületekre terjed ki.

2. A tűzoltóság a jelentési kötelezettség körébe tartozó eseményeket, az események következményeinek elhárítására tett intézkedéseket a rendelkezésre álló infokommunikációs eszközök felhasználásával ügyelete útján, a katasztrófavédelmi igazgatóság főügyeletén keresztül jelenti a BM OKF Központi Főügyeletnek (a továbbiakban: KF).

3. A KF a jelentési kötelezettség körébe tartozó eseményekről a katasztrófavédelmi igazgatóságok főügyeletein keresztül vagy közvetlenül is kérhet jelentést az érintett tűzoltóságoktól.

4. A katasztrófavédelmi igazgatóságok, a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a tűzoltóságok tűzoltási, műszaki mentési, valamitnt hatósági tevékenységükről kötelesek rendszeresen adatokat szolgáltatni. Az adatok kezelése, felhasználása, továbbítása során a titokvédelemre, valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat be kell tartani.

5. A Tűzeseti és Műszaki Mentési Jelentés (a továbbiakban: TMMJ), a Szer-, a Tűzvizsgálati-, az Erdő és Vegetációtűz Felviteli adatlapok adatainak elektronikus rögzítését a katasztrófavédelmi igazgatóságok, a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a tűzoltóságok az on-line Katasztrófavédelmi Adatszolgáltató Program (a továbbiakban: on-line KAP) alkalmazásával teljesítik, és az on-line KAP felületről letölthető adatlapokat használják.

6. A jóváhagyási jogosultságot, az új felhasználók rögzítését, illetve a meglévő felhasználók törlését, hozzáférési jogosultságuk módosítását területi és helyi szinten az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság informatikai osztálya, országos szinten a BM OKF Informatikai Főosztálya igénylés alapján végzi.

7. A katasztrófavédelmi igazgatóságok, a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a tűzoltóságok kötelesek a TMMJ, a Szer-, az Erdő és Vegetációtűz Felviteli adatlapok adatait a beérkezést követő 2 órán belül feltölteni. A feltöltött adatlapok ellenőrzéséért és 72 órán belüli lezárásáért felelős:

a) a katasztrófavédelmi igazgatóságoknál az igazgatóhelyettes;

b) a katasztrófavédelmi kirendeltségeknél a kirendeltségvezető;

c) a hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál a tűzoltóparancsnok és

d) a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületeknél a szaktevékenységet irányító személy.

8. Tömeges esemény alkalmával az on-line KAP felületen a feltöltést a szolgálatváltást követő 24 órán belül rögzíteni kell, és azt 72 órán belül le kell zárni.

9. Amennyiben az on-line adatszolgáltatás ideiglenes műszaki hiba miatt nem lehetséges, az adatvesztés elkerülése érdekében az adatlapokat papír alapon töltik, és erről az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság főügyeletén keresztül a KF-et haladéktalanul tájékoztatják. A hiba elhárítását követően azonnal fel kell tölteni a papíron rögzített adatokat az on-line KAP rendszerbe.

10. A TMMJ, az Erdő és Vegetációtűz Felviteli adatlap (a továbbiakban: adatlapok) feltöltése

10.1. Az adatlapok feltöltéséért a működési terület szerinti beavatkozó hivatásos tűzoltóság felel.

10.2. Ha a káreset felszámolását nem a működési terület szerinti hivatásos tűzoltóság hajtja végre, akkor az adatlap feltöltéséért a káreset felszámolását végző hivatásos tűzoltóság felel.

10.3. Ha a katasztrófavédelmi mobil labor vagy a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat önállóan avatkozott be, akkor az adatlapok feltöltéséért a katasztrófavédelmi igazgatóság a felelős.

10.4. Ha az önkormányzati és a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság önállóan avatkozott be az elsődleges műveleti körzetében, akkor az adatlapokat az önkormányzati, főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság tölti fel. Amennyiben a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság nem rendelkezik on-line KAP hozzáféréssel, úgy az adatlapok feltöltésért a működés terület szerinti hivatásos tűzoltóság felel.

10.5. Ha a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület önállóan avatkozott be a vállalt tevékenységi területén, akkor az adatlapokat a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület tölti fel.

11. A tűzvizsgálati eljárás megindításával kapcsolatos adatszolgáltatást a tűzeseti helyszíni szemlét lefolytató személy a helyszíni cselekmények befejezését és állomáshelyére beérkezését követő 2 órán belül az online KAP-ban rögzíti. A Tűzvizsgálati adatlapot a tűzvizsgálatot végző személy tölti fel. A kirendeltségvezető vagy az általa megbízott személy a feltöltött Tűzvizsgálati adatlapokat ellenőrzi és a tűzvizsgálati eljárás lezárását követő 72 órán belül lezárja.

12. A Szer adatlap feltöltéséért a vonulást végrehajtó szer parancsnoka a felelős. A közreműködő önkéntes tűzoltó egyesületek, az alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóságok és az on-line KAP hozzáféréssel nem rendelkező főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok Szer adatlapjainak kitöltéséért a TMMJ-t kitöltő tűzoltóság a felelős.

13. A katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője köteles a TMMJ, a Szer-, a Tűzvizsgálati- és az Erdő és Vegetációtűz Felviteli adatlapok kitöltését, lezárását folyamatosan ellenőrizni, hiányosság esetén azok megszüntetésére intézkedni.

14. Az éves adatok zárása érdekében a Tűzvizsgálati adatlapok kivételével tárgyévet követő január 5-ig az előző évi adatlapokat az adatszolgáltatók lezárják.

15. A BM OKF szervezeti egységei az on-line KAP adatlapjait érintő jogszabály-, belső szabályozó változásról a BM OKF Informatikai Főosztályát haladéktalanul értesítik.

16. A BM OKF szervezeti egységei szakterületük vonatkozásában elkészítik, és naprakészen tartják az on-line KAP kitöltési segédletet. A segédlet on-line KAP elérhetőségét a BM OKF Informatikai Főosztálya biztosítja.

17. Jelen utasítás végrehajtása érdekében a katasztrófavédelmi igazgatóságok igazgatói – figyelemmel a helyi sajátosságokra – intézkedést adhatnak ki.

18.1 Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!