nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
57/2014. (IV. 30.) VM rendelet
az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól
2014-05-01
infinity
1

57/2014. (IV. 30.) VM rendelet

az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában állatsűrűség: jogszabály szerinti állatnyilvántartási rendszerben az állattartó telep üzemeltetője nevén nyilvántartott állatok állategységben (a továbbiakban: ÁE) kifejezett létszámának és az adott földterület hektárban kifejezett területnagyságának hányadosa.

(2) Az állatsűrűség megállapítása során állatfajonként az 1. mellékletben meghatározott ÁE arányszámot kell alapul venni.

(3) Az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlására vonatkozóan az ÁE megállapítása során az állattartó telep üzemeltetője elfogadó jognyilatkozatának megtételét megelőző 1 éves időszak hatósági nyilvántartásban szereplő vagy helyszíni szemlével igazolt állatállománya éves átlaglétszámának és az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlásának időpontjában meglévő állatlétszámának számtani átlaga vehető figyelembe.

(4) A kedvezményes birtokmaximumra vonatkozóan az ÁE megállapítása során az állattartó telep üzemeltetőjének hatósági nyilvántartásban szereplő vagy helyszíni szemlével igazolt állatlétszáma vehető figyelembe.

(5) Állattartáshoz szükséges takarmány-előállítás céljából megszerezhető földterületként szántó, rét, legelő (gyep), vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott földterület vehető figyelembe.

2. § A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elővásárlási jog vonatkozásában az állattartáshoz szükséges takarmány-előállítást biztosító területnek akkor tekinthető a megszerezni kívánt földterület, ha az elővásárlási jog gyakorlását megelőző 1 éves időszakban és az elővásárlási jog gyakorlásának időpontjában egyaránt a szerzéssel érintett földterületre és az elővásárlási jogot gyakorló személynek a Földforgalmi törvény 5. § 3. pontja szerint az elővásárlási jog gyakorlásának időpontjában birtokában levő szántó, rét, legelő (gyep), vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott földterületre együttesen számított állatsűrűség legalább 0,5.

3. § A Földforgalmi törvény 46. § (3) bekezdés a) pontja szerinti előhaszonbérleti jog vonatkozásában az állattartáshoz szükséges takarmány-előállítást biztosító területnek akkor tekinthető a megszerezni kívánt földterület, ha az előhaszonbérleti jog gyakorlását megelőző 1 éves időszakban és az előhaszonbérleti jog gyakorlásának időpontjában egyaránt a szerzéssel érintett földterületre és az előhaszonbérleti jogot gyakorló személynek a Földforgalmi törvény 5. § 3. pontja szerint az előhaszonbérleti jog gyakorlásának időpontjában birtokában levő szántó, rét, legelő (gyep), vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott földterületre együttesen számított állatsűrűség legalább 0,5.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően közölt (közzétett) vételi és haszonbérleti ajánlatokra kell alkalmazni.

1. melléklet az 57/2014. (IV. 30.) VM rendelethez

Az állategység arányszáma állatfajonként

 

A

B

1

Két évnél idősebb szarvasmarhafélék, hat hónapnál idősebb lovak állatonként

1,0    ÁE

2

Szarvasmarhafélék hat hónapos kortól két éves korig állatonként

0,6    ÁE

3

Hat hónapnál fiatalabb szarvasmarhafélék és lovak állatonként

0,4    ÁE

4

Szamár, öszvér állatonként

0,6    ÁE

5

Szarvas állatonként

0,5    ÁE

6

Őz állatonként

0,2    ÁE

7

Juh állatonként

0,15    ÁE

8

Kecske állatonként

0,15    ÁE

9

Tenyészkoca, -kan 50 kg-nál nagyobb élősúly felett állatonként

0,5    ÁE

10

Egyéb házisertés állatonként

0,3    ÁE

11

Vaddisznó állatonként

0,2    ÁE

12

Nyúl állatonként

0,002    ÁE

13

Tojótyúk állatonként

0,005    ÁE

14

Kacsa, fácán állatonként

0,006    ÁE

15

Liba állatonként

0,012    ÁE

16

Pulyka állatonként

0,024    ÁE

17

Egyéb baromfi, galamb állatonként

0,003    ÁE

18

Strucc állatonként

0,15    ÁE

19

Hal halastó hektáronként

1,0    ÁE

20

Méh méhcsaládonként

0,2    ÁE

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!