nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet
a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről
2009-01-01
2014-09-04
8
Jogszabály

20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzatok egyes szerveinek
és a köztársasági megbízottaknak1 a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat-
és hatásköreiről

A Kormány a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak2, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 147. §-ának (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról rendelkező 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében, továbbá 98. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A jegyző, főjegyző

a) tájékoztatja a megyei múzeumot az önkormányzatnak muzeális gyűjtemény létesítését szolgáló gyűjtési tevékenység folytatására fonatkozó döntéséről,

b)3 tájékoztatja a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát a muzeális emlékek gyűjtésének megszüntetése tárgyában hozott önkormányzati döntésről,

c) közli a megyei múzeummal a muzeális gyűjtemény céljára gyűjtött anyaggal kapcsolatban kért adatokat és gondoskodik — a múzeumokkal azonos módon, a megyei múzeum által hitelesített leltárkönyvben — a gyűjtemény nyilvántartásáról,

d) kikéri a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma4 véleményét a hivatásos művészeti intézmény (színház, szimfonikus zenekar, ének- és táncegyüttes), a közművelődési intézmény (művelődési otthon) létesítésével, megszüntetésével, illetőleg működésének szüneteltetésével, valamint az önkormányzat által fenntartott, kétszáz főt meghaladó befogadóképességű mozi (videomozi) megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati döntés előkészítése során.

(2)5

2. §6

3. § (1)7 Ez a rendelet 1992. február 15. napján lép hatályba

a)8

b–c)9

d)10

e)11

(2)12

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!