nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
12/2014. (VII. 18.) BM OKF utasítás
a polgári védelmi kötelezettség teljesítése alóli mentesség véleményezése során irányadó szempontokról
2014-07-19
infinity
1

12/2014. (VII. 18.) BM OKF utasítás

a polgári védelmi kötelezettség teljesítése alóli mentesség véleményezése során irányadó szempontokról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 12. § d) pontja és 25. § (4) bekezdése egységes végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

1. § Az utasítás hatálya kiterjed a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi, területi, helyi szerveire (a továbbiakban együtt: katasztrófavédelmi szerv), a polgármesternek a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (3) bekezdésében meghatározott, a polgári védelmi kötelezettség alóli egyedi mentességi kérelmet elbíráló eljárására.

2. § A katasztrófavédelmi szerv a vélemény kialakítása során a polgári védelmi szolgálattal elérhető előnyök és a személyes áldozathozatal összevetésekor valamennyi méltányolható magánérdeket figyelembe veszi.

3. § Mentesülhet egyéni helyzete miatt különösen az, aki:

(1) külföldön, államilag elismert felsőoktatási intézményben igazolt ösztöndíjas hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;

(2) állami, magán, egyházi oktatási intézményben vagy OKJ-s képzésben (közép- vagy felsőfokú, nappali vagy levelező munkarendű) tanulmányokat folytat;

(3) külföldön tartózkodik, ahonnan a hazautazás aránytalanul nagy terhet jelent;

(4) orvosi igazolás alapján ideiglenes egészségügyi problémával kezelés alatt áll;

(5) orvosi igazolás alapján előre tervezett orvosi beavatkozás, műtét előtt áll.

4. § Mentesülhet munkahelyi kötelezettsége miatt különösen az, aki:

(1) külföldön végez munkát;

(2) kizárólag bedolgozói munkaviszonyból származó bevételi forrással rendelkezik.

5. § Mentesülhet családi kötelezettsége miatt különösen az:

(1) akinek gyermeke születik;

(2) aki saját tulajdonú ingatlan építését vagy felújítását végzi.

6. § Mentesülhet társadalmi kötelezettsége miatt különösen az, aki kiemelt területi, országos, állami vagy államilag támogatott nemzetközi versenyen vesz részt vagy arra felkészül.

7. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!