nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
7/2014. (VII. 28.) BVOP utasítás
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2011. (V. 6.) BVOP utasítás módosításáról
2014-07-29
2014-07-30
1

7/2014. (VII. 28.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2011. (V. 6.) BVOP utasítás módosításáról1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 2.) BM utasítás 1. melléklet 4. § (2) bekezdés k) pontjára – a rendészetért felelős miniszter jóváhagyásával – a következő utasítást adom ki.

1. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2011. (V. 6.) BVOP utasítás melléklete az utasítás melléklete szerint módosul.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Melléklet a 7/2014. (VII. 28.) BVOP utasításhoz

1. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2011. (V. 6.) BVOP utasítás melléklet (a továbbiakban: SzMSz) II. Fejezet 2.2. pont a) alpontjában az „– a stratégiai és koordinációs helyettes (a továbbiakban: stratégiai helyettes)” szövegrész helyébe az „– az általános helyettes”; az „– a stratégiai helyettes” szövegrész helyébe az „– az általános helyettes” szövegrész lép.

2. Az SzMSz II. Fejezet 2.2. pont b) alpontjában az „A stratégiai helyettest” szövegrész helyébe az „Az általános helyettest” szövegrész lép.

3. Az SzMSz II. Fejezet 3. pontjában az „Az országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese” szövegrész helyébe az „Az országos parancsnok általános helyettese” szövegrész lép.

4. Az SzMSz II. Fejezet 3. pont b) alpontjában az „A stratégiai helyettes” szövegrész helyébe az „Az általános helyettes” szövegrész lép.

5. Az SzMSz 1. függelék 2. pontjában az „A stratégiai helyettes” szövegrész helyébe az „Az általános helyettes” szövegrész lép.

6. Az SzMSz 2. függelékében a „STRATÉGIAI ÉS KOORDINÁCIÓS HELYETTES” szövegrész helyébe az „ÁLTALÁNOS HELYETTES” szövegrész lép.

7. Az SzMSz 3. függelék 2.2. pont h) alpontjában az „A stratégiai helyettes” szövegrész helyébe az „Az általános helyettes” szövegrész lép.

8. Az SzMSz 3. függelék 3. pontjában az „A stratégiai helyettes” szövegrész helyébe az „Az általános helyettes” szövegrész lép.

9. Az SzMSz 8. függelék 2. pont b) alpontjában a „stratégiai helyettes” szövegrész helyébe az „általános helyettes” szövegrész lép.

10. Az SzMSz 12. függelékében a „stratégiai helyettes” szövegrész helyébe az „általános helyettes” szövegrész lép.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!