nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1435/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakításáról
2014-07-31
infinity
1

1435/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakításáról

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy – a Nemzeti Táncszínház jelenlegi székhelyeként szolgáló Karmelita kolostor új funkciójának kialakítását megelőzően – a Nemzeti Táncszínháznak, mint nemzeti intézménynek méltó játszóhelyet kell biztosítani, mely hosszú távon megfelel az intézmény magas színvonalú művészeti tevékenységének;

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Nemzeti Táncszínház 2014/15-ös évadának zavartalan lefolytatása érdekében gondoskodjon 293,0 millió forint többletforrás biztosításáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2014. augusztus 15.

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. közreműködésével a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének a Millenáris Teátrum épületében történő műszaki kialakítása érdekében, azzal a céllal, hogy a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. az így átalakított ingatlant a 2015/16-os évadtól kezdődően hosszú távon játszóhelyként használhassa;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2015. augusztus 31.

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a 3. pontban foglalt feladat tervezési, előkészítési munkálataira 150,0 millió forint forrás rendelkezésre álljon a Miniszterelnökség fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai között;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2014. augusztus 15.

5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 4. pontban foglalt tervezési, előkészítési munkálatok keretében készítsen megvalósíthatósági tanulmányt a 3. pontban foglalt feladatról, és ez alapján a 2015-ben szükséges költségvetési források biztosításáról a nemzetgazdasági miniszter bevonásával nyújtson be előterjesztést a Kormány részére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2014. szeptember 30.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!