nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
31/1992. (XII. 19.) NM rendelet
a közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról
2014-02-25
infinity
2

31/1992. (XII. 19.) NM rendelet

a közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról

Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 37. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. §

A közúti járművezetők képzéséről, vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelet 9. §-a (1) bekezdésének a) pontjában szabályozott — az elsősegélynyújtásból az Országos Mentőszolgálat által előírt ismeretek [15/1972. (VIII. 25.) EüM rendelet 25. §] megszerzését tanúsító, a rendelet melléklete szerinti — igazolást a Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezetei adják ki.

2. §

(1)1 Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését – végzettségükre tekintettel – az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvostudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá az egészségtudományi alapképzésekben (főiskolai) képzésekben (diplomás) ápoló, védőnő, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő, közegészségügyi felügyelő, járványügyi ellenőr, egészségügyi szakoktató, intézetvezető szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzettek, valamint az egészségügyi iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben állam által elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők a szakképesítés megszerzését tanúsító okirattal igazolhatják.

(2) Az iskolai végzettséget tanúsító okiratot a járművezetői vizsgabizottság vezetőjének kell bemutatni.

3. §

Ez a rendelet 1993. január 1-jén lép hatályba.

D

Melléklet a 31/1992. (XII. 19.) NM rendelethez

Magyar Vöröskereszt Nyt. szám:

…………… Megyei Szervezete ……………

IGAZOLÁS

a közúti járművezető jelöltek
elsősegélynyújtási ismereteinek megszerzéséről

Igazoljuk, hogy……………………………

anyja neve:………………………………………

születési helye:…………………………

a Magyar Vöröskereszt vizsgabizottsága előtt a közúti elsősegélynyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tett.

199…………………………

………………………… …………………………

Magyar Vöröskereszt vizsgabizottság elnöke

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!