nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1498/2014. (IX. 4.) Korm. határozat
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 6. prioritásának, valamint az Államreform Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 1. prioritásának módosításáról, azok keretében kiemelt projektek nevesítéséről és felhívások közzétételéről
2015-05-06
infinity
4

1498/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 6. prioritásának, valamint az Államreform Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 1. prioritásának módosításáról, azok keretében kiemelt projektek nevesítéséről és felhívások közzétételéről

A Kormány

1. egyetért a részére bemutatott projektötletekkel, valamint azok alapján a fogyasztóvédelem kiemelt fontosságával és azzal, hogy a fogyasztóvédelemmel összefüggő kérdéseket kiemelten szükséges kezelni,

2. megállapítja

a)1

b)2

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott szempontok érvényre juttatását szolgáló kiemelt projektek tervezési útmutatóinak előkészítéséhez szükséges szakmai tartalmat készítse elő, és küldje meg az 5. pont szerinti miniszter részére,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a KEOP 2011–2013. évekre szóló akcióterve 6. prioritása keretén belül „A fenntartható életmód a fogyasztóvédelem eszközrendszerén keresztül” című kiemelt projekt felhívás közzétételéről 350 millió forint összeggel,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az ÁROP 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritása keretén belül „A fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervezeti működésének fejlesztése” című kiemelt projekt felhívás közzétételéről, többlet-kötelezettségvállalás keretében hazai költségvetés terhére finanszírozandó 350 millió forint összeggel,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 3. pont szerinti szakmai tartalom beérkezését követően azonnal

6. elfogadja

a) a 3. melléklet szerint a KEOP-6.4.0 azonosító számú, „A fenntartható életmód a fogyasztóvédelem eszközrendszerén keresztül” című, és

b)3

7.4 hozzájárul a 6. pont szerinti projektek támogatási szerződéseinek megkötéséhez,

Felelős: a 6. pont a) alpontja tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a kiemelt projektjavaslatok beérkezését követő harmincadik nap

8.5

1. melléklet az 1498/2014. (IX. 4.) Korm. határozathoz6

2. melléklet az 1498/2014. (IX. 4.) Korm. határozathoz7

3. melléklet az 1498/2014. (IX. 4.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

1.

Konstrukció kódja

Projekt megnevezése

Operatív Program

Támogatást igénylő neve

Kiemelt projekt támogatási összege

(Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.

6.4.0

A fenntartható életmód a fogyasztóvédelem eszközrendszerén keresztül

Környezet és Energia Operatív Program

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

0,350

A projekt célja, hogy a fenntartható (gazdasági, társadalmi, valamint természetes és épített környezetre érzékeny) életmód folytatásához szükséges értékrend, igény, ismeretek megteremtődjenek a fogyasztóvédelem eszközrendszerén keresztül elsősorban a lakossági fogyasztókban – azaz kialakuljon a piac keresleti oldalának környezettudatossága. A fenntartható életmód és a kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (pl. szemléletformálás, tájékoztatás, képzés) segítségével valósítható meg.

Az országos kampány célja a fogyasztási termékek vásárlása, használata kapcsán az alábbi prioritások érvényre juttatása:

o az anyagtakarékosság, illetve a hulladékképződés megelőzése szempontjának megfogalmazása és alkalmazása, valamint a másodnyersanyagok ismertségének és elfogadottságának növelése, a szelektív hulladékgyűjtés tudatos alkalmazása és további terjesztése;

o az energiatakarékosság, a klímatudatosság terjedése és a megújuló erőforrások nagyobb arányú felhasználása;

o a fenntarthatóság követelményeinek megfelelő termékek iránti kereslet növelése, az ilyen termékek független minősítési rendszereinek ismerete, a környezetbarát csomagolások választása, valamint a pozitív ösztönzés és visszacsatolás révén a környezetkímélő termékek kínálatának fejlődése a táplálkozás, mobilitás, család és háztartás, valamint szabadidő tematikus területein;

o a humán együttműködések, közösségek erősítése – ideértve az on-line közösségeket is – a fenntarthatóság érdekében.

4. melléklet az 1498/2014. (IX. 4.) Korm. határozathoz8

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!