nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2014. évi XLI. törvény
egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról
2015-02-02
2016-07-01
7

2014. évi XLI. törvény

egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról1

1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

1. § (1)2

(2)–(9)3

2. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

2. § (1)–(3)4

(4)5

3. §6

3. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

4. §7

4. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

5. § (1)–(3)8

(4)9

(5)10

(6)11

6. §12

5. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

7. § (1)–(4)13

(5)14

(6)15

8. §16

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

9. § (1)–(3)17

(4)18

10. §19

7. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény módosítása

11. §20

8. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

12. § (1)21

(2)22

(3)23

(4)–(5)24

9. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosítása

13. §25

10. A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény módosítása

14. §26

11. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

15–16. §27

12. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása

17. § Nem lép hatályba az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény 39. § (2) bekezdése.

13. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. §, az 5. § (6) bekezdés, a 7. § (6) bekezdés, a 11. §, a 12. § (1) és (3) bekezdés és a 14. § a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(3) A 2. § (4) bekezdés, az 5. § (4) bekezdés, a 7. § (5) bekezdés és a 9. § (4) bekezdés 2015. január 1-jén lép hatályba.

(4) Az 1. § (1) bekezdés 2015. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2014. évi XLI. törvényhez28

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!