nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
az Államreform Bizottság felállításáról
2014-11-05
2018-08-14
1
Jogszabály

1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

az Államreform Bizottság felállításáról1

1. A Kormány áttekintette az „Államreform II. – a bürokráciacsökkentés programja” (a továbbiakban: Program) egyes intézkedéseit és megállapította, hogy egyetért

a) az állami humántőke reformjával, így

aa) a fegyveres szervek tagjaira vonatkozó életpályamodell kidolgozásával és bevezetésével;

ab) az állami szférában foglalkoztatottak létszámának – az ellátott állami feladatok függvényében történő – intézményi szintű felülvizsgálatával, majd a tapasztalatok alapján közszolgálati életpályamodell kidolgozásával és bevezetésével;

ac) a személyi szakmai átjárhatóság megteremtésével, általános ügyintézési képességgel bíró személyi állomány kialakításával;

ad) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi felsőoktatási intézménnyé történő átalakításával;

b) az állami szolgáltatások reformjával;

c) az állami ügyintézés reformjával, így különösen

ca) a kormányablakok – mint az állam és polgárai közötti találkozási pont – országos hálózatának kiépítésével;

cb) az állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kötelezettségeket keletkeztető adminisztratív terhek radikális egyszerűsítésével vagy megszüntetésével;

cc) az új közbeszerzési irányelveknek megfelelő elektronikus közbeszerzési rendszer kialakításával;

cd) az európai uniós források felhasználási rendjének újraszabályozásával;

d) a területi közigazgatás átalakításának folytatásával, így

da) a szakigazgatási szervek működési és szervezeti kereteinek hatékonyabbá tételével;

db) a kormányhivatali szervezetrendszeren kívül eső területi államigazgatási szervek – ide nem értve a rendvédelmi és adóigazgatási szerveket – kormányhivatalokba történő integrálásával;

e) a jogszabályok deregulációs célú felülvizsgálatával.

2. A Kormány a Program végrehajtásáért felelős miniszterként a Miniszterelnökséget vezető minisztert jelöli ki.

3. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a Program egyes intézkedéseinek tudományos és társadalmi megalapozására javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenység elvégzésére létrehozza és működteti az Államreform Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).

4. A Kormány felkéri a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát a Bizottság elnöki feladatainak ellátására.

5. A Bizottság tagjait a Miniszterelnökséget vezető miniszter kéri fel.

6. A Bizottság elnöke és tagjai a Bizottságban végzett tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek.

7. A Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, a feladatai ellátása során jogosult – személyes adatnak nem minősülő, működésével összefüggő – információt kérni a hatáskörrel rendelkező szervezetektől.

8. A Bizottság elnöke a Bizottságon belül munkacsoportot hozhat létre.

9. A Bizottság működésével kapcsolatos döntés-előkészítési, ügyviteli és titkársági feladatokat a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára látja el.

10. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!