nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1629/2014. (XI. 6.) Korm. határozat
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével összefüggő jogalkotási és egyes fejlesztési feladatokról
2014-11-06
2016-12-04
1

1629/2014. (XI. 6.) Korm. határozat

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével összefüggő jogalkotási és egyes fejlesztési feladatokról

A Kormány

1. egyetért az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer – az egyes, közteher megfizetésével összefüggő visszaélések visszaszorítása, valamint az élelmiszer-biztonság növelése céljából történő – létrehozásával és 2015. január 1-ei határidővel történő bevezetésével;

a) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetéséhez szükséges jogszabály-, illetve jogszabály módosító javaslatok kidolgozásáról, és a kapcsolódó előterjesztéseknek a Kormány ülésére történő benyújtásáról,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2014. november 30.

b) egyetért azzal, hogy a rendszer kialakításához és működtetéséhez szükséges beszerzések tekintetében a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja kerüljön alkalmazásra,

c) a b) alpontban foglaltakra tekintettel, a Kormány egyetért azzal, hogy az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működését biztosító hardver infrastruktúra állami tulajdonban lévő szerverteremben kerüljön kialakításra a szükséges adatkapcsolati rendszerekkel, melyek kiépítését a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) hajtsa végre;

2. egyetért azzal, hogy az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény szerinti UD rendszer céljára létrehozott informatikai rendszer műszaki-technikai továbbfejlesztésével kerüljön az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer informatikai rendszere kialakításra. Az 1. pont b) alpont szerinti beszerzéseket a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.) folytatja le a Magyar Állam nevében, valamint azzal, hogy a beszerzést követő projektvezetési feladatokat, így különösen a rendszer átadás-átvételét a NÚSZ Zrt. végezze;

3. egyetért azzal, hogy a beszerzések eredményeként megvalósult Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer azon rendszerelemei, amelyek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adatkezelésébe tartozó adatok kezeléséhez szükségesek, a fejlesztés megvalósulását követően a NAV vagyonkezelésébe kerülnek;

4. egyetért azzal, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság az úthálózat-védelmi tevékenysége keretében (ideértve valamennyi, a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek útvonal-engedélyezési, valamint a kapcsolódó mérési-ellenőrzési tevékenységet) felvételezett, az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetése és működése szempontjából releváns adatok (különösen a rendszám, tengelyterhelés, összsúly, mérési hely és időpont) átadását az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszernek elektronikus úton biztosítsa;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2014. december 15.

5. egyetért azzal, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH), a közlekedés biztonsági ellenőrzési tevékenysége keretében (ideértve valamennyi, a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek ellenőrzését) felvételezett, az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetése és működése szempontjából releváns adatok (különösen a rendszám, tengelyterhelés, összsúly, mérési hely és időpont) átadását az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszernek elektronikus úton biztosítsa;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2014. december 15.

6. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy gondoskodjon a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) tevékenységével összefüggésben a szükséges rendszerkapcsolatok kialakításáról;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: 2014. december 15.

7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 1–6. pontban meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges 8,5 milliárd forint forrás biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

8. felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1–7. pontban meghatározott feladatok végrehajtásának koordinációjáról;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: folyamatos

9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy intézkedjen az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer beszerzésével összefüggő minősített beszerzési eljárásnak a Magyar Állam javára eljárva történő, a NÚSZ Zrt. mint ajánlatkérő általi megindításáról, azzal, hogy az ajánlatkérő dokumentációnak tartalmaznia kell, hogy a minősített beszerzési eljárás nyertese az eszközök szolgáltatásán felül köteles az általa szolgáltatandó programok, szoftverek, műszaki-technológiai megoldások, adatok korlátlan felhasználását, módosítását lehetővé tévő forráskódokat, szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és egyéb jogosultságokat a Magyar Állam részére teljes körűen átadni;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

10. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy az 1. pont b) alpont szerinti minősített beszerzési eljárás keretében beszerzendő eszközök a Magyar Állam tulajdonába kerüljenek, azok felett a Magyar Állam tulajdonosi jogait az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az árumozgás bejelentési modul és a NAV területén történt fejlesztések, bővítések esetén a NAV, a HU-GO hardver alapinfrastruktúra és jármű adatgyűjtő modul esetén a NÚSZ Zrt., a hálózati kommunikációs elemek esetén a NISZ Zrt., a FELIR rendszer bővítésével kapcsolatos hardver elemek és fejlesztések esetén a NÉBIH, a mérőpontok elhelyezése, bővítése során keletkezett új rendszerelemek esetén az NKH gyakorolja.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!