nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat
a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról
2014-11-06
infinity
1

1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat

a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról

A Kormány egyetért a magyar infokommunikációs szektor fejlesztési irányait, céljait meghatározó Nemzeti Infokommunikációs Stratégia végrehajtásával, annak négy pillére – digitális kompetenciák, digitális gazdaság, digitális infrastruktúra, digitális állam – intézkedéseivel, és ennek érdekében

1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége, ezen belül a Kormány általános politikája megvalósításának stratégiai irányítása keretében a Kormány informatikával és e-közigazgatással kapcsolatos politikája egységes megvalósításának összehangolásával és biztosításával

a) irányítsa a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtását,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2018. december 31-ig folyamatosan

b) a nemzeti fejlesztési miniszter, a belügyminiszter, az emberi erőforrások minisztere, a külgazdasági és külügyminiszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter – indokolt esetben további szervezetek – részvételével hozzon létre tárcaszintű koordinációért felelős munkacsoportot,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

c) folytassa le a Digitális Nemzet Fejlesztési Programmal kapcsolatos szakmai érdekegyeztetéseket a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácson keresztül, a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács bevonásával;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2018. december 31-ig folyamatosan

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy

a) gondoskodjon a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásának koordinációjáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. december 31-ig folyamatosan

b) gondoskodjon a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Programiroda felállításáról a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség közreműködésével,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

c) nyújtson be előterjesztést a Kormány számára a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról szóló 1162/2014. (III. 25.) Korm. határozat 2. pont b) alpontjához szükséges forrás biztosítása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Szupergyors Internet pillérének megvalósítása érdekében

a) gondoskodjon

aa) az újgenerációs hálózati lefedettség országos szintű adatbázisának és alapszintű térképes megjelenítésének elkészítéséről,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. március 31.

ab) az újgenerációs hálózati lefedettség országos szintű megjelenítése mellett az alacsonyabb sávszélességet biztosító országos szintű lefedettség adatbázisának és alapszintű térképes megjelenítésének elkészítéséről,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. november 30.

ac) az elektronikus közműnyilvántartás eredményeit figyelembe véve – a Nemzeti- Média és Hírközlési Hatóság elnökének bevonásával – olyan országos szintű, folyamatosan frissülő, térinformatikai alapú elektronikus hírközlési nyilvántartás fejlesztési és működtetési koncepciójának kidolgozásáról, amely alkalmas a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Szupergyors Internet pillére tervezési és ellenőrzési feladatainak teljes körű támogatására,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidő: a fejlesztési és működtetési koncepció kidolgozására: 2014. december 31.

a fejlesztés megvalósítására: 2016. november 30.

b) biztosítsa a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program terhére az ac) pont tekintetében elkészítendő teljes körű adatbázis és informatikai rendszer kialakításának finanszírozását,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. november 30.

c) gondoskodjon – a kormányzati célú és az újgenerációs hálózatok fejlesztésének összehangolása tekintetében a belügyminiszter és az érintett miniszterek bevonásával – részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséről, amely az újgenerációs szélessávú hálózati infrastruktúra kiépítésére irányuló pályázati keretrendszer kidolgozását, a jogszabályi környezet akadálymentesítésének lehetőségeit, a technológia-semleges hálózati fejlesztések összehangolását, a versenysemlegesség és a versenytorzító hatások elkerülését, valamint a szolgáltatási, üzleti és üzemeltetési modell kidolgozását is magában foglalja,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. március 31.

d) készítse el a hálózati adatbázis és a megvalósíthatósági tanulmány alapján az újgenerációs hálózatok fejlesztését célzó pályázati felhívást, és a kormányzati célú hálózatok hasznosítási és felhasználási módjának meghatározása érdekében szükség szerint gondoskodjon a belügyminiszter bevonásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. június 30.

4. felhívja a belügyminisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával készítse el a Digitális Nemzet Fejlesztési Program keretében a kormányzati célú hírközlési hálózatok további konszolidációjára és fejlesztési szükségleteire vonatkozó koncepciót;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2015. február 28.

5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával a 3. pont c) alpontja szerinti feladat kapcsán az építésügyi jogszabályok egyszerűsítése, az eljárások egykapussá tétele, valamint a nemzetgazdasági miniszter bevonásával az építésügyi eljárási illetékek mérséklése érdekében készítsen elő jogszabály-módosítási javaslatot;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2015. május 31.

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása érdekében

a) biztosítsa a 3. pont c) alpontja szerinti feladat ellátásához a szükséges európai uniós előkészítési forrást szerződésen keresztül a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

b) a 3. pont c) alpontja szerinti feladat kapcsán vizsgálja felül a jogszabályi környezet akadálymentesítésével összefüggésben – a versenyképesség további növelése érdekében – az adók és hatósági díjak rendszerét és indokolt esetben készítsen elő jogszabály módosítási javaslatot,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2015. május 31.

c) gondoskodjon a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) Irányító Hatóságán keresztül a GINOP 3. és 7. prioritásaiban a 3. pont d) alpontja szerint elkészített pályázati konstrukció kiírásáról és lebonyolításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2015. június 30.

7. a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Digitális Közösség és gazdaságfejlesztés pillérének megvalósítása érdekében

a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy dolgozza ki – a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – az intelligens városi szolgáltatások elterjesztéséhez kapcsolódó koncepciót,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2015. március 31.

b) az a) pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja

ba) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program, valamint

bb) a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében

a szükséges forrást biztosítsa,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2015. március 31.

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában rögzítettekkel összhangban készítsen és nyújtson be a Kormány számára részletes projekttervet bemutató előterjesztést a digitális gazdaság fejlesztését célzó szükséges intézkedésekről,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. március 31.

d) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a gazdaság fejlesztése és új munkahelyek megteremtése érdekében vizsgálja meg a Magyarországra hozható infokommunikációs területen tevékenykedő potenciális befektetők körét, a várható hozamok további magyarországi befektetési lehetőségeit és ezzel összefüggésben kezdjen tárgyalásokat a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. június 30.

8. felhívja a belügyminisztert, hogy – a Digitális Nemzet Fejlesztési Program E-közigazgatási szolgáltatások pillérének megvalósítása keretében – az állam által az állampolgárok számára nyújtandó elektronikus közigazgatási szolgáltatások minél szélesebb körben történő elérhetővé tétele, a vállalkozások számára nyújtandó közigazgatási szolgáltatások 2020-ig történő teljes körű elektronizálása, valamint e szolgáltatások igénybevétele tekintetében az elektronikus forma kötelezővé tétele érdekében

a) a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a már meglévő, illetve kialakítás alatt álló állami infokommunikációs rendszerelemekre építve, az egységes logikai és műszaki platformon kialakítható elektronikus ügyintézési szolgáltatások széleskörű elterjesztését lehetővé tevő elektronikus közigazgatási keretrendszer koncepcióját, beleértve a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket, határidőket és felelősöket rögzítő akciótervet,

Felelős: belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2014. december 31.

b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával készítse elő és terjessze a Kormány elé – a kormányablak-ügyfélforgalmi statisztikákat is figyelembe véve – az elektronikusan intézhető ügyintézési szolgáltatások kiterjesztésének ütemezését, ezen belül az egyes ütemek során fejlesztendő szolgáltatások kijelölését rögzítő akciótervet;

Felelős: belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2015. február 28.

9. a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Digitális kompetencia pillérének megvalósítása érdekében

a) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen elő és terjesszen a Kormány elé megvalósíthatóságot célzó koncepciót a feladatkörét érintő elektronikus közszolgáltatásokat illetően az egészségügy, a köznevelés, a felsőoktatás, és a nyilvános könyvtárak és könyvtári szolgáltató helyek országos digitális működtetésének infrastruktúrájára, valamint a digitális kompetenciák fejlesztésére és ezek finanszírozására vonatkozóan,

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2015. március 31.

b) felhívja

ba) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával dolgozza ki a Digitális Nemzet Fejlesztési Program felnőttképzési részéhez kapcsolódó pályázati konstrukciót, és

bb) a nemzetgazdasági minisztert, hogy a ba) pont szerinti konstrukciót a GINOP 5. Foglalkoztatás és képzés prioritása keretében jelentesse meg,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2015. március 31.

c) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával dolgozza ki, majd jelentesse meg a modellértékű nevelési program adaptálásához szükséges pályázati konstrukciót, valamint biztosítsa az ehhez szükséges forrást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 3. prioritásában;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. május 31.

10. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Digitális Nemzet Fejlesztési Program hálózatfejlesztési részének nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá történő minősítéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2014. december 15

11. felkéri a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét, hogy működjön közre a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia megvalósítása érdekében a fejlesztéseket támogató piacszabályozás megvalósításában, valamint a saját hatáskörébe tartozó jogszabályok deregulációjában és felülvizsgálatában.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!