nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2014. évi LXXVIII. törvény
a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2014-12-07
2015-01-31
2

2014. évi LXXVIII. törvény

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

1–5. §2

6. § (1)3

(2)4

(3)5

(4)6

7–11. §7

12. §8

13–15. §9

16. §10

17–18. §11

19. §12

1. melléklet a 2014. évi LXXVIII. törvényhez

Az Fhtv. 3. melléklet I. pont 2.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok.)

„2.3. a hitelező által kínált jelzáloghitelek típusai, a rögzített és a változó kamatozású hitelek közötti különbségek rövid ismertetésével beleértve a fogyasztót érintő hatásokat; alkalmazása esetén kamatfelár, kamatváltoztatási vagy kamatfelár-változtatási mutató,”

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!