nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2014. évi LXXXVII. törvény
az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról
2015-01-02
2016-07-01
4

2014. évi LXXXVII. törvény

az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról1

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

1–5. §2

2. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

6. §3

7. § (1)4

(2)5

8–9. §6

10. § Nem lép hatályba a Ht. 95. § (6) bekezdése.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény módosítása

11–14. §7

15. § Nem lép hatályba az Mtv. 38. § (2) bekezdése és 42. § (3) bekezdése.

4. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. december 15-én lép hatályba.

(2) A 7. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!