nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
328/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
2014-12-16
2014-12-17
1

328/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti az R. 3. mellékletében foglalt táblázat 15. sora.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 328/2014. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 12. és 13. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(1.)

(A beruházás megnevezése)

(Kedvezményezett neve)

(Beruházás azonosító adatai)

12.

Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Dunaújváros közigazgatási területén fekvő, 316/7 helyrajzi számú ingatlan

13.

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

Nemzeti Sportközpontok

Budapest közigazgatási területén fekvő, 168207 helyrajzi számú ingatlan

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!